10/02/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

IO1. ENTRENANT GUIA A ESTRATÈGIES  DE GERÈNCIA d'ECONOMIA CIRCULARS FORMICRO-EMPRESES

Dashboard - Producte en procés d'avaluació (els vostres comentaris seran benvinguts)

Phd. Elena Escrig Olmedo (eescrig@uji..es)
SoGReS-MF (Sostenibilitat d'Organitzacions i Gerència de Responsabilitat Social Corporativa-els mercats Financers Investiguen Agrupar) Universitat Jaume jo (Espanya)

PARTICIPANTS:

ORGANITZACIÓ

PAÍS

PARTICIPANT IO1

UJI: Universitat Jaume jo

(Projecta cap)

Espanya

Elena Escrig- Olmedo

CBS: Colònia Escola Empresarial

(IO1 Cap executiu)

Alemanya

Cristian R. Loza Adaui

FIFTY-FIFTY: Cohesió i Innovació social Institut

Grècia

RAS: Razvojna Agencija Sotla

Eslovènia

CNIPA PUGLIA

Itàlia

AEGARE: Asociación de Empresarios Gallegos en Aragón y Riberas del Ebre

Espanya

 

IO1 EN EL PROJECTE dates Claus

Inicis: 09-2020

Els projectes transnacionals que Coneixen: 12-2020 Xut fora coneixent (9/12/2020)
Personal de junta de terme baix que entrena successos: 2-2021 Curs en Conceptes Claus d'Economia Circular (en línia)
Sortida intel·lectual 1: 08-2021 Una guia formativa a estratègies de gerència d'economia circulars per Micro empreses.

Els projectes transnacionals que Coneixen: 04-2021 aplec transnacional Segon (en línia)

Mid informe de terme: 28/01/2022.

IO1 DESCRIPCIÓ

 

IO1 Propòsit major

L'objectiu major de la guia és per proporcionar un roadmap per integrant l'economia circular a la gerència i decisió-fer de micro-empreses, incloent així que-economia social anomenada, acompanyat per un repositori d'existir recursos a nivell nacional i europeu allò pot ser útil en promoure la implementació d'innovacions empresarials.

 

IO1 Grups d'objectiu

  • Aquest producte intel·lectual és pretès per assistir en la formació en negoci sostenible, assumptes de gerència de potencial self-emprat o persones no emprades amb baix willing per explorar les alternatives que l'economia circular els pot donar com a eina per a creació de feina i self-ocupació.

  • També, a aquells self-emprat que té un micro-empresa i que pretén a re-adapta la seva activitat a les oportunitats noves ofertes per l'economia circular dins anomena de gerència de deixalla tèxtil.

Aquesta guia serà implementada utilitzant com suport d'ordinador un quadre de comandament interactiu que permet navegació intuïtiva, ajustat a les capacitats d'usuaris.

Metodologia:

QUADRE DE COMANDAMENT "INTERACTIU

  • Un Quadre de comandament és un Web amb els elements van determinar de tal manera que servir per aprendre en un camí intuïtiu i va ajustar a les capacitats d'usuaris.

  • El Quadre de comandament "interactiu" és una proposta que integra un conjunt de tecnologies, eines i processos per proporcionar l'usuari amb un espai de web per a gerència de saber personal.

  • En aquest cas el serà una eina digital amb format de web en el qual les píndoles de saber seran acollides en formats diferents i permetrà l'estudiantil de tenir accés ràpid al saber volen en tot moment.

El contingut del Quadre de comandament permetrà per estructurar accés a blocs temàtics diferents, va agrupar a tres mòduls, amb formats audiovisuals diferents (píndoles de saber) i recursos en format de text.

MÒDUL 1

El primer mòdul de la guia recollirà les oportunitats majors generades per CE i presentarà les accions majors a nivell nacional, com l'Estratègia "d'Economia de Circular espanyola", i a nivell europeu, com el "Pla d'Acció cap a una Economia Circular”.

MÒDUL 2

El segon mòdul desenvoluparà els passos per ser duts per integrar l'economia circular a decisió empresarial-fer a través de quatre creu-destrals d'esqueix de feina: (i) models de negoci innovador; (ii) tecnologies perturbadores; iii) Mesurament de progrés cap al circularity i èxit del projecte i (iv) formació de destreses noves i competencies

MÒDUL 3

El tercer mòdul connecta el roadmap va presentar en el segon mòdul amb un acompanyant pla des d'existir recursos a nivell nacional i europeu per a la implementació del procés de transició a l'economia circular

 

Portar tasques a la producció del IO1 (dates Provisionals)

TASQUES

DATA d'INICI

TERMINI

A1 Planejant els objectius de la guia de formació en línia.

Febrer 2021

Febrer 2021

A2 Planificació i elaboració d'ensenyar material.

Febrer 2021

Pot 2021

Abril 2o T-Aplec

A3 Desenvolupament del Quadre de comandament "interactiu".

Març 2021

Juny 2021

A4 Traducció a les llengües de cada company.

Juny 2021

Juliol 2021

A5 Tastant / experimentació del producte en cada país associat amb 15 alumnat per company (self-emprat o baix-obrers especialitzats).

Juliol 2021

Setembre 2021

Octubre 3o T-Aplec

A6 Col·lecció de resultats i Informe d'Esborrany.

Setembre 2021

Desembre 2021