PROJECTE E+ tipus  K204: Economia circular en la pràctica. Circular Economy In Practice CE-IP Presentació

14/10/2021 | Erasmus +
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'economia circular representa una oportunitat per a afrontar els desequilibris i amenaces del mercat laboral. Les polítiques d'economia circular s'espera que contribuïsquen a reduir els impactes ambientals, al mateix temps que generen nivells més alts d'ocupació. En avançar cap a una economia més circular, s'estima que el PIB a la UE augmentarà en quasi un 0,5% per a 2030. Segons l'informe Cambridge Econometrics, Trinomics, and ICF (2018), l'augment net d'ocupacions estimat serà d'aproximadament 700.000.

En aquests pròxims anys els sectors que produeixen i processen matèries primeres disminuiran de grandària, mentre que els sectors de gestió de residus, reciclatge i reparació experimentaran un creixement addicional.

Si s'implementarà una economia circular sostenible, la qualitat d'aqueixos treballs és primordial per al seu èxit, millorant aquesta qualitat a través de la millora de les habilitats dels treballadors, incloses les habilitats ambientals i de salut, i de seguretat.

Per aquest motiu, el projecte CE-IP planteja desenvolupar noves solucions de capacitació que puguen ajudar a igualar l'expansió esperada d'oportunitats d'ocupacions verdes amb treballadors qualificats, per a promoure un canvi cap a una economia més sostenible.

El nostre projecte oferirà solucions de capacitació relacionades amb els llocs de treball existents en el sector del reciclatge, i noves oportunitats de treball verds i justes per a persones adultes amb baixa qualificació, inclosos els joves desocupats.

Les activitats a desenvolupar se centraran en la generació de noves habilitats i oportunitats per a tenir accés a ocupacions verdes i justes, principalment relacionats amb l'economia circular quant a la gestió de residus de peces de vestir.

Per aquesta raó el projecte se centrarà en l'economia circular en el sector tèxtil.

Els grups objectius del projecte són:

 • Autònoms, aturats i treballadors poc qualificats que provinguen d'altres sectors productius.
 • Formadors dels sistemes de formació continuada que impartisquen cursos per a adults relacionats amb noves oportunitats d'ocupació

Altres objectius són:

 • Promoció de l'autoocupació relacionada amb aquestes activitats en treballadors de baixa qualificació.
 • Creació de noves solucions innovadores de capacitació relacionades amb oportunitats de l'economia circular.

L'Associació que desenvoluparà el projecte està formada per sis organitzacions que pertanyen a cinc països:

 • Universitat Jaume I de Castelló com a líder del projecte (Espanya).
 • AEGARE- Associació d'empresaris gallecs a Aragó i riberes de l'Ebre (Espanya).
 • Cologne Business School (Alemanya).
 • Social Innovation and Cohesion Institute (Grècia).
 • Razvojna agencija Sotla (Eslovènia).
 • CNIPA Puglia (Itàlia).

Es realitzarà un Curs sobre conceptes clau d'Economia Circular dirigit a 18 experts en sostenibilitat de les organitzacions sòcies per a intercanviar idees i generar un enteniment mutu sobre els conceptes clau d'Economia circular i sostenibilitat.

A més, es generaran els següents resultats intel·lectuals:

 • O1. Guia formativa d'estratègies de gestió d'economia circular per a microempreses.
 • O2. Recursos formatius multimèdia amb base web 360º sobre bones pràctiques i formes innovadores d'estendre la vida útil dels productes tèxtils.
 • O3. Curse e-learning de formació per a formadors sobre economia circular.

Dins del desenvolupament d'aquest producte intel·lectual es posarà en marxa un curs pilot dirigit a 60 formadors, el resultat final dels quals consistirà en el fet que cada formador dissenye un curs de capacitació per a persones adultes no qualificades.

Serán180 aturats, autònoms i treballadors poc qualificats els que participaran en les proves dels resultats intel·lectuals del projecte.

Com a resultats derivats de la implementació del projecte s'espera:

 • El desenvolupament de les competències docents de formadors d'adults relacionades amb l'economia circular.
 • Unes solucions formatives innovadores en aquest camp mitjançant l'ús de tecnologies digitals.
 • Fomentar l'economia circular mitjançant la generació de microempreses en l'activitat de gestió de residus de peces de vestir (sector tèxtil).
 • Desenvolupament i difusió de l'economia circular com a oportunitat d'ocupació per a persones adultes amb baixa qualificació i en situació d'exclusió del mercat laboral, provinents d'altres sectors productius.