UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

CASTELLÓ BENAVENT, JOAQUÍN JOSÉ
  • Professor/a Titular d'Universitat
  • Dep. de Matemàtiques - Matemàtica Aplicada
  • Representant CIT
  • Vocal
  • Responsables de matèria (PAU majors de 25 anys)
  • President/a de la Junta Electoral
  • Membre del grup d'investigació I+B - Anàlisi d’Inversions i Finances del Comportament
  • Membre del grup d'investigació SIDINUM - Sistemes Dinàmics, Modelització i Simulació Numèrica
  • RR0148SD - (964 729229)
  • TI1307DD - (964 728379)
  • castello@uji.es
  • Ressenya Personal

    Professor Titular d'Escola Universitària de l'àrea de Matemàtica Aplicada des de 1991, amb 5 quinquenis i 10 triennis.

    Línees d'investigació: anàlisi numèrica, equacions en derivades parcials i simulació numèrica. Noves tecnologies aplicades a l'educació. 

    La docència dels últims anys s'imparteix majoritariament als graus de l'àmbit econòmic i el grau d'Infermeria. També al Màster Universitari en Ciències de la Infermeria. L'UJI li concedeix una avaluació global de l'activitat docent positiva.

     

    Assignatures amb docència


    Assignatures Titulació
    DI2002 - Matemàtiques I Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (Pla de 2020)
    ED2054 - Matemàtiques I Grau en Arquitectura Tècnica (Pla de 2020)
    IN1101 - Bioestadística (Estadística) Grau en Infermeria    Publicacions


    Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


    Llibres


    • Actas del Congreso Virtual Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior (ATIDES 2018)
    • Ana María Arnal Pons, Sergio Barrachina Mir, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788417429546. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

    • Actas del congreso virtual: Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016.
    • Ana María Arnal Pons, J. Castañeda, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García, J. L. Córica. 2016. Edició. Docent. ISBN 9788416356997. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

    • Estadística. Volum 1
    • Joaquín José Castelló Benavent, María Victoria Ibáñez Gual, Vicente Martínez García, Amelia Simó Vidal. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788469290484. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

    • Matemáticas volumen I
    • Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent. 2008. Autoria. Docent. ISBN 9788469146613. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

    • Matemáticas volumen II
    • Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent. 2008. Autoria. Docent. ISBN 9788469146620. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

    • Modelización Matemática de la Sedimentación en la Costa
    • Joaquín José Castelló Benavent, Vicente Martínez García. 2004. Edició. Científic. ISBN 8480215232. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

    Capítols de llibre


    • Optimización en varias variables
    • Joaquín José Castelló Benavent, Francisco José Marco Castillo. Matemáticas II. UK. Ed. Pearson. 2013. ISBN 978782735205. Docent.

    • Sobre las prácticas de laboratorio en la estadística de un grado en turismo
    • Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. Métodos Cuántitativos e Informática. Cartegena, Murcia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2013. ISBN 9788490534816. Docent.

    • Problemas adicionales
    • Fernando Casas Pérez, Joaquín José Castelló Benavent. Matemáticas I. Selección de capítulos de Matemáticas para el análisis económico, 2/e. Great Britain. Ed. Pearson. 2012. ISBN 9781781346822. Docent.

    • Problemas adicionales
    • Fernando Casas Pérez, Joaquín José Castelló Benavent. Matemáticas I. Selección de capítulos de Matemáticas para el análisis económico, 2/e. Great Britain. Ed. Pearson. 2012. ISBN 9781781346822. Docent.

    • Cooperation between Universities to Develop and Online Learning Environment in Mathematics
    • Mª Luisa Sein-Echaluce, D. Lerís, Joaquín José Castelló Benavent, Vicente Martínez García, José M. Correas, N. Boal. Technology, Education and development. Vukovar, Croatia. Ed. InTech. 2009. ISBN 9789533070070. Científic.

    • Tasques i ferramentes e-learning per a millorar les habilitats matemàtiques dels estudiants universitaris de primer any.
    • Vicente Martínez García, Carlos Galindo Pastor, Juan Momparler Pechuan, Joaquín José Castelló Benavent, María del Pilar Orús Báguena. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

    • Adaptació a la docència de les matemàtiques de les tècniques d’Ensenyament virtual.
    • Carlos Galindo Pastor, Joaquín José Castelló Benavent, Juan Momparler Pechuan, Manuel Sanchis López, María del Pilar Orús Báguena, Vicente Martínez García. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

    • Elaboració de materials docents per a les assignatures de Matemàtiques Bàsiques i Zero en l’ESTCE i la FCJE
    • Amparo Pérez Pérez, Ana María Arnal Pons, Francisco José Monserrat Delpalillo, Jesús Ríos Garcés, Joaquín José Castelló Benavent, Jorge Pascual García Segui, Manuel Forner Gumbau, Manuel Sanchis López, María del Pilar Orús Báguena, María Vicenta Ferrer González, Sergio Macario Vives. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

    • Adequació dels continguts de matemàtiques en ciències empresarials a les necessitats de la resta d'assignatures
    • Aurelia Bengochea Morancho, María Vicenta Ferrer González, Joaquín José Castelló Benavent, Juan Angel Lafuente Luengo, Manuel Illueca Muñoz, Andreu Blesa Pérez, María Isabel Saz Gil, Miguel Ginés Vilar. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

    • Matemàtiques bàsiques en l’ESTCE: revisió crítica de la situació actual i propostes de material docent
    • Amparo Pérez Pérez, Ana María Arnal Pons, Francisco Gregorio González Martínez, Francisco José Monserrat Delpalillo, Irene Pitarch Andrés, Jesús Ríos Garcés, Joaquín José Castelló Benavent, Manuel Forner Gumbau, Manuel Sanchis López, María del Pilar Orús Báguena, Sergio Macario Vives, Teresa Maria Bort Martínez. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

    • Resolución Numérica de un Modelo Unidimensional de Overtopping
    • María González, Joaquín José Castelló Benavent, Vicente Martínez García. Modelización Matemática de la Sedimentación en la Costa. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480215232. Científic.

    • Departament de Matemàtiques
    • Joaquín José Castelló Benavent. Problemes de càlcul amb aplicacions a l'economia. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 8480212551. Docent.

    Ponències a congressos


    • Implementación de un entorno virtual para la enseñanza/aprendizaje a distancia de las Matemáticas
    • Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Jorge Castañeda. Aprendizaje, Innovación y Cooperación como impulsores del cambio metodológico. Actas del V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación. CINAIC 2019. Zaragoza (Espanya). 09-10-2019. Docent. 2019. Ed. Universidad de Zaragoza. ISBN 9788416723775.

    • Ejercicio físico en el usuario en hemodiálisis
    • Miriam González Ruiz, Marta Meneu Oset, Jesús Galera Fernández, Joaquín José Castelló Benavent, Manuel José Pinazo Llobet. 43 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN) / I Congreso Iberoamericano de Enfermería Nefrológica: compartiendo la experiencia de cuidar. Madrid (Espanya). 19-11-2018. Científic. 2018.

    • Una experiencia sobre aprendizaje activo
    • Joaquín José Castelló Benavent. Terceras Jornadas de experiencias e innovación docente en estadística y matemáticas (Nueva edición). Jaen (Espanya). 17-07-2018. Docent. 2018.

    • Habilidades para que los graduados en matemáticas tengan éxito profesional
    • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Vicente Martínez García, Pablo Gregori Huerta. Segundas Jornadas de experiencias e innovación docente en estadísitca y matemáticas. Úbeda, Jaen (Espanya). 19-07-2017. Docent. 2017.

    • Seguridad clínica del método madre canguro en pacientes pediátricos hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos
    • Joaquín José Castelló Benavent. XXXVIII Congreso de la Asociación Nacional de Enfermería de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. Santander (Espanya). 17-05-2017. Docent. 2017.

    • Pósteres "Congresos Virtuales"
    • Joaquín José Castelló Benavent. Primeras Jornadas de Experiencias e Innovación Docente en Estadística y Matemáticas. Úbeda, Jaén. 14-07-2016. Docent. 2016.

    • Congresos Virtuales
    • Ana María Arnal Pons, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent. Primeras Jornadas de Experiencias e Innovación Docente en Estadística y Matemáticas. Jaén (Espanya). 14-07-2016. Docent. 2016.

    • Seguridad clínica del Método Madre Canguro en pacientes pediátricos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos
    • M. González, Joaquín José Castelló Benavent, A. Valero, Antonia Valero Cardona. II Jornades d'investigació per a l'Estudiantat de la Facutlad de Ciències de la Salut. Castelló de la Plana (Espanya). 13-04-2016. Científic. 2016.

    • Learning outcomes and competences in mathematics after a four year experience in engineering degrees
    • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. INTED2016 Conference. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 07-03-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

    • La probabilidad en los Grados del ámbito económico
    • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. VI Jornadas Nacionales y I Jornada Internacional de Intercambio de Experiencias de Inovación educativa en Estadística (JIDERE 2015). Universiad de Malaga (Espanya). 09-07-2015. Científic. 2015.

    • A massive open online course about calculus of probability
    • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan, Manuel Sanchis López. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015). Madrid (Espanya). 02-03-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460657637.

    • La simulación de sistemas en la gestión empresarial (Abstract)
    • Juan Momparler Pechuan, Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent. XXII Jornada ASEPUMA y X Encuentro Internacinal de Profesores Universitarios de Matemáticas pra la Economía y la Empresa. Universitdad de Malaga (Espanya). 10-07-2014. Docent. 2014.

    • Sobre las prácticas de laboratorio en la estadística de un grado de turismo
    • Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Vicente Martínez García, Juan Momparler Pechuan. Jornada de Trabajo. Métodos Cuantitativos e Informática. Cartagena, Murcia (Espanya). 30-11-2012. Científic. 2012.

    • Coordinación de la docencia semipresencial en la diplomatura en ciencias empresariales mediante proyectos interdisciplinarios
    • Iván José Barreda Tarrazona, Jesús Peiró Palomino, Manuel Segarra Arnau, Javier Berenguer Vallés, María Amparo Maset Llaudes, María Ripollés Meliá, Carlos Abel Molina Puertas, Joaquín José Castelló Benavent. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

    • El Aula virtual y el estudio de las matemáticas. Proyecto de constitución como Seminario permanente (2008/09, 2009/10)
    • María del Pilar Orús Báguena, Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta, Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent, Cristina Chiralt Monleon, María Victoria Ibáñez Gual, Ana María Lluch Peris, Amparo Pérez Pérez, Amelia Simó Vidal, María Purificacion Vindel Cañas, Francisco José Monserrat Delpalillo, Jesús Ríos Garcés. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

    • La docència de les matemàtiques en l'economia
    • Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent, Juan Momparler Pechuan, Fernando Casas Pérez. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

    • e-Learning para asignaturas en proceso de xtinción por cambio de planes de estudio
    • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Carlos Galindo Pastor, Vicente Martínez García. I congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Madrid. 26-09-2011. Docent. 2011. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 9788496398504.

    • Personalized learning on the moodle platform using the cicei conditionals: Support course in Mathematics
    • Joaquín José Castelló Benavent. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 08-03-2010. Científic. 2010.

    • From traditional to e-learning via B-learning: optional or necessary
    • M. L. Sein- Echaluce, N. Boal, C. Bueno, Joaquín José Castelló Benavent, J. M. Correas, J. Gil, d. Lerís, Vicente Martínez García. International TEchnology, Education and Development Conference. Valencia. 09-03-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

    • A Blended learning experience on teaching mathematics
    • I. Vidal, Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 09-11-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

    • Formación matemática semipresencial en la Diplomatura en Ciencias Empresariales
    • I. Vidal, Vicente Martínez García, Joaquín José Castelló Benavent. XVI Jornadas ASEPUMA- IV Encuentro Internacional. Cartagena. 18-09-2008. Científic. 2008.

    • Evaluation of Attitudes and Mathematical Skills of First Year University Students
    • C. Bueno, D. Leris, J. M. Correas, Joaquín José Castelló Benavent, M. L. Sein-Echaluce, Vicente Martínez García. Technology Education and Development Conference. Valencia. 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

    • An E-Learning platform project for international University Cooperation
    • Mª Luisa Sein-Echualuce, Vicente Martínez García, Dolores Lerís, José M. Correas, Joaquín José Castelló Benavent, Natia Boal. Technology Education and Development Conference. Valencia. 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

    • Expetations and realities on the mathematical formation of the students of new access to the university
    • N. boal, C. Bueno, Joaquín José Castelló Benavent, D. Lerís, Vicente Martínez García. International Technology Education and Development Conference. Valencia. 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145171.

    • Matemàtiques Bàsiques en la ESTCE: Revisió Crítica de la situació actual i propostes de material docent
    • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Manuel Forner Gumbau, J. García, Francisco Gregorio González Martínez, Sergio Macario Vives, Francisco José Monserrat Delpalillo, María del Pilar Orús Báguena, Amparo Pérez Pérez, Irene Pitarch Andrés, Jesús Ríos Garcés, Manuel Sanchis López. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castelló. 15-07-2005. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

    • Elaboració de materials Docents per a les assignatures de matemàtiques Bàsiques i Zero en la ESTCE i la FCJE
    • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, María Vicenta Ferrer González, Manuel Forner Gumbau, J. García, Sergio Macario Vives, Francisco José Monserrat Delpalillo, María del Pilar Orús Báguena, Amparo Pérez Pérez, Jesús Ríos Garcés, Manuel Sanchis López. V Jornada de millora educativa i IV Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castelló. 15-07-2005. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215364.

    • Simulación numérica de un MESFET mediante el método de partículas ponderado
    • Joaquín José Castelló Benavent. Congreso de la Real Sociedad Matemática Española. Puerto de Santa Cruz (Tenerife). 27-01-2002. Científic. 2002.

    • 2D-Position and 3D-Wave Vector Simulation of the Semiconductor Kinetic Model by the Wighted Particle Method
    • Joaquín José Castelló Benavent. 15th IMACS World Congress on Scientific Computation, Modelling and Applied Mathematics. Volume 3: Computational Physics, Chemistry and Biology. Berlín. 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Wissenschaft & Technik Verlag. ISBN 3896855530.

    • Statistical analysis of flow equations for mathematic ecological models
    • José Antonio López Ortí, Jorge Mateu Mahiques, Joaquín José Castelló Benavent, Francisco José Marco Castillo. Ecosystems and Sustainable Development (First International Conference on Ecosystems and Sustainable Development- ECOSUD '97). Southampton, Boston (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 01-09-1997. Científic. 1997. Ed. Computational Mechanics Publications. ISBN 1853125024.

    • Aplicación del Método de Partículas a la Simulación Bidimensional de HBT's
    • Joaquín José Castelló Benavent. XV Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones. V Congreso de Matemática Aplicada. Vigo (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universidade de Vigo; Tórcuato Artes Gráficas. ISBN 848964182X.

    Comités de congresos


    • Joaquín José Castelló Benavent. V Congreso sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación. Madrid (Espanya). 09-10-2019. Docent.

    • Joaquín José Castelló Benavent. V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación . Madrid (Espanya). 09-10-2019. Docent.

    • Joaquín José Castelló Benavent. IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad. Saragossa (Espanya). 04-10-2017. Docent.

    • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló de la Plana (Espanya). 24-10-2016. Docent.

    • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García, Iván José Barreda Tarrazona, Sergio Barrachina Mir, Jorge Adell Segura, Miguel Angel Fortea Bagán, Isabel García Izquierdo, María Ripollés Meliá, María José Senent Vidal, Asunción Ventura Franch. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló (Espanya). 24-10-2016. Docent.

    • Joaquín José Castelló Benavent. III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovacioón y Competitividad (CINAIC 2015). Madrid (Espanya). 14-10-2015. Científic.

    • Joaquín José Castelló Benavent. II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y competitividad. Madrid (Espanya). 06-11-2013. Científic.

    • Joaquín José Castelló Benavent. I congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad- v Libertad: La libre Circulacion de Conocimiento. Madrid. 26-09-2011. Docent.

    • Amelia Simó Vidal, María Victoria Ibáñez Gual, Ana María Lluch Peris, María Purificacion Vindel Cañas, Irene Epifanio López, Beatriz Campos Sancho, Cristina Chiralt Monleon, María Vicenta Ferrer González, María del Pilar Orús Báguena, Antoni Gil Trilles, Joaquín José Castelló Benavent, Pablo Gregori Huerta, Vicente Martínez García, Sergio Macario Vives. V Jornades de divulgació Matemàtica: Matemàtica Computacional. Castelló de la Plana. 23-02-2010. Científic.

    • Ana María Lluch Peris, Sergio Macario Vives, Cristina Chiralt Monleon, María Victoria Ibáñez Gual, Irene Epifanio López, Pablo Gregori Huerta, María Vicenta Ferrer González, Beatriz Campos Sancho, María Purificacion Vindel Cañas, Joaquín José Castelló Benavent, Francisco Gregorio González Martínez, Antoni Gil Trilles, Amelia Simó Vidal. IV Jornadas de divulgación matemática. Castellón de la Plana. 24-02-2009. Científic.

    • Amelia Simó Vidal, Sergio Macario Vives, Ana María Lluch Peris, Antoni Gil Trilles, Beatriz Campos Sancho, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Cristina Chiralt Monleon, María Vicenta Ferrer González, María Purificacion Vindel Cañas. III Jornada de divulgació Matemàtica. Castelló de la Plana. 08-05-2008. Científic.

    Apunts docents


    • Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 Matemáticas
    • Joaquín José Castelló Benavent, Ana María Arnal Pons. 2007. Ref. CS-393-2007. Universitat Jaume I.

    • Matemàtiques Bàsiques en la FCJE
    • Ana María Arnal Pons, Francisco José Monserrat Delpalillo, Joaquín José Castelló Benavent, Jorge Pascual García Segui. 2005. Ref. CS-408-2005.