UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Sistemas Dinámicos, Modelización y Simulación Numérica

Sistemes dinàmics, sistemes hamiltonians, mecànica celeste, bifurcacions, teoria de nusos, anàlisi numèrica, modelització matemàtica, residus, contaminants, combustió, sedimentació, simulació numèrica.

Codi del grup: 257

Coordinació
Casas Pérez, Fernando
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Matemàtiques
Personal investigador Dedicació al grup
Arnal Pons, Ana María 100 %
Bader, Philipp Karl Heinz 100 %
Campos Sancho, Beatriz 100 %
Castelló Benavent, Joaquín José 70 %
Chiralt Monleon, Cristina 100 %
Martínez García, Vicente 100 %
Momparler Pechuan, Juan 100 %
Vindel Cañas, María Purificacion 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Escorihuela Tomás, Alejandro 100 %

Línies d'investigació

 • Estudi qualitatiu de sistemes Morse-Smale no singulars (NMS). Estructura del conjunt d'òrbites periòdiques d'un sistema NMS definit sobre una varietat tridimensional
 • Estudi topològic de les bifurcacions genèriques. Aplicació al cas de sistemes NMS
 • Estudi de sistemes hamiltonians i la seua aplicació en problemes de mecànica celeste
 • Anàlisi numèrica d'equacions diferencials. Desenvolupament de mètodes d'integració numèrica geomètrica
 • Nous mètodes en teoria de perturbacions
 • Modelització matemàtica. Aplicació a tractament de residus i contaminants, problemes de combustió, processos ceràmics i processos de sedimentació aplicats a la regeneració de platges i conques de rius
 • Matemàtica financera. Models de subhastes
 • Noves tecnologies de l'educació. Aprenentatge cooperatiu, e-learning, b-learning

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Desenvolupament de models matemàtics de processos industrials
 • Desenvolupament de models matemàtics de difusió de contaminants
 • Desenvolupament de models matemàtics de processos de sedimentació
 • Modelització de subhastes en la construcció i altres sectors
 • Aplicació de les tècniques qualitatives dels sistemes dinàmics en la resolució d'equacions diferencials dependents de paràmetres, que apareixen en diferents camps cientificotècnics: mecànica celeste, economia, biologia, etc.
 • Desenvolupament del programari per a la integració a temps llargs d'equacions diferencials que modelen sistemes físics: evolució del sistema solar, mecànica de fluids, etc.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)