UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Sistemes Dinàmics, Modelització i Simulació Numèrica

SIDINUM

Sistemes dinàmics, sistemes hamiltonians, mecànica celeste, bifurcacions, teoria de nusos, anàlisi numèrica, modelització matemàtica, residus, contaminants, combustió, sedimentació, simulació numèrica.

Codi del grup: 257

Coordinació
Casas Pérez, Fernando
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Matemàtiques
Personal investigador Dedicació al grup
Arnal Pons, Ana María 100 %
Campos Sancho, Beatriz 100 %
Castelló Benavent, Joaquín José 70 %
Chiralt Monleon, Cristina 100 %
Martínez García, Vicente 100 %
Momparler Pechuan, Juan 100 %
Vindel Cañas, María Purificacion 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Escorihuela Tomás, Alejandro 100 %

Línies d'investigació

 • Estudi qualitatiu de sistemes Morse-Smale no singulars (NMS). Estructura del conjunt d'òrbites periòdiques d'un sistema NMS definit sobre una varietat tridimensional
 • Estudi topològic de les bifurcacions genèriques. Aplicació al cas de sistemes NMS
 • Estudi de sistemes hamiltonians i la seua aplicació en problemes de mecànica celeste
 • Anàlisi numèrica d'equacions diferencials. Desenvolupament de mètodes d'integració numèrica geomètrica
 • Nous mètodes en teoria de perturbacions
 • Modelització matemàtica. Aplicació a tractament de residus i contaminants, problemes de combustió, processos ceràmics i processos de sedimentació aplicats a la regeneració de platges i conques de rius
 • Matemàtica financera. Models de subhastes
 • Noves tecnologies de l'educació. Aprenentatge cooperatiu, e-learning, b-learning

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Desenvolupament de models matemàtics de processos industrials
 • Desenvolupament de models matemàtics de difusió de contaminants
 • Desenvolupament de models matemàtics de processos de sedimentació
 • Modelització de subhastes en la construcció i altres sectors
 • Aplicació de les tècniques qualitatives dels sistemes dinàmics en la resolució d'equacions diferencials dependents de paràmetres, que apareixen en diferents camps cientificotècnics: mecànica celeste, economia, biologia, etc.
 • Desenvolupament del programari per a la integració a temps llargs d'equacions diferencials que modelen sistemes físics: evolució del sistema solar, mecànica de fluids, etc.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)