Recurs d'imatge detall index

ABP2INF - Grupo de Innovación Educativa aprendizaje basado en proyectos en asignaturas de informática
Grups d'innovació educativa

Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Centre d'estudis: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals