UJI
  • UJI
  • Estructura i membres

Estructura i membres

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Poy Gil, Rosario HC1269DD 9582 poy@uji.es
Secretaria Mezquita Guillamón, Laura HC2230DD 9704 lmezquit@uji.es
Administatiu/Administrativa Serrano Gallego, María Paz HC0208DA 9670 gallego@uji.es

Altre Personal d'Administració i Serveis

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Tecnic de Laboratori Sales Trisol, Fernando HC1241DD 9567 fsales@uji.es

Personal Docent i Investigador

Area: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Ballester Arnal, Rafael Catedràtic/a d'Universitat HC2256DL 9719 rballest@uji.es
Ballester Arnal, Rafael Catedràtic/a d'Universitat HC2257DL 9720 rballest@uji.es
Ballester Arnal, Rafael Catedràtic/a d'Universitat HC2269DD 9726 rballest@uji.es
Botella Arbona, Cristina Professor/a Emèrit NB2106DL 7648 botella@uji.es
Botella Arbona, Cristina Professor/a Emèrit NB2127DD 7639 botella@uji.es
Bretón López, Juana Maria Professor/a Titular d'Universitat NB2111DD 7642 breton@uji.es
Campos Bacas, Daniel Personal investigador postdoctoral (Programa GV) NB2103DL 7667 camposd@uji.es
Crespo Delgado, Elena Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7735 screspo@uji.es
Cuevas Carda, Andrea Personal investigador en formació (Programa FPU Pla estatal) HC1160DD 9352 cuevasa@uji.es
Díaz García, Amanda Personal investigador postdoctoral (Programa propi UJI) NB2116DD 7646 amdiaz@uji.es
Díaz Sanahuja, Laura Personal investigador en formació (Programa Generalitat Valenciana) NB2117DD 7651 lsanahuj@uji.es
Etkin , Paula Personal investigador en formació (Programa Santiago Grisolia GV) HC1160DD 9352 etkin@uji.es
Etkin , Paula Personal investigador en formació (Programa Santiago Grisolia GV) HC2210DL 9997 etkin@uji.es
Fernández Felipe, Isabel Personal investigador en formació (Programa FPU Pla estatal) NB2117DD 7651 fernandi@uji.es
García Barba, Marta Personal investigador en formació (Programa Generalitat Valenciana) HC1159DD 9351 barbam@uji.es
García Barba, Marta Personal investigador en formació (Programa Generalitat Valenciana) HC2256DL 9719 barbam@uji.es
García Palacios, Azucena Catedràtic/a d'Universitat NB2110DD 7640 azucena@uji.es
Giménez García, Cristina Professor/a Contractat/da Doctor/a HC2260DD 9976 gimenezc@uji.es
Ibáñez Ribes, Manuel Ignacio Professor/a Titular d'Universitat HC2205DD 9690 iribes@uji.es
Jaén Parrilla, Irene Personal investigador en formació (Programa propi UJI) NB2128DD 7649 ijaen@uji.es
Martínez Borba, Verónica Personal investigador en formació (Programa propi UJI) NB2128DD 7649 borba@uji.es
Mezquita Guillamón, Laura Professor/a Contractat/da Doctor/a HC2230DD 9704 lmezquit@uji.es
Montañés Martí, Susana Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7735 smonta@uji.es
Mor Rodríguez, Sonia Personal investigador en formació (Programa Generalitat Valenciana) NB2112DD 7643 smor@uji.es
Moro Ipola, Micaela Professor/a Titular d'Universitat HC2203DD 9688 moro@uji.es
Nebot Garcia, Juan Enrique Personal investigador en formació (Programa propi UJI) HC1159DD 9351 junebot@uji.es
Nebot Garcia, Juan Enrique Personal investigador en formació (Programa propi UJI) HC2256DL 9719 junebot@uji.es
Ortet Fabregat, Generós Catedràtic/a d'Universitat HC2202DD 9687 ortet@uji.es
Ortet Fabregat, Generós Catedràtic/a d'Universitat HC2210DL 9997 ortet@uji.es
Ortet Fabregat, Generós Catedràtic/a d'Universitat HC2222DL 9699 ortet@uji.es
Ortet Walker, Jordi Personal investigador en formació (Programa FPU Pla estatal) HC2210DL 9997 jortet@uji.es
Ortet Walker, Jordi Personal investigador en formació (Programa FPU Pla estatal) HC2239DD 9707 jortet@uji.es
Quero Castellano, Soledad Professor/a Titular d'Universitat NB2109DD 7641 squero@uji.es
Ruiz Palomino, Estefanía Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC1239DD 9565 eruiz@uji.es
Ruiz Palomino, Estefanía Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2256DL 9719 eruiz@uji.es
Serrano Zárate, Berenice Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC2241DD 9709 bserrano@uji.es
Suso Ribera, Carlos Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II NB2112DD 7643 susor@uji.es
Tur Domenech, Cintia Personal investigador en formació (Programa propi UJI) NB2128DD 7649 ctur@uji.es
Vidal Arenas, Verónica Personal investigador en formació (Programa propi UJI) HC2222DL 9699 vvidal@uji.es
Vidal Arenas, Verónica Personal investigador en formació (Programa propi UJI) HC2239DD 9707 vvidal@uji.es
Villa Martín, Elena Professor/a Contractat/da Doctor/a HC2270DD 9727 villa@uji.es

Area: Psicobiologia

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Carratalá Ros, Carla Personal investigador postdoctoral (Programa Pla estatal) MI1008DD 7428 ccarrata@uji.es
Correa Sanz, María de las Mercedes Catedràtic/a d'Universitat MI1009DD 9841 correa@uji.es
Font Hurtado, Laura Professor/a Contractat/da Doctor/a MI1013DD 9843 lhurtado@uji.es
Gil Miravet, Isis Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7735 gili@uji.es
Gil Miravet, Isis Professor/a Associat/da Laboral MI1007DD 9835 gili@uji.es
Miquel Salgado-Araujo, Marta Asunta Catedràtic/a d'Universitat MI1011DD 9834 miquel@uji.es
Pastor Medall, Raúl Professor/a Contractat/da Doctor/a MI1012DD 9844 medall@uji.es
San Miguel Segura, Noemí Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7735 nsanmigu@uji.es
San Miguel Segura, Noemí Professor/a Associat/da Laboral MI1008DD 7428 nsanmigu@uji.es
Sanchis Segura, Carla Professor/a Titular d'Universitat MI1010DD 9933 csanchis@uji.es

Area: Psicologia Bàsica

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Alcalá García, María Inmaculada Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7735 alcala@uji.es
Ávila Rivera, César Carlos Catedràtic/a d'Universitat NB2036DD 7659 avila@uji.es
Ávila Rivera, César Carlos Catedràtic/a d'Universitat NB2035DD 7662 avila@uji.es
Ávila Rivera, César Carlos Catedràtic/a d'Universitat NB2020DD 7664 avila@uji.es
Ávila Rivera, César Carlos Catedràtic/a d'Universitat NB2019DD 7665 avila@uji.es
Ávila Rivera, César Carlos Catedràtic/a d'Universitat NB2017DD 7656 avila@uji.es
Ávila Rivera, César Carlos Catedràtic/a d'Universitat NB2008DL 7654 avila@uji.es
Barrós Loscertales, Alfonso Roberto Catedràtic/a d'Universitat NB2033DD 7661 barros@uji.es
Bueichekú Bohabonay, Elisenda Práxedes Personal investigador postdoctoral (Programa GV) NB2019DD 7665 bueichek@uji.es
Cuartero Cervera, Teresa de Jesus Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7735 cuartero@uji.es
Escrig Ayuso, Miguel Angel Personal investigador postdoctoral (Programa propi UJI) MD0315DD 7735 ayuso@uji.es
Forn Frias, Cristina Professor/a Titular d'Universitat NB2034DL 7658 forn@uji.es
Fuentes Sánchez, Nieves Personal investigador en formació (Programa Generalitat Valenciana) HC2239DD 9707 nfuentes@uji.es
Girbau Massana, María Dolores Professor/a Titular d'Universitat HC2208DD 9693 girbau@uji.es
Girbau Massana, María Dolores Professor/a Titular d'Universitat HC2225DL 9701 girbau@uji.es
Girbau Massana, María Dolores Professor/a Titular d'Universitat HC2225DL 9995 girbau@uji.es
Gómez Íñiguez, Consolación Professor/a Contractat/da Doctor/a HC2231DD 9705 iniguez@uji.es
González Álvarez, Julio Professor/a Titular d'Universitat HC2207DD 9692 gonzalez@uji.es
González Álvarez, Julio Professor/a Titular d'Universitat HC2228DL 9703 gonzalez@uji.es
Marín Marín, Lidón Personal investigador en formació (Programa FPU Pla estatal) NB2020DD 7664 marinl@uji.es
Martínez Mañas, Beatriz Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7735 bmanas@uji.es
Moltó Brotons, Francisco Javier Catedràtic/a d'Universitat HC1268DD 9581 molto@uji.es
Moltó Brotons, Francisco Javier Catedràtic/a d'Universitat HC1258DL 9575 molto@uji.es
Moltó Brotons, Francisco Javier Catedràtic/a d'Universitat HC1259DL 9576 molto@uji.es
Moltó Brotons, Francisco Javier Catedràtic/a d'Universitat HC1261DL 9990 molto@uji.es
Palmero Cantero, Francisco Catedràtic/a d'Universitat HC2209DD 9694 palmero@uji.es
Palmero Cantero, Francisco Catedràtic/a d'Universitat HC2216DL 9697 palmero@uji.es
Palmero Cantero, Francisco Catedràtic/a d'Universitat HC2220DL 9698 palmero@uji.es
Palomar García, María de los Ángeles Personal investigador postdoctoral (Programa propi UJI) NB2019DD 7665 mpalomar@uji.es
Parcet Ibars, María Antonia Professor/a Titular d'Universitat HC2206DD 9691 parcet@uji.es
Pastor Verchili, María del Carmen Professor/a Titular d'Universitat HC2261DD 9977 mpastor@uji.es
Poy Gil, Rosario Professor/a Titular d'Universitat HC1269DD 9582 poy@uji.es
Segarra Cabedo, Pilar Professor/a Titular d'Universitat HC1240DD 9566 segarra@uji.es
Sos Peña, María Rosa Professor/a Titular d'Universitat HC2266DD 9881 sos@uji.es
Villar Rodríguez, Esteban Personal investigador en formació (Programa FPU Pla estatal) NB2018DD 7663 esvillar@uji.es

Altres Investigadors i Becaris

Nom Despatx Extensió Email
Cuevas Carda, Andrea HC1160DD 9352 cuevasa@uji.es
Marín Marín, Lidón NB2020DD 7664 marinl@uji.es
Mor Rodríguez, Sonia NB2112DD 7643 smor@uji.es
Ortet Walker, Jordi HC2210DL 9997 jortet@uji.es
Ortet Walker, Jordi HC2239DD 9707 jortet@uji.es