Formació tècnica en esports

01/03/2021 | SE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Sèrie d'exercicis de tècnica de carrera, de la mà de Sebastián Conesa, entrenador nacional d'atletisme i especialista en proves combinades i velocitat. El treball es divideix en tres grups: exercicis per a maluc, exercicis per a turmells i exercicis de freqüència i amplitud.

Recurs d'imatge malucs1 index

Exercicis de malucs. Part 1

Durant la carrera és de vital importància la posició dels malucs. El primer que hem de fer és tenir una consciència corporal de la col·locació de la mateixa i de la musculatura que s'activa i relaxa a cada moment.

Recurs d'imatge malucs2 index

Exercicis de malucs. Part 2

Una de les repercussions de col·locar bé o malament el maluc en córrer és la llibertat que té el genoll per a poder pujar en major o en menor grau, facilitant una tècnica de carrera més eficient.

Recurs d'imatge malucs3 index

Exercicis de malucs. Part 3

La propiocepció dels diferents segments corporals a l'hora de córrer pot ser clau per a notar sensacions i poder corregir defectes en la nostra tècnica de carrera. El posicionament del maluc té un paper clau en aquest aspecte.

Recurs d'imatge turmells1 index

Exercicis de turmells. Part 1

El moviment d'urpada en el sòl amb el peu és clau a l'hora de buscar velocitat en la carrera. Per a això, l'armat del mateix és crucial i resulta molt interessant treballar-ho en exercicis de tècnica de carrera.

Recurs d'imatge turmells2 index

Exercicis de turmells. Part 2

El moviment circular en la gambada és clau per a obtenir major velocitat i el peu contribueix en ell d'una forma definitiva. Resulta molt recomanable per a la memòria motriu practicar aquest moviment circular a petita escala per a poder traslladar-lo després a la carrera amb èxit.

Recurs d'imatge turmells3 index

Exercicis de turmells. Part 3

Treballar d'una forma controlada aspectes tan importants com l'armat del peu o el moviment circular de la cama durant la carrera, pot ajudar a automatitzar amb major èxit aquests moviments per a poder traslladar-los després a la situació real de carrera.

Recurs d'imatge turmells4 index

Exercicis de turmells. Part 4

Ajudar-me d'elements, com una tanca, pot facilitar-nos realitzar exercicis més analítics, on centrem tota la nostra atenció en el correcte posicionament de cadascun dels segments corporals intervinents en la carrera; com pot ser en aquest cas el recorregut que fa el peu durant aquesta.

Recurs d'imatge turmells5 index

Exercicis de turmells. Part 5

En realitzar de manera analítica, sobre una sola cama, el moviment d'embolicar, que és propi d'una bona tècnica de carrera, aconseguisc centrar més la meua atenció en els detalls de cadascun dels segments corporals que intervenen en aquesta.

Recurs d'imatge turmells6 index

Exercicis de turmells. Part 6

Una vegada hem treballat de manera analítica l'acció del peu durant la carrera, puc anar traslladant-la a situacions més pròximes a la carrera real, on aniré aconseguint una transferència dels patrons motrius apresos.

Recurs d'imatge turmells7 index

Exercicis de turmells. Part 7

Després d'haver automatitzat de manera més analítica l'acció del peu, és hora de portar això a la carrera. Això sí, posant tota la nostra atenció en cadascun dels moviments que ha de realitzar i en el seu recorregut durant la camallada.

Recurs d'imatge turmells8 index

Exercicis de turmells. Part 8

Quan ja estic en disposició de portar a la pràctica els conceptes apresos d'una correcta tècnica de carrera, he de centrar la meua atenció en els moviments i detalls que he anat treballant durant les fases més analítiques. D'aquesta manera aniré automatitzant una forma òptima de córrer que formarà ja part de mi.

Recurs d'imatge Turmells9 index

Exercicis de turmells. Part 9

En aquesta fase centraria tota la meua atenció en el moviment d'impuls del peu. Els xicotets detalls i posar en pràctica tot el que hem aprés, moltes vegades creen grans diferències a l'hora de córrer.

Recurs d'imatge fre_i_amp1 index

Freqüència i amplitud. Part 1

En la velocitat intervenen dos factors: la freqüència i l'amplitud. En aquest cas es treballarà el segon mitjançant exercicis que ens ajuden a buscar una camallada més àmplia i resolta.

Recurs d'imatge fre_i_amp2 index

Freqüència i amplitud. Part 2

En la velocitat intervenen dos factors: la freqüència i l'amplitud. Després d'haver treballat el segon ja en l'anterior vídeo, en aquest cas s'insistirà més en el primer. Després compararem les diferències que es donen entre tots dos. D'aquesta manera, podré anar ajustant la camallada per a trobar el meu moviment òptim de carrera.

Informació proporcionada per: Servei d'Esports