investigacio detall investigacio

HPC&A - Arquitectures i Computació de Altes Prestacions

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors

Nombre de doctors: 12

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup Arquitectures i Computació d’Altes Prestacions es va crear en 2006 en la Universitat Jaume I de Castelló (Espanya) com la fusió del grup Computació Científica i Paral·lela i del grup Computació Reconfigurable i Arquitectures de Computadors Avançades d’aquesta mateixa universitat. El grup HPCA persegueix l’optimització d’algoritmes numèrics per a processadors de propòsit general i per a maquinari específic (GPU i FPGA), i la seua paral·lelització en sistemes paral·lels basats en el pas de missatges (principalment clústers) i multiprocessadors amb memòria compartida (multiprocessadors CC-NUMA, i processadors multinucli). El grup se centra en l’aplicació de tècniques de computació paral·lela d’altes prestacions per a la solució de problemes relacionats amb la teoria de control, química computacional, electromagnetisme, enginyeria aeronàutica, i aplicacions científiques i d’enginyeria en general. Els interessos actuals del grup també inclouen la virtualització d’acceleradors maquinari, càlcul conscient del consum energètic, codisseny maquinari-programari, arquitectures reconfigurables, xarxes d’altes prestacions, així com l’ús de la computació d’altes prestacions per a la millora de l’aprenentatge automàtic i el processament de xarxes neuronals profundes.