Bústia de suggeriments

13/09/2016 | SE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Exposa la teua consulta, queixa, suggeriment o felicitació sobre qualsevol aspecte del Servei d'Esports i la teua sol·licitud serà atesa a la major brevetat possible.

Si ens voleu aportar qualsevol comentari relatiu al funcionament de la Bústia UJI, adreçeu-vos a Bustia UJI.

Les peticions de la Bústia UJI no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, i la seua interposició no paralitza els terminis que estableix la normativa vigent i tampoc condiciona l'exercici de les restants accions o drets que puguen exercir les persones interessades.

Informació proporcionada per: Servei d'Esports