Coneix la Fundació Isonomia Coneix-nos

SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Fundació Isonomia

La Fundació Isonomia és una entitat sense ànim de lucre, dependent de la Universitat Jaume I de Castelló, que té per objecte promoure la igualtat efectiva de dones i homes, així com d'altres col·lectius susceptibles de patir discriminació, en tots els àmbits de la vida de les persones, amb la finalitat de contribuir a una societat més justa i més igualitària.

La Fundació Isonomia es crea en 2002 per la Universitat Jaume I de Castelló, com a resultat de projectes adscrits a diferents iniciatives Comunitàries d'Ús del Fons Social Europeu i de programes de la Comissió Europea, desenvolupats, des de 1995.

En la seua trajectòria, ha destacat per les seues iniciatives i accions dirigides a impulsar la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits de la societat.

En qualitat d'organisme expert en matèria d'igualtat de dones i homes i mainstreaming de gènere és entitat assessora de diferents organismes: Comité d'AENOR AEN/CNT 165 «Ètica», Consell de ciutadania de la Comunitat Valenciana, Consell Assessor de la Universitat Jaume I, Ajuntament de Castelló, Unió de Mútues, etc.

En el seu moment, va ser sol·licitada pel Congrés dels Diputats per a participar en la Comissió de Treball i Assumptes Socials sobre Projecte de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Així mateix, les Corts Valencianes van requerir la seua participació en el debat sobre la Llei de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a la Comunitat Valenciana. També ha participat en el procés d'elaboració del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista de la Generalitat Valenciana.

Reconeixements

Pel seu treball en la promoció de la igualtat de dones i homes ha sigut reconeguda amb diferents premis:

 • En 2019 Isonomia rep el reconeixement de les Corts Valencianes en la seua commemoració del Dia Internacional de les Dones
 • En 2013 Isonomia és guardonada amb el Premi comunicació no sexista, en la modalitat investigació universitària pionera sobre dones i mitjans de comunicació, per l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya
 • En 2012 la Fundació Isonomia ha sigut guardonada en els VI Premis Nacionals Alares per la labor realitzada a favor de la Conciliació de la Vida Laboral, Personal i Familiar i a la Responsabilitat Social i distingida amb l'IV Premi Violeta al Compromís Institucional de les Joventuts Socialistes d'Espanya
 • «Premi a la Dona» 2006 de les Corts Valencianes
 • Premi 2010 Josefina López Sanmartin de l'associació de Dones Aula Debat, Premi 2007 per l'Ajuntament de l'Alcora i Premi 2004 de les Dones progressistes d'Onda
 • Ha rebut l'IV Premi d'Investigació de l'Ajuntament d'Onda l'any 2006

Experiència

De la seua experiència cal destacar:

 • La Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat efectiva de dones i homes construïda per 92 ajuntaments de l'estat espanyol i, especialment de la província de Castelló, amb els quals es col·labora en orientació, formació i posada en marxa d'accions de promoció d'igualtat i la prevenció de les violències cap a les dones
 • La Xarxa Isonomia amb 200 persones associades, organitzacions, associacions, entitats i empreses vinculades
 • Una àmplia experiència en la gestió de programes i projectes en matèria d'igualtat: Iniciatives Comunitàries d'Ocupació NOW e EQUAL, del Fons Social Europeu i de la Comissió Europea -Leonardo da Vinci-. Ministeri de Sanitat Assumptes Socials i Igualtat
 • Una àmplia experiència en formació en matèria d'igualtat:
  • Especialitzada: postgrau i màsters
  • Permanent, contínua i de reciclatge
  • Formació a la carta, en matèria d'igualtat, dirigida a les organitzacions -públiques i privades-: Universitat Jaume I, Universitat de Múrcia, Universitat d'Alacant, Universitat Politècnica de Cartagena, Confederació Empresarial de Bizkaia, Fundació CTIC, Unió de Mútues, Ajuntament de Logronyo, Ajuntament de Castelló, Diputació de Castelló, INCLIVA – Fundació Hospital Clínic de València, Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES – Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana), À Punt Mèdia, etc.

Objectius

Els seus principals objectius:

 • Promoure la formació en igualtat de gènere: grau, postgrau així com la formació contínua de capacitació i de reciclatge
 • Valorar l'impacte de la desigualtat entre dones i homes i dissenyar alternatives que permeten minimitzar les seues conseqüències en els diferents àmbits d'intervenció: empreses, institucions i organitzacions
 • Facilitar, incorporant la perspectiva de gènere, la investigació i el desenvolupament d'idees innovadores i l'articulació de nous models de referència
 • Crear fòrums d'interlocució i diàleg en matèria d'igualtat
 • Assessorar i orientar a les organitzacions -públiques o privades- per a la incorporació de la igualtat de dones i homes com a criteri de qualitat
 • Realitzar diagnòstics, assessorar, entrenar i supervisar a les organitzacions -públiques i privades- per a la implantació de plans d'igualtat, duent a terme avaluacions dels seus impactes i auditories de qualitat en matèria d'igualtat efectiva
 • Contribuir a la implantació i al desenvolupament de les polítiques d'igualtat en qualsevol àmbit on es desenvolupe la vida de les persones
Informació proporcionada per: Fundació Isonomia