UJI

Psicologia General Sanitària

02/07/2021 | InfoCampus

L’objectiu fonamental d’aquest màster és habilitar l’estudiantat com a professionals competents per a l’exercici de la professió sanitària titulada i regulada de psicòleg o psicòloga general sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l’enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l’adquisició de competències tant professionals com d’investigació. Per a això es persegueix que l’alumnat adquirisca els coneixements, actituds, habilitats i competències necessaris per a la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que aquestes activitats no requerisquen una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris.  [Llegir més]

Modalitat: presencial. 

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

 

Informació proporcionada per: InfoCampus