PROJECTE E+ tipus  K204: Economia circular en la pràctica. Circular Economy In Practice CE-IP

24/01/2022 | Erasmus +
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
 
L'economia circular representa una oportunitat per a afrontar els desequilibris i amenaces del mercat laboral. Les polítiques d'economia circular s'espera que contribuïsquen a reduir els impactes ambientals, al mateix temps que generen nivells més alts d'ocupació. En avançar cap a una economia més circular, s'estima que el PIB a la UE augmentarà en quasi un 0,5% per a 2030. Segons l'informe Cambridge Econometrics, Trinomics, and ICF (2018), l'augment net d'ocupacions estimat serà d'aproximadament 700.000.

En aquests pròxims anys els sectors que produeixen i processen matèries primeres disminuiran de grandària, mentre que els sectors de gestió de residus, reciclatge i reparació experimentaran un creixement addicional.

Si s'implementarà una economia circular sostenible, la qualitat d'aqueixos treballs és primordial per al seu èxit, millorant aquesta qualitat a través de la millora de les habilitats dels treballadors, incloses les habilitats ambientals i de salut, i de seguretat

Seguix-nos en xarxes socials: