UJI

Estructura

Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors
Última modificació: 08/04/2016 | Font: ICC

Llistat de personal

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Castillo Catalán, María Isabel TI1129DR 8281 castillo@uji.es
Secretaria Tomás López, Vicente Ramón TI2108DD 8290 vtomas@uji.es
Administatiu/Administrativa López Berzosa, Concepción TI1128DA 8279 clopez@uji.es

(*) Extensió Principal

Altre Personal d'Administració i Serveis

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Tecnic de Laboratori Edo Aparici, Gustavo TI2128DA 8312 edo@uji.es
Tecnic de Laboratori Milanés Aparici, Andrés TD1110AL 8444 milanes@uji.es
Tecnic de Laboratori Roca Sanz, Vicente Ramón TI2128DA 8313 vroca@uji.es

(*) Extensió Principal

Personal Docent i Investigador

Area: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Barrachina Mir, Sergio Professor/a Titular d'Universitat TI1101DD 8251 barrachi@uji.es
Barreda Vayà, Maria Personal investigador postdoctoral (POSTDOC UJI) TI1111DD 8261 mvaya@uji.es
Castaño Álvarez, María Asuncion Professor/a Titular d'Universitat TI1103DD 8253 castano@uji.es
Castillo Catalán, María Isabel Professor/a Titular d'Universitat TI1120DD 8269 castillo@uji.es
Dolz Zaragozá, Manuel Francisco Personal investigador fase postdoctoral - Programa VALi+D (GV) TI1117DD 8266 dolzm@uji.es
Echagüe Guardiola, Juan Jesús Professor/a Titular d'Universitat TI1109DD 8259 echague@uji.es
Fabregat Llueca, Germán Professor/a Titular d'Universitat TI1119DD 8268 fabregat@uji.es
Fernández Fernández, Juan Carlos Professor/a Titular d'Universitat TI1116DD 8265 jfernand@uji.es
Fernández Redondo, María de las Mercedes Professor/a Titular d'Universitat TI1121DD 8270 redondo@uji.es
Flegar , Goran Personal investigador en formació - Programa Santiago Grisolia TI1112DD 8262 flegar@uji.es
Hernández Espinosa, Carlos Antonio Professor/a Titular d'Universitat TI1122DD 8271 espinosa@uji.es
León Navarro, Germán Professor/a Titular d'Universitat TI1104DD 8254 leon@uji.es
Marín Prades, Raúl Professor/a Titular d'Universitat TI1106DD 8256 rmarin@uji.es
Martí Avilés, José Vicente Professor/a Col·laborador/a TI1102DD 8252 vmarti@uji.es
Martínez Pérez, Héctor Personal investigador en formació (MINECO-FPI) TI2127DL 8308 martineh@uji.es
Mayo Gual, Rafael Professor/a Titular d'Universitat TI1110DD 8260 mayo@uji.es
Montoliu Colás, Raúl Professor/a Contractat/da Doctor/a TI1108DD 8258 montoliu@uji.es
Quintana Ortí, Enrique Salvador Catedràtic/a d'Universitat TI1107DD 8257 quintana@uji.es
Recatalá Ballester, Gabriel Professor/a Contractat/da Doctor/a TI1118DD 8267 grecata@uji.es

Area: Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Aliaga Estellés, José Ignacio Professor/a Titular d'Universitat TI2116DD 8297 aliaga@uji.es
Aramburu Cabo, María José Catedràtic/a d'Universitat TI2123DD 8304 aramburu@uji.es
Badia Contelles, José Manuel Professor/a Titular d'Universitat TI2114DD 8295 badia@uji.es
Centelles Beltran, Diego Personal investigador en formació (MINECO-FPI) TI1126DD 8275 centelld@uji.es
Cervera Mateu, Enric Professor/a Titular d'Universitat TI2104DD 8286 ecervera@uji.es
García Fernández, Luis Amable Professor/a Titular d'Universitat TI2119DD 8300 garcial@uji.es
López Malo, María de los Ángeles Professor/a Titular d'Universitat TI2206DD 8352 lopeza@uji.es
Marcos López, María del Mar Professor/a Titular d'Universitat TI2106DD 8288 marcos@uji.es
Marqués Andrés, María Mercedes Professor/a Titular d'Universitat TI2122DD 8303 mmarques@uji.es
Martínez Salvador, Begoña Professor/a Titular d'Universitat TI2105DD 8287 bmartine@uji.es
Morales Escrig, Antonio Professor/a Contractat/da Doctor/a TI2102DD 8284 morales@uji.es
Museros Cabedo, Lledó Professor/a Contractat/da Doctor/a TI2101DD 8283 museros@uji.es
Pascual del Pobil Ferre, Angel Catedràtic/a d'Universitat TI2111DD 8293 pobil@uji.es
Pérez Francisco, Miguel Professor/a Titular d'Universitat TI2107DD 8289 mperez@uji.es
Quintana Ortí, Gregorio Professor/a Titular d'Universitat TI2115DD 8296 gquintan@uji.es
Sanchiz Martí, José Miguel Professor/a Titular d'Universitat TI2207DD 8353 sanchiz@uji.es
Sanz Blasco, Ismael Professor/a Contractat/da Doctor/a TI2121DD 8302 isanz@uji.es
Sanz Valero, Pedro José Catedràtic/a d'Universitat TI2103DD 8285 sanzp@uji.es
Toledo Lobo, Francisco Catedràtic/a d'Universitat TI2120DD 8301 toledo@uji.es
Tomás López, Vicente Ramón Professor/a Contractat/da Doctor/a TI2108DD 8290 vtomas@uji.es

Altres Investigadors i Becaris

Nom Despatx Extensió Email
Centelles Beltran, Diego TI1126DD 8275 centelld@uji.es

(*) Extensió Principal