UJI

Departament de Psicologia Bàsica, Clinica i Psicobiologia

25/02/2019 | PSB

El Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia forma part de la Facultat de Ciències de la Salut. Aquest comprèn tres àrees de coneixement: Psicologia Bàsica; Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics; i Psicobiologia.

El Departament es va crear l'any 2000 i, al llarg d’aquests anys, ha tingut una important trajectòria docent i investigadora. Pel que fa a la investigació, el Departament compta amb diferents grups d’investigació registrats oficialment en la Universitat Jaume I. Els professorat i els grups compten amb projectes d’investigació finançats amb fons públics i privats, tant d’àmbit europeu i internacional, com estatal i local. A més, cal esmentar que és un dels departaments amb més producció científica de l’UJI.

Quant a la docència, el personal docent i investigador del Departament imparteix assignatures en diferents graus, com Psicologia, Medicina, Criminologia i Seguretat, i Infermeria. Així també, el professorat del Departament participa en varis màsters universitaris oficials, com Psicologia General Sanitària, Investigació en Cervell i Conducta, Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària i Prevenció de Riscos Laborals.

Departament de Psicologia Bàsica, Clinica i Psicobiologia

Contacte

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Universitat Jaume I
Facultat de Ciències de la Salut
Avda. Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana. Espanya (Spain)
Tel.  +34 964 729670
Fax. +34 964 729267
Adreça electrònica: adm-psb@uji.es