UJI

Rectorat

Última modificació: 22/06/2020 | Font:

Dàcord amb l'article 69 dels Estatuts de la Universitat Jaume I "El Rectorat és la màxima autoritat acadèmica i de govern a la Universitat, n'exercix la direcció i la representa. Presidix el Consell de Direcció, el Claustre universitari i el Consell de Govern i executa els seus acords".


Formularis

 

 

Rectorat
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
Adreça electrònica: rectorat@uji.es

Informació proporcionada per: Secretaria General