UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Arquitectures i Computació de Altes Prestacions

HPC&A

Paral·lelisme, Computació d'altes prestacions, Computació conscient del consum energètic, Codisseny maquinari-programari, Internet de les coses, Xarxes neuronals profundes

Codi del grup: 201

Pàgina web: http://www.hpca.uji.es

Coordinació
Aliaga Estellés, José Ignacio
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors
Personal investigador Dedicació al grup
Badia Contelles, José Manuel 100 %
Barrachina Mir, Sergio 100 %
Castaño Álvarez, María Asuncion 100 %
Castillo Catalán, María Isabel 100 %
Dolz Zaragozá, Manuel Francisco 100 %
Fabregat Llueca, Germán 50 %
Fernández Fernández, Juan Carlos 100 %
León Navarro, Germán 100 %
Marqués Andrés, María Mercedes 50 %
Mayo Gual, Rafael 100 %
Quintana Ortí, Gregorio 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Carratalá Sáez, Rocío 100 %
Catalán Carbó, Mar 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Tomás Domínguez, Andrés Enrique 100 %
Mestre Miravet, Jose Ignacio 100 %
Rodríguez Agut, David 100 %
Martín Álvarez, Iker 100 %
Rykov, Vladislav 100 %
Castelló Gimeno, Adrián 100 %
Martínez Pérez, Héctor 100 %

Línies d'investigació

  • Resolució de problemes de computació matricial sobre processadors actuals, acceleradors de maquinari (procesadores multinúcleo y clústeres), i sistemes paral·lels (procesadors multinucli i clusters)
  • Optimització d’aplicacions i paquets de programari de càlcul científic i d’enginyeria
  • Codisseny maquinari-programari, computació i arquitectura reconfigurables, i compilació de maquinari
  • Computació conscient del consum energètic, computació aproximada i tolerància a errades
  • Computació d'altes prestacions per a tècniques d'aprenentatge automàtic i xarxes neuronals profundes

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Desenvolupament de programari optimitzat per a empreses, instituts i grups d’investigació que necessiten resoldre problemes científics i d’enginyeria de tipus numèric (simulació, control industrial en temps real, càlcul d’estructures...) amb alt cost computacional, d’emmagatzematge i/o elevada complexitat
  • Desenvolupament d’eines per a l’administració de clústers d’ordinadors
  • Disseny de sistemes de control digital, prototipat d’aplicacions maquinari i disseny de sistemes encastats

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)