UJI

Vicerectorat d’Economia i PAS

Última modificació: 05/10/2015 | Font: SG

Prof. Miguel Ángel Moliner Tena (CV)

Miguel Angel Moliner Tena

Funcions

 • Presidir la Mesa Negociadora.
 • Proposar i coordinar la política de PAS (dotació de places, promoció, supervisió, formació i incentius).
 • Coordinar les negociacions en l’àmbit del personal d’administració i serveis.
 • Supervisar el seguiment del pla de pensions.
 • Promoure i coordinar accions de benestar social.
 • Supervisar el seguiment de l’escola infantil.
 • Coordinar el programa AlumniSAUJI.
 • Alta direcció del Servei de Comunicació i Publicacions.
 • Coordinar el Pla de Màrqueting de l’UJI.
 • Impulsar noves vies de patrocini.
 • Coordinar les càtedres i aules d’empresa.
 • Coordinar les relacions amb la Fundació General de l’UJI.
 • Supervisar i impulsar l’Escola d’Estiu per a Xiquets i Xiquetes i el programa Concilia l’Estiu.
 • Coordinar la distribució pressupostària entre centres, departaments, instituts i altres unitats.
 • Determinar les línies d’elaboració del pressupost i supervisar el compliment de la execució pressupostària.

Estructura

 • José Miguel Gómez Navarro

Comissions, consells i comitès

Presidència:

 • Mesa Negociadora
 • Comissió de Formació del PAS

Membre:

 • Comissió d’Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructures (CAEII)
 • Patronat de la Fundació General
 • Patronat de la Fundació Universitat-Empresa

 

Vicerectorat d’Economia i PAS
Universitat Jaume I

Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Tel.: +34 964 728 996
Adreça electrònica: vepas@uji.es

Informació proporcionada per: Vicerectorat d’Economia i PAS