investigacio detall investigacio

SIDINUM - Sistemes Dinàmics, Modelització i Simulació Numèrica

Coordinació:

Dep. de Matemàtiques

Nombre de doctors: 9

Àrees d'aplicació: