UJI
Última modificació: 05/04/2016 | Font: ICC

Informació personal

CASTILLO CATALÁN, MARÍA ISABEL
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Representant CIT
 • Secretari/ària de departament
 • Membre del grup d'investigació HPC&A - Arquitectures i Computació de Altes Prestacions
 • TI1120DD - (964 728269)
 • castillo@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-2826-3086
 • Ressenya Personal

  Mª Isabel Castillo Català és doctora en Informàtica des de l'any 2000 per la Universitat Politècnica de València i Titular d'Universitat a l'àrea d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors per la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló des de l'any 2002, formant part del grup de recerca HPC&A (http://www.hpca.uji.es). L'activitat investigadora se centra principalment en l'optimització d'algorismes numèrics per a processadors de propòsit general, així com processadors de propòsit específic (GPUs i DSPs), i la seva paralelització per a sistemes paral·lels tant amb memòria distribuïda (clusters principalment) com compartida (SMPs, CC-NUMA multiprocessadors i processadors multinúcleo). 

  Ha impartit docència en tots els nivells universitaris: primer i segon cicle de les antigues titulacions, doctorat i, actualment, grau i màster. La seva activitat docent s'ha centrat principalment en les antigues titulacions d'informàtica, el Grau en Enginyeria Informàtica, el Grau en Videojocs i en el màster en Sistemes Intel·ligents, relacionada sempre amb l'àrea d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors. 

  En l'actualitat, ocupa el càrrec de directora del departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1010 - Arquitectura de Computadors Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1014 - Sistemes Operatius Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1061 - Arquitectures Avançades Grau en Enginyeria Informàtica
  MT1010 - Arquitectura de Computadors Grau en Matemàtica Computacional
  MT1014 - Sistemes Operatius Grau en Matemàtica Computacional
  SIU030 - Arquitectures Avançades per a Processament de Senyals i Sistemes Intel·ligents Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013)
  SIU043 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013)
  SIU143 - Treball d'Introducció a la Investigació Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Dynamic reconfiguration of noniterative scientific applications A case study with HPG aligner
  • Sergio Iserte Agut, Héctor Martínez Pérez, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Antonio J Peña. INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS . Num. 5. Vol. 33. pp. 804-816. 2019. Científic.

  • FaST-LMM for Two-Way Epistasis Tests on High-Performance Clusters
  • Héctor Martínez Pérez, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Enrique Salvador Quintana Ortí, Jordi Rambla de Argila, Xavier Farré, Arcadi Navarro. JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY . Num. 8. Vol. 25. 2018. Científic.

  • A framework for genomic sequencing on clusters of multicore and manycore processors
  • Héctor Martínez Pérez, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Joaquín Tárraga, Ignacio Medina, Joaquín Dopazo, Enrique Salvador Quintana Ortí. INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS . Num. 3. Vol. 32. pp. 393-406. 2018. Científic.

  • Highly sensitive and ultrafast read mapping for RNA-seq analysis
  • I. Medina, J. Tárraga, H. Martínez, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, J. Paschall, J. Salavert Torres, I. Blanquer Espert, V. Hernández García, Enrique Salvador Quintana Ortí, J. Dopazo. DNA RESEARCH . Num. 2. Vol. 23 . pp. 93-100. 2016. Científic.

  • Concurrent and Accurate Short Read Mapping on Multicore Processors
  • Héctor Martínez Pérez, J Tárraga, I. Medina, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, J. Dopazo, Enrique Salvador Quintana Ortí. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS. Num. 5. Vol. 12 . pp. 995-1007. 2015. Científic.

  • Unveiling the performance-energy trade-off in iterative linear system solvers for multithreaded processors
  • José Ignacio Aliaga Estellés, H. Anzt, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Germán León Navarro, J.M. Pérez, Enrique Salvador Quintana Ortí. CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE. Num. 4. Vol. 27 . pp. 885-904. 2015. Científic.

  • Out-of-core macromolecular simulations on multithreaded architectures
  • José Ignacio Aliaga Estellés, José Manuel Badia Contelles, María Isabel Castillo Catalán, D. Davidovic, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE. Num. 6. Vol. 27 . pp. 1540-1550. 2015. Científic.

  • Hyperspectral Unmixing on Multicore DSPs: Trading Off Performance for Energy
  • María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, F.D. Igual, A. Plaza, Enrique Salvador Quintana Ortí, Alfredo Remón Gómez. IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING. Num. 6 (7) Article number 6550903. 2014. Científic.

  • Optimization of power consumption in the iterative solution of sparse linear systems on graphics processors
  • H. Anzt, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, V. Heuveline, F.D. Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. COMPUTER SCIENCE - RESEARCH AND DEVELOPMENT. Num. 4. Vol. 27 . pp. 299-307. 2012. Científic.

  • A parallel solver for huge dense linear systems
  • José Manuel Badia Contelles, José Luis Movilla Rosell, Juan Ignacio Climente Plasencia, María Isabel Castillo Catalán, María Mercedes Marqués Andrés, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Josep Hilari Planelles Fuster. COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS . Num. 11. Vol. 182 . pp. 2441-2442. 2011. Científic.

  • Large-scale linear system solver using secondary storage: Self-energy in hybrid nanostructures
  • José Manuel Badia Contelles, José Luis Movilla Rosell, Juan Ignacio Climente Plasencia, María Isabel Castillo Catalán, María Mercedes Marqués Andrés, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Josep Hilari Planelles Fuster. COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS . Num. 2. Vol. 182 . pp. 533-539. 2011. Científic.

  • Exploiting the capabilities fo modern GPUs for dense matrix computations
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí. CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE. Num. 18. Vol. 21 . pp. 2457-2477. 2009. Científic.

  • Out-of-core solution of linear systems on graphics processors
  • María Isabel Castillo Catalán, Francisco Daniel Igual Peña, María Mercedes Marqués Andrés, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, R. Rubio, R.A. Van de Geijn. INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL, EMERGENT AND DISTRIBUTED SYSTEMS. Num. 6. Vol. 24 . pp. 521-538. 2009. Científic.

  • Towards the parallelization of GSL
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, Alfredo Remón Gómez, C. Rodríguez, F. De Sande, A. Santos. JOURNAL OF SUPERCOMPUTING . Num. 1. Vol. 48 . pp. 88-114. 2009. Científic.

  • Stabilizing large-scale generalized systems on parallel computers using multithreading and message-passing
  • P. Benner, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí. CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE. Num. 19. Vol. 4 . pp. 531-542. 2007. Científic.

  • Parallelization of GSL:Performance of Case Studies
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, U. Dorta, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 3732 . pp. 444-453. 2006. Científic.

  • Partial Stabilisation of Large-Scale Discrete-Time Linear Control Systems
  • P. Benner, María Isabel Castillo Catalán, Enrique Salvador Quintana Ortí. JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCES AND ENGINEERING. Num. 1. Vol. 1 . pp. 15-21. 2005. Científic.

  • Parallelization of GSL: Architecture, Interfaces, and Programming Models
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, U. Dorta, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 3241 . pp. 199-206. 2004. Científic.

  • Efficient algorithms for the block Hessenberg form
  • Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, María Isabel Castillo Catalán, V. Hernández. JOURNAL OF SUPERCOMPUTING . Num. 1. Vol. 20 . pp. 55-66. 2001. Científic.

  • Parallel pole-assignment of single-input systems
  • María Isabel Castillo Catalán, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, V. Hernández. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 1981 . pp. 395-402. 2001. Científic.

  • Parallel partial stabilizing algorithms for large linear control systems
  • P. Benner, María Isabel Castillo Catalán, Enrique Salvador Quintana Ortí, V. Hernández. JOURNAL OF SUPERCOMPUTING . Num. 2. Vol. 15 . pp. 193-206. 2000. Científic.

  Llibres


  • Introducción a la arquitectura de computadores con QtARMSim y Arduino
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Germán Fabregat Llueca, Juan Carlos Fernández Fernández, Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Rafael Mayo Gual, Raúl Montoliu Colás. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788416546763. Ed. Universitat Jaume I.

  • Prácticas de introducción a la arquitectura de computadores con el simulador SPIM
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Jose M. Claver Iborra, Juan Carlos Fernández Fernández. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9781783764501. Madrid (España). Ed. Pearson.

  • Problemes per a un curs introductori als circuits digitals
  • Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Vicente Andreu Navarro, María Isabel Castillo Catalán, Juan Jesús Echagüe Guardiola, Juan Carlos Fernández Fernández, José Maria Martín Algarra, Rafael Mayo Gual, Federico Prat Villar. 2000. Autoria. Científic. ISBN 8480213272. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Problemas elementales de circuitos digitales
  • Federico Prat Villar, Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Juan Carlos Fernández Fernández, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212519. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Desenvolupament d'una aplicació informàtica per a la gestió de les activitats ECTS realitzades pels estudiants.
  • Enrique Salvador Quintana Ortí, Germán León Navarro, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Desenvolupament de vídeos per a la docència en informàtica.
  • Enrique Salvador Quintana Ortí, José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Raúl Marín Prades, Sergio Barrachina Mir. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • I els alumnes, què opinen?
  • Isabel Gracia Luengo, José Manuel Badia Contelles, María Asuncion Castaño Álvarez, María de los Ángeles López Malo, María Isabel Castillo Catalán, María Mercedes Marqués Andrés, Sergio Barrachina Mir. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Una metodología para la evaluación continuada en la docencia de Arquitectura y Tecnología de computadores
  • Enrique Salvador Quintana Ortí, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Strategies for Parallelizing the Solution of Rational Matrix Equations
  • José Manuel Badia Contelles, P. Benner, H. Fabbender, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí. Parallel Computing:Ardhitectures,Algorithms and Applications. Jülich. Ed. Ios Press. 2007. ISBN 9783981084344. Científic.

  • Parallelization fo GSL on Clusters of Symmetric Multiprocessors
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande, A. Santos. Parallel computing: current & Future Issues of High-End Computing. Jülich (Alemanya). Ed. John von Neumann Institute for Computing. 2006. ISBN 3000173528. Científic.

  • Creació d’un repositori web de material didàctic per assignatures d’estil en el departament d’Enginyeria i Ciències dels computadors
  • José Manuel Badia Contelles, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Parallel model reduction of large-scale unstable systems
  • P. Benner, María Isabel Castillo Catalán, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí. Advances in Parallel Computing. Parallel computing: Software Technology, Algorithms, Architectures and Applications. Holanda. Ed. Elsevier. 2004. ISBN 0444516891. Científic.

  • Una propuesta para el aprendizaje de la arquitectura del juego de instrucciones
  • José Manuel Claver Iborra, María Isabel Castillo Catalán. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Tutorial básico de servicios de internet
  • María Isabel Castillo Catalán, Pedro García Sevilla, Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  Ponències a congressos


  • Accelerating FaST-LMM for Epistasis Tests
  • Héctor Martínez Pérez, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Enrique Salvador Quintana Ortí, Jordi Rambla De Argila, Xavier Farré, Arcadi Navarro. ICA3PP 2017: International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing. Helsinki (Finlàndia). 21-08-2017. Científic. 2017. Ed. Springer. ISBN 9783319654812.

  • Scalable RNA Sequencing on Clusters of Multicore Processors
  • Héctor Martínez Pérez, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, J. Tárraga, I. Medina, Enrique Salvador Quintana Ortí. 13th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications & Third International Workshop on Parallelism in Bioinformatics (IEEE ISPA-15/PBio 2015). Helsinki (Finlàndia). 20-08-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781467379526.

  • Performance and Energy Analysis of the Iterative Solution of Sparse Linear Systems on Multicore and Manycore Architectures
  • José Ignacio Aliaga Estellés, H. Anzt, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Germán León Navarro, J. Pérez, Enrique Salvador Quintana Ortí. 10th International Conference. Parallel Processing and Applied Mathematics. (PPAM 2013). Warsaw (Polònia). 08-09-2013. Científic. 2014. ISSN 0302-9743.

  • Aplicación para la gestión y calificación de actividades ECTS
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2013). Castellón (España). 10-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469580516.

  • A dynamic pipeline for RNA sequencing on multicore processors
  • H. Martínez, J. Tárraga, I. Medina, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, J. Dopazo, Enrique Salvador Quintana Ortí. 20th European MPI Users' Group Meeting. EuroMPI '13. Madrid (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450319034.

  • GPUBenchmark: un banco de pruebas para GPUs
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Adrián Castelló Gimeno, Rafael Mayo Gual, Javier Ortells Lorenzo, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXIII Jornadas de Paralelismo (JP2012). Elche (Espanya). 19-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788469544716.

  • Analysis of Strategies to Save Energy for Message-Passing Dense Linear Algebra Kernels
  • María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Vicente Ramón Roca Sanz. Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-based Processing. Garching (Alemanya). 15-02-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9780769546339.

  • Adaptación al EEES de las asignaturas "Sistemas Operativos I (II11)" y "Sistemas Operativos II (II22)" de la titulación de Ingeniería Informática: Los primeros pasos
  • María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán Fabregat Llueca. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Gestión automatizada de las actividades ECTS realizadas por los estudiantes
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Evaluation of the Energy Performance of Dense Linear Algebra Kernels on Multi-Core and Many-Core Processors
  • María Isabel Castillo Catalán, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Vicente Ramón Roca Sanz. 25 th IEEE International Parallel & Distributed Procesing Symposium. Anchorage, Alaska, USA. 16-05-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9780769543857.

  • Power Consumption of Mixed Precision in the Iterative Solution of Sparse Linear Systems
  • María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, H. Anzt, V. Heuveline, B. Rocker. 25 th IEEE International Parallel & Distributed Procesing Symposium. Anchorage, Alaska (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 16-05-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9780769543857.

  • Analysis and Optimization of Power Consumption in the Iterative Solution of Sparse Linear System on Multi-core and Many-core Platforms
  • H. Anzt, V. Heuveline, José Ignacio Aliaga Estellés, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Proceedings of The First International Workshop on Power Measurem. Orlando, EEU. 25-07-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9781457712210.

  • Solving Large-Scale Linear Systems on Clusters using Secondary Storage
  • José Manuel Badia Contelles, María Isabel Castillo Catalán, Juan Ignacio Climente Plasencia, María Mercedes Marqués Andrés, Rafael Mayo Gual, José Luis Movilla Rosell, Josep Hilari Planelles Fuster, Enrique Salvador Quintana Ortí. 10th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, CMMSE 2010. Almería, Spain. 26-06-2010. Científic. 2010. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461355105.

  • A teaching-learning approach to continuous assessment in big groups
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia. 07-03-2011. Docent. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788461474233.

  • Evaluation and Tuning of the Level 3 CUBLAS for Graphics Processors
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual. 22nd IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium. Miami, Florida (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 14-04-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9781424416943.

  • Y los estudiantes ¿Qué opinan?
  • José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Isabel Gracia Luengo, María de los Ángeles López Malo, María Mercedes Marqués Andrés, María Gloria Martínez Vidal. XIV Jornadas de Esneñanza Universitaria de la Informática. Granada (España). 09-07-2008. Docent. 2008. Ed. Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI). ISBN 9788461244751.

  • Gestión de entregables con grupos grandes
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática. Granada (España). 09-07-2008. Docent. 2008. Ed. Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI). ISBN 9788461244751.

  • Solving Dense Linear Systems on Graphics Processors
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 14th International Euro-Par Conference, Euro-Par 2008. Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 26-08-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • Solving Dense Linear Systems on Platforms with Multiple Hardware Accelerators
  • María Isabel Castillo Catalán, Gregorio Quintana Ortí, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, R.A. Van de Geijn. XIX JORNADAS DE PARALELISMO. Castellon (Espanya). 17-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216760.

  • Parallelization of GSL: the Web Service Interface
  • José Ignacio Aliaga Estellés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, F. Almeida, V. Blanco, C. Rodríguez, F. Sande, A. Santos. 14th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network-Based Processing. Montbéliard-Sochaux (França). 15-02-2006. Científic. 2006. Ed. IEEE. ISBN 076952513X.

  • Creación de un repositorio Web de material didáctico para asignaturas estilo en el departamento de Ingeniería y Ciencia de los Computadores
  • José Manuel Badia Contelles, María Isabel Castillo Catalán, María Asuncion Castaño Álvarez, Alberto Baeza Serrano, Leonardo Calvente Nomdedeu. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón (Espanya). 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Paralelizando la Biblioteca Científica de GNU
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande, A. Santos. Congreso de las Tecnologías del Software Libre. A Coruña (Espanya). 07-07-2005. Científic. 2005. Ed. Asociación Universitaria Grupo de Programadores y Usuarios de Linux. ISBN 8460962164.

  • Improving Instruction Set Architecture Learning Results
  • José Manuel Claver Iborra, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual. Workshop on computer Architecture Education. Munich (Alemanya). 19-06-2004. Docent. 2004.

  • Paralelización de la Biblioteca científica de GNU para Sistemas Heterogéneos
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, U. Dorta, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande. XV Jornadas de Paralelismo. Computación de altas prestaciones. Almería (España). 15-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Almería. ISBN 8482407147.

  • Parallelization of the GNU Sicientific Library on Heterogeneous Systems
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Banco, María Isabel Castillo Catalán, U. Dorta, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande. ISPDC HeteroPar 2004. Cork (Irlanda). 05-07-2004. Científic. 2004. Ed. IEEE. ISBN 0769522106.

  • "Strategies for parallelizing the GNU Scientific Library"
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, U. Dorta, Rafael Mayo Gual, L.M. Moreno, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande. XIV Jornadas de Paralelismo. Leganés (Espanya). 15-09-2003. Científic. 2003. Ed. Universidad Carlos III. ISBN 8489315345.

  • Facilitando el aprendizaje de la Arquitectura del Juego de Instrucciones
  • José Manuel Claver Iborra, María Isabel Castillo Catalán. VIII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2002). Cáceres (Espanya). 10-07-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 846009782X.

  • A web service for remote model reduction of large-scale linear systems on a cluster
  • José Manuel Badia Contelles, P. Benner, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XIII Jornadas de paralelismo. Lerida (Espanya). 09-09-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 8484091597.

  • Partial stabilization of large-scale discrete-time linear control systems
  • P. Benner, María Isabel Castillo Catalán, Enrique Salvador Quintana Ortí. 30th International Workshops on Parallel Processing (ICPP 2001). Valencia (Espanya). 03-09-2001. Científic. 2001. Ed. IEEE. ISBN 0769512607.

  • Tutorial básico de servicios de internet
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Pedro García Sevilla, Isabel Gracia Luengo, Rafael Mayo Gual. I Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 01-03-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213426.

  • A Portable Library for Solving Linear Control Problems on Parallel Computers
  • P. Benner, I. Blanquer, A. Buntse Gerstner, María Isabel Castillo Catalán, José Manuel Claver Iborra, H. Fassbender, V. Hernández, Rafael Mayo Gual, V. Mehrmann, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí. 1st NICONET Workshop. Numerical Soft. in Control Eng.. Universitat Politècnica de València (Espanya). 04-12-1998. Científic. 1998.

  • Block-partitioned algorithms for the pole assignment problem of single input systems.
  • María Isabel Castillo Catalán, Gregorio Quintana Ortí, Enrique Salvador Quintana Ortí. IFAC Conference on Systems Structure and Control-SCC'98. Nantes (France). 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Pergamon Press (Elsevier). ISBN 0080423566.

  Comités de congresos


  • Joaquín Beltrán Arandes, María Ripollés Meliá, Rosa María Agost Canós, Arecia Aguirre García-Carpintero, Belén Altava Benito, Rafael Ballester Arnal, Iván José Barreda Tarrazona, Montserrat Boronat Navarro, Andreu Casero Ripollés, María Isabel Castillo Catalán, Miguel Chover Selles, Eladio Joaquin Collado Boira, Eva Cifre Gallego, Paula Escobedo Peiro, María Mercedes Fernández Alonso, Antonio Fernández Hernández, Miguel Angel Fortea Bagán, Antonio Gallardo Izquierdo, Pedro García Sevilla, Florenci Vicent González Adelantado, María Pilar Jara Jiménez, Rafael Lapiedra Alcamí, María Odet Moliner García, María Luisa Nieto Soria, Marta Oller Rubert, Francisco Palmero Cantero, Ana María Piquer Vicent, Angel Miguel Pitarch Roig, Soledad Quero Castellano, María Paola Ruiz Bernardo, Enrique Javier Sánchez Vilches, Amelia Simó Vidal, Juan Andrés Traver Martí. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 12-11-2015. Docent.

  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, Juan Pablo Aibar Ausina, José Ignacio Aliaga Estellés, Juan Carlos Amengual Argudo, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, María de los Reyes Grangel Seguer, Dolores María Llidó Escrivá, María de los Ángeles López Malo, Ester Martínez Martín, Rafael Mayo Gual, Lledó Museros Cabedo, Jorge Sales Gil, Ismael Sanz Blasco, Vicente Ramón Tomás López, Vicente Javier Traver Roig. JENUI 2013 XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Castellón de la Plana. 10-07-2013. Docent.

  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, Juan Pablo Aibar Ausina, José Ignacio Aliaga Estellés, Juan Carlos Amengual Argudo, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, María de los Reyes Grangel Seguer, Dolores María Llidó Escrivá, José Martínez Sotoca, Ester Martínez Martín, Rafael Mayo Gual, Lledó Museros Cabedo, Jorge Sales Gil, Ismael Sanz Blasco, Vicente Ramón Tomás López, Vicente Javier Traver Roig. Simposio-Taller sobre estrategias y herramientas para el aprendizaje y la evaluación. Castellón (España). 09-07-2013. Docent.

  • María Isabel Castillo Catalán. IV Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón (España). 08-07-2013. Docent.

  • Aurelia Bengochea Morancho, Rosa María Agost Canós, Iolanda Bernabé Muñoz, Amelia Simó Vidal, Joaquín Beltrán Arandes, Miguel Cerezo García, Iván José Barreda Tarrazona, Jaume Gual Ortí, María Isabel Castillo Catalán, Ramón Alberto Mollineda Cardenas, Vicente Aragó Manzana, Patricia Salazar Campillo, Ana María Piquer Vicent, Miguel Angel Fortea Bagán. IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "El futuro de los títulos universitarios". Universitat Jaume I. 08-07-2013. Docent.

  • María Isabel Castillo Catalán. II JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. Castellón (España). 07-09-2009. Científic.

  • María Isabel Castillo Catalán. II JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. Castellón (España). 07-09-2009. Científic.

  • José Ignacio Aliaga Estellés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Francisco Daniel Igual Peña, Germán León Navarro, María Mercedes Marqués Andrés, Alberto Francisco Martín Huertas, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, Alfredo Remón Gómez. XIX Jornadas de Paralelismo. Castellón. 17-09-2008. Científic.

  Apunts docents


  • Prácticas guiadas para el Ensamblador del MIPS R2000
  • José Manuel Claver Iborra, María Isabel Castillo Catalán. 2001. Ref. cs-352-2001.

  • Problemas elementales de circuitos digitales
  • Federico Prat Villar, Germán León Navarro, José Maria Martín Algarra, José Vicente Martí Avilés, Juan Carlos Fernández Fernández, Juan Jesús Echagüe Guardiola, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Vicente Andreu Navarro. 1998. Ref. CS-251-98.