UJI

Premi nacional 2018 en Automática Marina

Última modificació: 01/10/2018 | Font: ICC
El Comitè Español d'Automàtica ha atorgat el premi al millor treball nacional 2018 en Automàtica Marina als investigadors del laboratori IRS Lab  (www.irs.uji.es) de la Universitat Jaume I de Castelló (Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors), en col·laboració amb investigadors de la Universitat de València, en el marc del projecte GV-PROMETEU, pel treball titulat:"Arquitectura para teleoperación inalámbrica con realimentación visual de ROVs basado en Ardusub". El treball, que inclou experiments de la tesi doctoral de Diego Centelles Beltrán, representa un avanç en el control remot de vehicles submarins amb ràdio freqüència, obrint la porta a noves aplicacions d'intervencions cooperatives amb robots submarins.
 
El sistema s'ha demostrat en un prototip de laboratori, en una cuba i piscina d'aigua dolça, per a la seua posterior validació en el mar, integrant l'electrònica en un robot de majors dimensions usat en les proves de camp del projecte Nacional TWINBOT, el qual és liderat per la UJI en col·laboració amb la UdG (Universitat de Girona) i la UIB (Universitat de les Illes Balears).