UJI

Descripció

Última modificació: 10/12/2020 | Font: ICC

El departament s'encarrega de la gestió d'un conjunt de laboratoris localitzats en l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. En estos laboratoris es realitzen pràctiques relacionades amb la docència d'Arquitectura de Computadors, Xarxes, Robòtica i Visió per Computador

Hi ha un total de 6 laboratoris i tenen la següent dotació cada un d'ells: