Estructura i membres

15/04/2016 | PSB
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Poy Gil, Rosario MI2214DD 9582 poy@uji.es
Secretaria Mezquita Guillamón, Laura MI2S09DD 9704 lmezquit@uji.es
Administatiu/Administrativa Serrano Gallego, María Paz MD0317DA 9670 gallego@uji.es

Altre Personal d'Administració i Serveis

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Tècnic/a de Laboratori Chabrera Querol, Lucas MI2116DD 9707 lchabrer@uji.es

Personal Docent i Investigador

Area: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Ballester Arnal, Rafael Catedràtic/a d'Universitat MI2207DD 9726 rballest@uji.es
Ballester Arnal, Rafael Catedràtic/a d'Universitat MI2228DL 9719 rballest@uji.es
Botella Arbona, Cristina Professor/a Emèrit NB2106DL 7648 botella@uji.es
Botella Arbona, Cristina Professor/a Emèrit NB2127DD 7639 botella@uji.es
Bretón López, Juana Maria Professor/a Titular d'Universitat NB2111DD 7642 breton@uji.es
Cervigón Carrasco, Verónica Personal investigador predoctoral en formació (Programa propi UJI) MI2016DD 7836 cervigon@uji.es
Crespo Delgado, Elena Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7762 screspo@uji.es
Crespo Delgado, Elena Professor/a Associat/da Laboral MD0316DD 7735 screspo@uji.es
Díaz Sanahuja, Laura Personal Investigador MD0315DD 7762 lsanahuj@uji.es
Díaz Sanahuja, Laura Professor/a Substitut/a MD0315DD 7762 lsanahuj@uji.es
Díaz Sanahuja, Laura Professor/a Substitut/a NB2117DD 7651 lsanahuj@uji.es
Díaz Sanahuja, Laura Personal Investigador NB2117DD 7651 lsanahuj@uji.es
Díaz Sanahuja, Laura Professor/a Substitut/a MD0316DD 7735 lsanahuj@uji.es
Díaz Sanahuja, Laura Personal Investigador MD0316DD 7735 lsanahuj@uji.es
García Palacios, Azucena Catedràtic/a d'Universitat NB2110DD 7640 azucena@uji.es
Gasch Garcia, Cristina Personal Investigador NB2129DD 7650 cgasch@uji.es
Giménez García, Cristina Professor/a Titular d'Universitat MI2216DD 9976 gimenezc@uji.es
Grimaldos García, Jorge Personal investigador predoctoral en formació (Programa FPI Pla Estatal) NB2114DD 7645 grimaldo@uji.es
Gual Montolio, Patricia Personal investigador predoctoral en formació (Programa propi UJI) NB2114DD 7645 gualp@uji.es
Ibáñez Ribes, Manuel Ignacio Professor/a Titular d'Universitat MI2S11DD 9690 iribes@uji.es
Jiménez Orenga, Noelia Personal investigador predoctoral en formació (Programa Generalitat Valenciana) NB2115DD 7644 norenga@uji.es
León Medina, Vanesa Personal investigador predoctoral en formació (Programa propi UJI) MI2017DD 7837 vleon@uji.es
López Montoyo, Alba Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7762 montoyo@uji.es
López Montoyo, Alba Professor/a Associat/da Laboral MD0316DD 7735 montoyo@uji.es
Lorente Catala, Rosa Personal tecnòleg o gestor superior NB2128DD 7649 rlorente@uji.es
Lorente Catala, Rosa Professor/a Substitut/a NB2128DD 7649 rlorente@uji.es
Marcilla Jordá, Marta Personal investigador predoctoral en formació (Programa propi UJI) MI2017DD 7837 mmarcill@uji.es
Mezquita Guillamón, Laura Professor/a Titular d'Universitat MI2S09DD 9704 lmezquit@uji.es
Molinari Conde, Guadalupe Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7762 molinari@uji.es
Molinari Conde, Guadalupe Professor/a Associat/da Laboral MD0316DD 7735 molinari@uji.es
Montañés Martí, Susana Professorat permanent laboral MI2S15DD 7809 smonta@uji.es
Moro Ipola, Micaela Professor/a Titular d'Universitat MI2021DL 9978 moro@uji.es
Moro Ipola, Micaela Professor/a Titular d'Universitat MI2313DD 9688 moro@uji.es
Ortet Fabregat, Generós Catedràtic/a d'Universitat MI2312DD 9687 ortet@uji.es
Quero Castellano, Soledad Professor/a Titular d'Universitat NB2109DD 7641 squero@uji.es
Ruiz Palomino, Estefanía Professor/a Titular d'Universitat MI2316DD 9565 eruiz@uji.es
Serrano Zárate, Berenice Professor/a Contractat/da Doctor/a MI2024DL 7839 bserrano@uji.es
Serrano Zárate, Berenice Professor/a Contractat/da Doctor/a MI2310DD 9709 bserrano@uji.es
Villa Martín, Elena Professor/a Contractat/da Doctor/a MI2S08DD 9727 villa@uji.es

Area: Psicobiologia

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Correa Sanz, María de las Mercedes Catedràtic/a d'Universitat MI1009DD 9841 correa@uji.es
Enrique Benedito, María Teresa Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7762 enriquem@uji.es
Font Hurtado, Laura Professor/a Titular d'Universitat MI1013DD 9843 lhurtado@uji.es
García Mompó, Clara Professor/a Substitut/a MD0315DD 7762 mompo@uji.es
García Mompó, Clara Professor/a Substitut/a MD0316DD 7735 mompo@uji.es
Martínez Verdú, Andrea Personal investigador predoctoral en formació (Programa FPI Pla Estatal) MI1008DD 7444 averdu@uji.es
Matas Navarro, Paula Personal investigador predoctoral en formació (Programa FPU Pla Estatal) MI1008DD 7444 pmatas@uji.es
Melchor Eixea, Ignasi Personal investigador predoctoral en formació (Programa FPI Pla Estatal) MI1007DD 7432 imelchor@uji.es
Miquel Salgado-Araujo, Marta Asunta Catedràtic/a d'Universitat MI1011DD 9834 miquel@uji.es
Pastor Medall, Raúl Professor/a Titular d'Universitat MI1012DD 9844 medall@uji.es
Rodríguez Borillo, Olga Personal investigador predoctoral en formació (Programa propi UJI) MI1007DD 7432 rodriguo@uji.es
Roselló Jiménez, Lorena Personal investigador predoctoral en formació (Programa propi UJI) MI1007DD 7432 lrosello@uji.es
Sanchis Segura, Carla Professor/a Titular d'Universitat MI1010DD 9933 csanchis@uji.es

Area: Psicologia Bàsica

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Alcalá García, María Inmaculada Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7762 alcala@uji.es
Alcalá García, María Inmaculada Professor/a Associat/da Laboral MD0316DD 7735 alcala@uji.es
Ávila Rivera, César Carlos Catedràtic/a d'Universitat NB2035DD 7662 avila@uji.es
Ávila Rivera, César Carlos Catedràtic/a d'Universitat NB2036DD 7659 avila@uji.es
Ávila Rivera, César Carlos Catedràtic/a d'Universitat NB2020DD 7664 avila@uji.es
Ávila Rivera, César Carlos Catedràtic/a d'Universitat NB2019DD 7665 avila@uji.es
Ávila Rivera, César Carlos Catedràtic/a d'Universitat NB2017DD 7656 avila@uji.es
Ávila Rivera, César Carlos Catedràtic/a d'Universitat NB2008DL 7654 avila@uji.es
Baena Pérez, María Personal tècnic superior d'investigació MD0315DD 7762 baenam@uji.es
Baena Pérez, María Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7762 baenam@uji.es
Barrós Loscertales, Alfonso Roberto Catedràtic/a d'Universitat NB2033DD 7661 barros@uji.es
Branchadell Capdevila, Victoria Personal investigador júnior MI2117DD 7838 vbrancha@uji.es
Cano Melle, Cristina Personal investigador predoctoral en formació (Programa FPI Pla Estatal) NB2020DD 7664 canoc@uji.es
Cherednichenko, Anastasia Personal investigador predoctoral en formació (Programa propi UJI) NB2010DD 7657 cheredni@uji.es
Costumero Ramos, Víctor Personal investigador postdoctoral (Programa Ramón y Cajal) NB2029DL 7655 vcostume@uji.es
Félix Esbrí, Sonia Personal investigador predoctoral en formació (Programa propi UJI) NB2036DD 7659 sfelix@uji.es
Forn Frías, Cristina Professor/a Titular d'Universitat NB2034DL 7658 forn@uji.es
Gómez Mezquita, Elena Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7762 mezquite@uji.es
González Álvarez, Julio Professor/a Titular d'Universitat MI2112DD 9692 gonzalez@uji.es
Juan Serrano, Gloria Professor/a Associat/da Laboral MD0316DD 7735 juang@uji.es
Juan Serrano, Gloria Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7762 juang@uji.es
Kaplan, Raphael Samuel Matthew Personal investigador distingit (Programa GenT doctor/a d'excel·lència GV) NB1023DL 7431 kaplan@uji.es
Martínez Mañas, Beatriz Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7762 bmanas@uji.es
Martínez Mañas, Beatriz Professor/a Associat/da Laboral MD0316DD 7735 bmanas@uji.es
Moltó Brotons, Francisco Javier Catedràtic/a d'Universitat MI2219DL 9576 molto@uji.es
Moltó Brotons, Francisco Javier Catedràtic/a d'Universitat MI2217DL 9990 molto@uji.es
Moltó Brotons, Francisco Javier Catedràtic/a d'Universitat MI2217DL 9575 molto@uji.es
Moltó Brotons, Francisco Javier Catedràtic/a d'Universitat MI2215DD 9581 molto@uji.es
Palmero Cantero, Francisco Catedràtic/a d'Universitat MI2314DD 9694 palmero@uji.es
Palmero Cantero, Francisco Catedràtic/a d'Universitat MI2322DL 9697 palmero@uji.es
Palmero Cantero, Francisco Catedràtic/a d'Universitat MI2325DL 9698 palmero@uji.es
Parcet Ibars, María Antonia Professor/a Titular d'Universitat MI2311DD 9691 parcet@uji.es
Pastor Verchili, María del Carmen Professor/a Titular d'Universitat MI2S22DL 9722 mpastor@uji.es
Pastor Verchili, María del Carmen Professor/a Titular d'Universitat MI2209DD 9977 mpastor@uji.es
Picó Pérez, María Francisca Personal investigador postdoctoral (Programa Ramón y Cajal) NB2017DD 7656 picom@uji.es
Poy Gil, Rosario Professor/a Titular d'Universitat MI2214DD 9582 poy@uji.es
Ramón Bernat, Teresa Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7762 tramon@uji.es
Ribes Guardiola, Pablo Personal investigador contractat doctor MI2117DD 7838 pribes@uji.es
Sales Trisol, Lucía Professor/a Associat/da Laboral MD0316DD 7735 salesl@uji.es
Sales Trisol, Lucía Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7762 salesl@uji.es
Sebastián Tirado, Alba Professor/a Associat/da Laboral MD0315DD 7762 asebasti@uji.es
Sebastián Tirado, Alba Professor/a Associat/da Laboral MD0316DD 7735 asebasti@uji.es
Segarra Cabedo, Pilar Professor/a Titular d'Universitat MI2213DD 9566 segarra@uji.es
Sos Peña, María Rosa Professor/a Titular d'Universitat MI2111DD 9881 sos@uji.es

Estructura i membres