UJI

Informació personal

CAMPOS SANCHO, BEATRIZ
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Matemàtica Aplicada
 • Representant CIT
 • Vicedirector/a d'escola tècnica superior
 • Membre
 • Membre del grup d'investigació SIDINUM - Sistemes Dinàmics, Modelització i Simulació Numèrica
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI1318DD - (964 728389)
 • campos@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-9205-0256
 • Ressenya Personal

  - Formació acadèmica: Doctora en Matemàtiques per la Universitat de València., Títol de la tesi: Cadenes d'òrbites periòdiques nuades en oscil·lacions no lineals.


    
  - Categoria actual a la universitat: Titular d'Universitat. Data d'incorporació: octubre de 1991.


    
  - Experiència docent: vaig començar la meva docència a la Universitat de València (1989-1991). El 1991 em vaig incorporar al Departament de Matemàtiques de la Universitat Jaume I. He impartit les assignatures de Matemàtiques I i II tant en les antigues titulacions d'Empresarials i Econòmiques com en els nous graus d'Economia, les assignatures de Fonaments de Matemàtiques en Enginyeria Industrial i Enginyeria en Disseny Industrial i l'assignatura de Fonaments del Càlcul Integral en la titulació de Matemàtica Computacional, tant en el títol propi com en el grau oficial. També he impartit l'assignatura de Mètodes Qualitatius de les Equacions Diferencials dins el programa del curs de doctorat de Matemàtiques.

   - Línies d'investigació: la meva trajectòria científica comença a la Universitat de València, sota la direcció del professor José Martínez Alfaro en l'àmbit de Sistemes Dinàmics, centrant-se principalment en l'estudi qualitatiu dels sistemes de tipus Morse-Smale no singulars en l'esfera de dimensió tres i caracterització topològica de bifurcacions mitjançant nusos i cadenes. Aquesta línia d'investigació prossegueix, al costat de la professora Pura Vindel a la Universitat Jaume I durant els següents anys. Els treballs publicats s'han centrat en l'estudi i caracterització topològica dels Sistemes Morse-Smale no singulars sobre varietats tridimensionals: S3, S2xS1 i espais lenticulars, així com classificació de fluxos equivalents mitjançant teoria de grafs. Recentment, hem iniciat l'estudi dinàmic dels mètodes iteratius, conjuntament amb professors de la Universitat Politècnica de València, així com professors de la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Soc membre de l'Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC), membre del grup de recerca DAMRES (Disseny i anàlisi de mètodes iteratius de resolució d'equacions i sistemes no lineals) i membre de la xarxa espanyola DANCE (Dinàmica, Atractors i no linealitat : caos i estabilitat).

  -Gestió Acadèmica: he estat membre de diferents comissions de titulació (de CC. Empresarials, Enginyeria Industrial), representant del Departament de Matemàtiques a la Comissió Econòmica de la Universitat, membre de la Comissió per a l'elaboració dels plans d'estudi del grau de Matemàtica Computacional i coordinadora de segon curs del grau de Matemàtica Computacional.

   


  Horari Actual


  Horari de tutories de Beatriz Campos Sancho


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:30 12:30 28-09-2020 03-02-2021
  Dijous 15:00 16:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Beatriz Campos Sancho


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1005 - PR3 Dimecres 10:30 12:30 30-09-2020 23-12-2020
  EC1005 - PR3 Dimecres 10:30 12:30 30-09-2020 23-12-2020
  FC1005 - PR3 Dimecres 10:30 12:30 30-09-2020 23-12-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MT1023 - PR1 Dijous 11:30 13:30 04-02-2021 18-03-2021
  MT1023 - PR1 Dilluns 12:30 14:00 17-05-2021 24-05-2021
  MT1023 - SE1 Dijous 11:30 13:30 20-05-2021 27-05-2021
  MT1023 - SE1 Dilluns 12:30 14:00 03-05-2021 10-05-2021
  MT1023 - TE1 Dijous 11:30 13:30 25-03-2021 13-05-2021
  MT1023 - TE1 Dilluns 12:30 14:30 08-02-2021 26-04-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Administració d'Empreses
  EC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Economia
  FC1005 - Matemàtiques I (Matemàtiques) Grau en Finances i Comptabilitat
  MT1023 - Fonaments del Càlcul Integral Grau en Matemàtica Computacional

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Dynamics of subfamilies of Ostrowski–Chun methods
  • Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas. MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION . Vol. 181. pp. 57-81. 2021. Científic.

  • Connectivity of the Julia set for the Chebyshev-Halley family on degree n polynomials
  • Beatriz Campos Sancho, Jordi Canela, María Purificacion Vindel Cañas. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION. Vol. 82. 2020. Científic.

  • Convergence regions for the Chebyshev–Halley family
  • Beatriz Campos Sancho, Jordi Canela, María Purificacion Vindel Cañas. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION. Vol. 56. pp. 508-525. 2018. Científic.

  • Stability of King’s family of iterative methods with memory
  • Beatriz Campos Sancho, A. Cordero, J.R. Torregrosa, María Purificacion Vindel Cañas. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS. Vol. 318. pp. 504-514. 2017. Científic.

  • Newton method for symmetric quartic polynomial
  • Beatriz Campos Sancho, A. Garijo, X. Jarque, María Purificacion Vindel Cañas. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. Vol. 290 . pp. 326-335. 2016. Científic.

  • Dynamics of a multipoint variant of Chebyshev–Halley’s family
  • Beatriz Campos Sancho, A. Cordero, J.R. Torregrosa, María Purificacion Vindel Cañas. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. Num. 284. pp. 195-208. 2016. Científic.

  • Orbits of period two in the family of a multipoint variant of Chebyshev-Halley family
  • Beatriz Campos Sancho, A. Cordero, J. R. Torregrosa, María Purificacion Vindel Cañas. NUMERICAL ALGORITHMS . Num. 1. Vol. 73 . pp. 141-156. 2016. Científic.

  • A multidimensional dynamical approach to iterative methods with memory
  • Beatriz Campos Sancho, A. Cordero, J. Torregrosa, María Purificacion Vindel Cañas. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. Vol. 271 . pp. 701-715. 2015. Científic.

  • Behaviour of fixed and critical points of the TeX -family of iterative methods
  • Beatriz Campos Sancho, A. Cordero, J. R. Torregrosa, María Purificacion Vindel Cañas. JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY. Num. 3. Vol. 53 . pp. 807-827. 2015. Científic.

  • Dynamics of the family of c-iterative methods
  • Beatriz Campos Sancho, A. Cordero, J.R. Torregrosa, María Purificacion Vindel Cañas. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS. Num. 9. Vol. 92 . pp. 1815-1825. 2015. Científic.

  • Study of a Biparametric Family of Iterative Methods
  • Beatriz Campos Sancho, A. Cordero, A.A. Magreñán, J. R. Torregrosa, María Purificacion Vindel Cañas. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS. Num. Article Number: 141643. pp. 1-12. 2014. Científic.

  • Fat Handles and Phase Portraits of Non Singular Morse-Smale Flows on S3 with Unknotted Saddle Orbits
  • Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas. ADVANCED NONLINEAR STUDIES. Num. 3. Vol. 14 . pp. 605-617. 2014. Científic.

  • Transversal intersections of invariant manifolds of nms flows on s 3
  • Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS . Num. 1. Vol. 32 . pp. 41-56. 2012. Científic.

  • Non equivalence of Nms Flows on S3
  • Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas. MATHEMATICA BOHEMICA. Num. 2. Vol. 137 . pp. 165-173. 2012. Científic.

  • NMS Flows on S 3 with no Heteroclinic Trajectories Connecting Saddle Orbits
  • Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas. JOURNAL OF DYNAMICS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS. Num. 2. Vol. 24 . pp. 181-196. 2012. Científic.

  • Bifurcations in the two imaginary centers problem
  • Cristina Chiralt Monleon, Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas. MATHEMATICA BOHEMICA. Num. 4-136. pp. 405-414. 2011. Científic.

  • Graphs of NMS Flows on S3 with knotted saddle orbits and No heteroclinic Trajectories
  • Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas. ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES . Num. 12. Vol. 23 . pp. 2213-2224. 2007. Científic.

  • NMS Flows on Three-Dimensional Manifolds with One Saddle Periodic Orbit
  • Beatriz Campos Sancho, A. Cordero, J. Martínez Alfaro, María Purificacion Vindel Cañas. ACTA MATHEMATICA . Num. 1. Vol. 20 . pp. 47-56. 2004. Científic.

  • Graphs of NMS Flows on S3 With Unknotted Saddle Periodic Orbits
  • Beatriz Campos Sancho, J. Martínez Alfaro, María Purificacion Vindel Cañas. TOPOLOGY PROCEEDINGS. Num. 26. pp. 469-483. 2001. Científic.

  • Bifurcations of links of periodic orbits in Non Sngular Morese-Smale systems with a rotational symmetry on S3
  • Beatriz Campos Sancho, J. Martínes Alfaro, María Purificacion Vindel Cañas. TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS . Num. 3. Vol. 102 . pp. 279-295. 2000. Científic.

  • Bifurcations of links of periodic orbits in Mathieu systems
  • Beatriz Campos Sancho, J. Martínes Alfaro. PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS . Num. 104. Vol. 1 . pp. 1-21. 2000. Científic.

  • Links and Bifurcations in Nom-Singular Morse-Smale Systems
  • Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS . Num. 7, nº 8. pp. 1717-1736. 1997. Científic.

  • Bifurcations of Links of Periodic Orbits in Non-Singular Morse-Smale Systems with Two Rotational Symmetries on S3
  • Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas. JOURNAL OF KNOT THEORY AND ITS RAMIFICATIONS . Num. 6, nº 2. pp. 163-176. 1997. Científic.

  • Bifurcations of Links of Periodic Orbits in Non-Singular Morse-Smale Systems on S3
  • Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas. NONLINEARITY . Num. 10. pp. 1339-1355. 1997. Científic.

  Llibres


  • XXIII Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones. XIII Congreso de Matemática Aplicada
  • Ana María Arnal Pons, Beatriz Campos Sancho, Fernando Casas Pérez, Cristina Chiralt Monleon, Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Vicente Martínez García. 2014. Edició. Científic. ISBN 9788480219631. Castellón de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Cálculo integral
  • Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon. 2011. Autoria. Docent. ISBN 9788469406410. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Ecuaciones diferenciales
  • Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon. 2011. Autoria. Docent. ISBN 9788469397770. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Matemáticas volumen I
  • Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent. 2008. Autoria. Docent. ISBN 9788469146613. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Matemáticas volumen II
  • Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent. 2008. Autoria. Docent. ISBN 9788469146620. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Problemes de càlcul amb aplicacions a l'economia
  • Beatriz Campos Sancho, Miguel Barreda Rochera, Sergio Macario Vives. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212551. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  Ponències a congressos


  • Dynamics of Newton method for symmetric quartic polynomial
  • Beatriz Campos Sancho, A. Garijo, X. Jarque, María Purificacion Vindel Cañas. XXV Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones / XV Congreso de matemática aplicada (CEDYA + CMA 2017). Cartagena (Espanya). 26-06-2017. Científic. 2017. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788494440212.

  • Bifurcations in the dynamics of a variant of Chebyshev-Halley's method
  • Beatriz Campos Sancho, A. Cordero, J.R. Torregrosa, María Purificacion Vindel Cañas. 15th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2015). Costa Ballena (Rota), Cádiz (Espanya). 06-07-2015. Científic. 2015. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461722303.

  • Stability analysis of iterative schemes with memory
  • Beatriz Campos Sancho, A. Cordero, J.R. Torregrosa, María Purificacion Vindel Cañas. 15th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2015). Costa Ballena (Rota), Cádiz (Espanya). 06-07-2015. Científic. 2015. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461722303.

  • Topology of the parameter plane of newton's method on bring-jerrard polynomials
  • Beatriz Campos Sancho, A. Garlijo, X. Javier, María Purificacion Vindel Cañas. Conference "New perspectives in discrete dynaical systems 2014" (NPDDS 2014). Tossa de Mar, Griona (Espanya). 02-10-2014. Científic. 2014.

  • Fat round handles for Non-singular Morse-Smale flows
  • Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas. XXIII Congreso de Ecuaciones diferenciales y aplicaciones. XIII Concreso de Matemática Aplicada. Castellón de la Plana (Espanya). 09-09-2013. Científic. 2014. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219631.

  • Buiding non singular morse-smale flows on 3-dimensional lens spaces
  • Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas. Advances in Differential Equations and Applications (XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/XIII Congreso de Matemática Aplicada (XXIII CEDYA/XIII CMA). Castellón de la Plana (Espanya). 09-09-2013. Científic. 2014. Ed. Springer. ISBN 9783319069524.

  • Bifurcations of the roots of a 6-degree symmetric polynomial coming from the fixed point operator of a class of iterativa methods
  • Beatriz Campos Sancho, A. Cordero, A. A. Magreñan, J. R. Torregrosa, María Purificacion Vindel Cañas. 14th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2014). Costa Ballena, Rota, Cádiz (Espanya). 03-07-2014. Científic. 2014. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461692163.

  • Grafos y asas gordas para sistemas Morse-Smale no singulares
  • Beatriz Campos Sancho. XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/XIII Congreso de Matemática Aplicada (XXIII CEDYA/XIII CMA). Castellón de la Plana (Espanya). 09-09-2013. Científic. 2014. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219631.

  • Newton's method on Bring-Jerrard polynomials
  • Beatriz Campos Sancho, A. Garijo, X. Jarque, María Purificacion Vindel Cañas. Conference "New Trends in Dynamical Systems". Salou, Tarragona (Espanya). 01-10-2012. Científic. 2014. ISSN 0214-1493.

  • El Aula virtual y el estudio de las matemáticas. Proyecto de constitución como Seminario permanente (2008/09, 2009/10)
  • María del Pilar Orús Báguena, Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta, Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent, Cristina Chiralt Monleon, María Victoria Ibáñez Gual, Ana María Lluch Peris, Amparo Pérez Pérez, Amelia Simó Vidal, María Purificacion Vindel Cañas, Francisco José Monserrat Delpalillo, Jesús Ríos Garcés. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Coordinación de competencias, actividades y evaluación, de la Titulación de Grado en Matemática Computacional en el marco del proyecto piloto de Armonización Europea
  • Amelia Simó Vidal, Beatriz Campos Sancho, Fernando Casas Pérez, María Vicenta Ferrer González, Juan José Font Ferrandis, Carlos Galindo Pastor, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente José Palmer Andreu. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Non equivalence of NMS Flows on S3
  • Beatriz Campos Sancho. EQUADIFF. Czech Republic. 20-07-2009. Científic. 2009.

  • Links and Bifurcations in Non-singular Morse-Smale Systems with Rotational Symmetries on S3
  • Beatriz Campos Sancho, J. Martínez-Alfaro, María Purificacion Vindel Cañas. Symmetries in Gravity and Field Theory. Salamanca. 01-03-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Salamanca. ISBN 8478006397.

  • Differential Equations and Dynamical Systems
  • Beatriz Campos Sancho. Conference on Differential Equations and Dynamical Systems. Instituto Superior Técnico, Lisboa (Portugal). 26-06-2000. Científic. 2000.

  • Topology of bifurcations on Symmetric Integrable Hamiltonian Systems on s3
  • Beatriz Campos Sancho, J. Martínez Alfaro, María Purificacion Vindel Cañas. Equadiff99. Proc. of the International Conference on Differential Equations. Berlin. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. World Scientific Publishing. ISBN 9810249896.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Clasificación topológica de los Sistemas Morse-Smale no singulares sobre la esfera de dimensión 3
  • Beatriz Campos Sancho. Universidad Tecnológica Metropolitana. 13-11-2011.

  Comités de congresos


  • Ana María Arnal Pons, Beatriz Campos Sancho, Fernando Casas Pérez, Cristina Chiralt Monleon, María Purificacion Vindel Cañas. 2nd Workshop on Dynamical Systems in the Real Life. Castelló (Espanya). 12-07-2018. Científic.

  • Beatriz Campos Sancho, Alicia Cordero, María Purificacion Vindel Cañas. Minisimposio de Dinámica Compleja. Castelló de la Plana (Espanya). 20-06-2017. Científic.

  • Cristina Chiralt Monleon, Ana María Arnal Pons, Sergio Macario Vives, Beatriz Campos Sancho. XXIII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones/XIII Congreso de Matemática Aplicada (XXIII CEDYA/XIII CMA). Castellón de la Plana (Espanya). 09-09-2013. Científic.

  • Beatriz Campos Sancho. 4th International Meeting on Statistical Implicative Analysis. Castellón de la Plana. 18-10-2010. Científic.

  • Beatriz Campos Sancho. Symposium on Splitting Methods for Differential Equations. Castelló de la Plana. 06-09-2010. Científic.

  • Amelia Simó Vidal, María Victoria Ibáñez Gual, Ana María Lluch Peris, María Purificacion Vindel Cañas, Irene Epifanio López, Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon, María Vicenta Ferrer González, María del Pilar Orús Báguena, Antoni Gil Trilles, Joaquín José Castelló Benavent, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Sergio Macario Vives. V Jornades de divulgació Matemàtica: Matemàtica Computacional. Castelló de la Plana. 23-02-2010. Científic.

  • Ana María Lluch Peris, Sergio Macario Vives, Cristina Chiralt Monleon, María Victoria Ibáñez Gual, Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta, María Vicenta Ferrer González, Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas, Joaquín José Castelló Benavent, Francisco Gregorio González Martínez, Antoni Gil Trilles, Amelia Simó Vidal. IV Jornadas de divulgación matemática. Castellón de la Plana. 24-02-2009. Científic.

  • Amelia Simó Vidal, Sergio Macario Vives, Ana María Lluch Peris, Antoni Gil Trilles, Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Cristina Chiralt Monleon, María Vicenta Ferrer González, María Purificacion Vindel Cañas. III Jornada de divulgació Matemàtica. Castelló de la Plana. 08-05-2008. Científic.

  • Beatriz Campos Sancho. Castellón Conference on Geometric Integration. Castelló de la Plana. 18-09-2006. Científic.

  • Beatriz Campos Sancho. Recent trends in nonlinear science 2005. Castelló de la plana. 24-01-2006. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Beatriz Campos Sancho. 2019 COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS.

  • Beatriz Campos Sancho. 2019 MATHEMATICS.

  Apunts docents


  • Apuntes de ecuaciones diferenciales
  • Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon. 2004. Ref. CS-256-2004.

  • Apuntes de cálculo integral
  • Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon. 2004. Ref. CS-255-2004.