UJI

Departament de Psicologia Bàsica, Clinica i Psicobiologia

26/05/2021 | PSB

El Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia forma part de la Facultat de Ciències de la Salut, i està constituït per les àrees de coneixement de Psicologia Bàsica, Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, i Psicobiologia.

La docència del professorat del Departament es troba concentrada en el Grau en Psicologia, encara que també s'imparteixen assignatures en el Grau en Criminologia i Seguretat i en els Graus en Medicina i Infermeria

La docència del professorat del Departament en estudis de postgrau es desenvolupa fonamentalment en el màsters universitaris en Psicologia General Sanitària, en Investigació en Cervell i Conducta, i en Prevenció de Riscos Laborals, i minoritàriament en altres 5 màsters universitaris. A més, el professorat del Departament participa en el programa de Doctorat en Psicologia de la Universitat Jaume I.

Pel que fa a l'àmbit de la recerca, el professorat del Departament està adscrit a 17 grups d'investigació registrats oficialment en la Universitat Jaume I, molt actius en el desenvolupament de projectes de recerca nacionals i internacionals i en la formació de personal investigador. Es tracta d'un dels departaments amb més productivitat científica de la Universitat Jaume I.

Actualment, els despatxos del professorat estan ubicats en la Facultat de Ciències de la Salut (mòdul I), en l'edifici d'Investigació 2, i en la Facultat de Ciències Humanes i Socials, on també es troben els laboratoris d'investigació dels diferents grups del Departament.

Departament de Psicologia Bàsica, Clinica i Psicobiologia

Contacte

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Universitat Jaume I
Facultat de Ciències de la Salut
Avda. Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana. Espanya (Spain)
Tel.  +34 964 729670
Fax. +34 964 729267
Adreça electrònica: adm-psb@uji.es