UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

FERRÁNDEZ BERRUECO, MARÍA REINA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Vocal
 • Membre del Consell de Govern
 • Director/a de departament
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació IDOCE - Innovació, desenvolupament i avaluació de competències en educació
 • HC0409DA - (964 729695)
 • HC2444DD - (964 729799)
 • ferrande@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-6416-5902
 • Ressenya Personal

  Professora titular de Mètodes de Recerca i Diagnòstic en Educació. Les àrees de recerca es relacionen amb la qualitat i l'avaluació en tots els nivells educatius. Els últims projectes de recerca a nivell nacional estan vinculats a la inclusió educativa en primària i secundària i en l'àmbit internacional a l'articulació de les necessitats socials i laborals en els plans d'estudi universitaris com a gran repte de l'educació superior per l'Europa 2020.

  Aquestes àrees de recerca influeixen de manera evident en les assignatures que imparteixo, relacionades sempre amb la innovació l'avaluació i la recerca educativa.

  Quant a la gestió universitària, des de 1992 fins a 2001 vaig engegar i vaig desenvolupar tot el sistema d'avaluació del professorat i avaluació de la qualitat en la Universitat Jaume I. Des de 2009 a 2012 vaig dirigir el màster de professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes, la qual cosa va incloure el seu disseny i desenvolupament inicial.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  SAP007 - SIM-Institut Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAW018 - Estratègies de Millora i Transformació de Centres Educatius Màster Universitari en Psicopedagogia
  SAW021 - Treball de Final de Màster (Orientació Investigadora) Màster Universitari en Psicopedagogia
  SAW023 - Pràcticum d'Investigació Màster Universitari en Psicopedagogia  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Student work-placements from the company perspective: a case study
  • María Reina Ferrández Berrueco, Lucía Sánchez Tarazaga Vicente. HIGHER EDUCATION, SKILLS AND WORK-BASED LEARNING. Num. 4. Vol. 11. pp. 888-907. 2021. Científic.

  • Las prácticas externas desde la perspectiva de las entidades colaboradoras
  • María Reina Ferrández Berrueco, Lucía Sánchez Tarazaga Vicente. RELIEVE : REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. Num. 1. Vol. 25. pp. 1-14. 2019. Científic.

  • Conectando la universidad con las necesidades laborales. Importando ideas desde Finlandia
  • María Reina Ferrández Berrueco. UT. REVISTA DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. Num. 1. pp. 66-79. 2017. Científic.

  • Construcción y validación de un cuestionario de actitudes hacia la innovación educativa en la universidad
  • Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco. PERFILES EDUCATIVOS. Num. 151. Vol. 38 . pp. 86-103. 2016. Científic.

  • A framework for work-based learning: Basic pillars and the interactions between them
  • María Reina Ferrández Berrueco, Tauno Kekale, David Devins. HIGHER EDUCATION, SKILLS AND WORK-BASED LEARNING. Num. 1. Vol. 6 . pp. 35-54. 2016. Científic.

  • Universidad y empresa. Experiencias europeas de curriculum integrado. Interrogantes pendientes
  • María Reina Ferrández Berrueco. REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN COMPARADA. Num. 27. pp. 151-171. 2016. Científic.

  • Educational orientation and employer influenced pedagogy: Practice and policy insights from three programmes in Europe
  • David Devins, María Reina Ferrández Berrueco, Tauno Kekale. HIGHER EDUCATION, SKILLS AND WORK-BASED LEARNING. Num. 4. Vol. 5 . pp. 352-368. 2015. Científic.

  • La plantilla 3.0, un instrumento para conocer la música que escucha la infancia: Revisión y validación
  • María Amparo Porta Navarro, Remigi Morant Navasquillo, María Reina Ferrández Berrueco. REVISTA ELECTRÓNICA COMPLUTENSE DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICA. Vol. 12 . pp. 1-18. 2015. Científic.

  • Competencias docentes en secundaria. Análisis de perfiles de profesorado
  • María Reina Ferrández Berrueco, Lucía Sánchez-Tarazaga Vicente. RELIEVE : REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. Num. 1. Vol. 20. pp. 1-17. 2014. Científic.

  • La Cultura escolar en el cambio hacia la escuela intercultural inclusiva
  • Paula Escobedo Peiro, María Auxiliadora Sales Ciges, María Reina Ferrández Berrueco. EDETANIA. Num. 41. pp. 163-175. 2012. Científic.

  • Escuela intercultural inclusiva: estudio de caso sobre procesos de autoevaluación
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García. REVISTA DE EDUCACIÓN (MADRID). Vol. 358 . pp. 153-173. 2012. Científic.

  • Las medidas específicas de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) desde las percepciones de los agentes implicados
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Reina Ferrández Berrueco, María Lidón Moliner Miravet, Robert Roig Marzá. REVISTA DE EDUCACIÓN (MADRID). Num. 358. pp. 197-217. 2012. Científic.

  • Aplicación del modelo CIPP en el estudio de los factores que favorecen la sensibilidad intercultural
  • María Paola Ruiz Bernardo, María Reina Ferrández Berrueco, María Auxiliadora Sales Ciges. RELIEVE : REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. Num. 2 (18) Artículo Nº 4. pp. 1-15. 2012. Científic.

  • Inclusive cultures, policies and practices in Spanish compulsory secondary education schools: teachers perceptions in ordinary and specific teaching contexts
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Reina Ferrández Berrueco, Juan Andrés Traver Martí. INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE EDUCATION. Num. 5. Vol. 15 . pp. 557-572. 2011. Científic.

  • La formación ética profesional desde la perspectiva del profesorado universitario
  • Rafaela García López, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN. Num. 1. Vol. 21 . pp. 199-221. 2009. Científic.

  • Elaboración de un instrumento para conocer las características de la banda sonora de la programación infantil de televisión
  • María Amparo Porta Navarro, María Reina Ferrández Berrueco. RELIEVE : REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. Num. 2. Vol. 15 . 2009. Científic.

  • Programas de Auditoría Institucional Universitaria. Comparación de la Propuesta Española con el Sistema Británico
  • María Reina Ferrández Berrueco. REVISTA IBEROAMERICANA DE EVALUACION EDUCATIVA. Num. 1. Vol. 1 . pp. 155-170. 2008. Científic.

  • Análisis de las variables que facilitan y dificultan la atención a la diversidad, según la percepción de psicopedagogos y profesorado de secundaria
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Reina Ferrández Berrueco, Juan Andrés Traver Martí. REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACION (ED. EN LINEA). Num. 6. Vol. 45 . pp. 1-11. 2008. Científic.

  • Asamblea de madres y padres: construyendo una escuela intercultural inclusiva
  • María Lidón Moliner Miravet, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí, Rafaela García, Raquel Oliver, María Teresa Nogales Moreno, Isabel Maria Ríos García, María Reina Ferrández Berrueco, Adoración Sales Salvador, María José Gámez Fuentes, Francisco Marco Viciano, Iolanda Bernabé Muñoz, Manuel Martí Puig, María Paola Ruiz Bernardo. QUADERNS DIGITALS.NET Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad. Num. 53. pp. 1-12. 2008. Científic.

  • La atención a la diversidad en los centros de educación secundaria obligatoria: análisis de las variables facilitadoras y limitadoras de las prácticas docentes
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco. EDUCACION Y DIVERSIDAD. Num. 2. pp. 99-127. 2008. Científic.

  • El papel del profesorado universitario en el desarrollo de la competencia profesional ética
  • María Auxiliadora Sales Ciges, Rafaela García López, María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco. DIDAC. Num. 49. pp. 28-32. 2007. Científic.

  • Revisión de los planes de atención a la diversidad en los centros de E.S.O. de la Comunidad Valenciana: propuestas para avanzar hacia culturas más inclusivas
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco. EDUCACION, DESARROLLO Y DIVERSIDAD. Num. 3. Vol. 10 . pp. 33-48. 2007. Científic.

  • El profesorado universitario ante la ética profesional docente
  • Rafaela García, Fernando Gil, María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA. Num. 235. pp. 545-566. 2006. Científic.

  • Elaboración de instrumentos de medida de las actitudes y opiniones del profesorado universitario hacia la ética profesional docente y su papel como transmisor de valores
  • Rafaela García, María Reina Ferrández Berrueco, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. RELIEVE : REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. Num. 1. Vol. 12 . pp. 129-149. 2006. Científic.

  • Análisis de la sensibilización de los jóvenes ante la seguridad vial. Bases para la elaboración de un programa
  • María Reina Ferrández Berrueco, Silvia Mª Callejo, Sonia Ibáñez, Jesús Vicente Vidal. RELIEVE : REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. Num. 2. Vol. 12 . pp. 307-324. 2006. Científic.

  • El profesorado de educación secundaria ante la diversidad del alumnado
  • María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco, María Auxiliadora Sales Ciges. DIDAC. Num. 46. pp. 30-34. 2005. Científic.

  • Información académica, productiva y financiera de las universidades públicas españolas. Año 2000. Indicadores universitarios (curso académico 2000-2001)
  • María Reina Ferrández Berrueco. RELIEVE : REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. Num. 2. Vol. 8 . pp. 1-4. 2002. Científic.

  Llibres


  • Indicadores de calidad en evaluación institucional universitaria. Análisis de un indicador para la Universitat Jaume I
  • María Reina Ferrández Berrueco. 1999. Autoria. Científic. ISBN 843704104X. Servei de Publicacions Universitat de València. Ed. Universitat de València.

  Capítols de llibre


  • Universidad y territorio: Conectando las aulas con la realidad a través del WBL
  • María Reina Ferrández Berrueco, Eva Breva Franch, María Consuelo Balado Albiol. En torno a la innovación en educación superior: Estudios, perspectivas e investigaciones. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2019. ISBN 9788491332282. Científic.

  • Criterios e indicadores para el estudio de prácticas inclusivas
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García, Angela Aucoin. Prácticas inclusivas: Experiencias, proyectos y redes. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2011. ISBN 9788480218108. Científic.

  • La banda sonora de la programación infantil latinoamericana. Análisis de contratos y estudios de resultados
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Amparo Porta Navarro. ¿Qué escuchan los niños en la televisión?. Universitat Jaume I (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2010. ISBN 9788480217514. Científic.

  • Elaboración de un instrumento para conocer las características de la banda sonora de la programación infantil de televisión
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Amparo Porta Navarro. ¿Qué escuchan los niños en la televisión?. Universitat Jaume I (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2010. ISBN 9788480217514. Científic.

  • Vers un processus d'Évaluation-conseil de la qualité dans les universités du royaume-uni: L'exemple de l'audit d'établissement
  • María Reina Ferrández Berrueco, Jake murdoch. L'Evaluation à l'université. Évaluer ou conseiller?. Université de Toulouse. Ed. Presses Universitaires de Rennes. 2009. ISBN 9782753508613. Científic.

  • Evaluación de las competencias de los alumnos en métodos de investigación en educación.
  • María Reina Ferrández Berrueco. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • The Professional Values of University Lecturers and their Relationship with the Competences of tre European Higher Education Area
  • María Odet Moliner García, Rafaela García López, María Reina Ferrández Berrueco, María Auxiliadora Sales Ciges. Relevant Practice from Higher Education Institutions. Vienna. Ed. Navreme Publications. 2008. ISBN 9789989192029. Científic.

  • El proceso general de investigacion.La preparación y la realización
  • María Reina Ferrández Berrueco. La banda sonora de la televisión infantil. Entre la globalización y la diversidad cultural. Rio de Janeiro. Ed. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 2008. ISBN 9788561066079. Científic.

  • Proceso general de investigación. La realización
  • María Reina Ferrández Berrueco. La banda sonora de la televisión infantil. Entre la globalización y la diversidad cultural. Rio de Janeiro. Ed. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 2008. ISBN 9788561066079. Científic.

  • Universitat i Escola: per la col·laboració cap a l'educació inclusiva intercultural
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Manuel Martí Puig, Juan Andrés Traver Martí, Consol Aguilar Rodenas, Isabel Maria Ríos García, Miguel Salvador Bauzà, María Amparo Porta Navarro, María del Carmen Pellicer España, Paloma Palau Pellicer, Inmaculada C. Pérez Serrano, Roberto Jose García Antolin, Vicente Javier Valls Martínez, María Reina Ferrández Berrueco, Fabián Aragón Portolés, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • From Interaction to Integration: Developing the Relationship between Higher Education and the labour Market
  • Brian Whittington, María Reina Ferrández Berrueco. From Here to There: Mileposts of European Higher Education. Viena (Austria). Ed. Navreme Publications. 2007. ISBN 9789989500495. Científic.

  • La interdiciplinarietat en la investigació psicopedagògica
  • Fabián Aragón Portolés, José Juan Sidro Tirado, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco, Vicenta Altava Rubio. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • El psicopedagog com a investigador. Una exigència interdisciplinar
  • María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Influencia de algunas variables relativas al profesor en la valoración que los estudiantes hacen de la docencia que reciben, la categoría, la edad, la carga docente real y la carga docente neta
  • María Reina Ferrández Berrueco, M.T Mora, M Martínez Sancho. Problemas de la medición y evaluación educativa. Estandares e indicadores para analizar la realidad educativa. Valencia. Ed. Gem. 2005. ISBN 8468951277. Científic.

  • Diferencias en la satisfacción entre los tres centros de la Universitat Jaume I: La docencia y la asignatura como indicadores de calidad
  • María Reina Ferrández Berrueco, E Lorente, Mª T. Mora. Problemas de la medición y evaluación educativa. Estandares e indicadores para analizar la realidad educativa. Valencia. Ed. Gem. 2005. ISBN 8468951277. Científic.

  • Conocimientos matemáticos de los estudiantes al inicio de la Diplomatura de Maestro en la Universitat Jaume I
  • Manuel Alcalde Esteban, María Reina Ferrández Berrueco. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Diferencias en satisfacción entre los tres centros de la Universitat Jaume I. Satisfacción conjunta con el profesor y la asignatura como Indicador de Calidad
  • E. Lorente, María Reina Ferrández Berrueco, María Teresa Mora Paredes. Nuevas realidades educativas. Nuevas necesidades metodológicas. Universidad de Málaga. Ed. Diputación de Málaga. 1999. ISBN 8477853479. Científic.

  • Problemas en la interpretación del rendimiento de los estudiantes como indicador de calidad de una institución
  • E. Lorente, María Reina Ferrández Berrueco, María Teresa Mora Paredes. Indicadores en la Universidad: información y decisiones. Madrid.. Ed. Ministerio de Educación / Cultura. 1999. ISBN 8436932811. Científic.

  Ponències a congressos


  • What are the companies looking for when collaborating with education?
  • María Reina Ferrández Berrueco, Stefan Humpl. 3rd Crossing Boundaries in Vocational Education and Training (VETNET 2019). Valencia (Espanya). 02-05-2019. Científic. 2019. Ed. European Research Network on Vocational Education and Training (VETNET). ISBN 9781095157909.

  • Aprendizaje por proyectos y Flipped Classroom en alumnos universitarios
  • Lucía Sánchez Tarazaga Vicente, María Gracia Valdeolivas Novella, Lorena Zorrilla Silvestre, María Reina Ferrández Berrueco. III Jornadas de Experiencias de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 12-07-2017. Docent. 2017.

  • Conectando la Universidad con los institutos: Generando valor en el máster de secundaria
  • Lucía Sánchez-Tarazaga Vicente, María Reina Ferrández Berrueco, María Mercedes Marqués Andrés. IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria (CIDU2016). Murcia. 31-03-2016. Docent. 2016. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788460888543.

  • Aprender a innovar en educación infantil aplicando el aprendizaje basado en la experiencia real
  • María Reina Ferrández Berrueco, Lucía Sánchez-Tarazaga Vicente, Lorena Zorrilla Silvestre, Miguel Angel Fortea Bagán. IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria (CIDU2016). Murcia (Espanya). 31-03-2016. Docent. 2016. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 9788460888543.

  • Importancia percibida de la evaluzaión formatival Contribución del ááster de Secundaria a la concienciación de los futuros docentes
  • Lucía Sánchez-Tarazaga Vicente, María Reina Ferrández Berrueco. Tendencia emergente en evaluación formativa y compartida en docencia (Actas IX Congreso Internacional de Evaluación Formativa y Compartida en Docencia Infantil, Primaria, Secundaria y Universitaria). Cantabria (Espanya). 17-09-2015. Científic. 2015. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788481027617.

  • Work based learning as integrated curriculum. Distilling good practices in Europe (Proceedings CD)
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Isabel Beas Collado. 8th International Technology, Education and Development Coference (INTED2014). València (Espanya). 10-03-2014. Científic. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Relationship between labour market and university. Work-based learning experiences in Europe
  • María Reina Ferrández Berrueco, Tauno Kekäle. 7th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2014). Sevilla. 17-11-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461724840.

  • En tránsito: investigación-acción sobre la docencia en Psicopedagogía
  • María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, María Luisa Sanchiz Ruiz, Clara Andrés Roqueta, María Auxiliadora Sales Ciges, Rosa Ana Clemente Estevan, María Paola Ruiz Bernardo, José Juan Sidro Tirado, Miguel Llopis Bellver, María Jesús Presentación Herrero, Ana Doménech Vidal, María Reina Ferrández Berrueco. VI Jornadas de redes de investigación en innovación docente. Madrid. 28-05-2013. Docent. 2013.

  • Opinión del profesorado de secundaria acerca de la importancia de las competencias. Implicaciones para la formación
  • Lucía Sánchez-Tarazaga Vicente, María Reina Ferrández Berrueco. Congreso Internacinoal Euro-Iberoamericano sobre la Forrmación del Profesorado de Educación Secundaria. Reflexión, Análisis y Propuestas. Madrid (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). ISBN 9788469583975.

  • Una experiencia innovadora: dar clase con la boca cerrada
  • María Paola Ruiz Bernardo, María Reina Ferrández Berrueco, Miguel Llopis Bellver. Congreso Internacinoal Euro-Iberoamericano sobre la Forrmación del Profesorado de Educación Secundaria. Reflexión, Análisis y Propuestas. Madrid (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). ISBN 9788469583982.

  • Propuesta para solventar la problemática de la tutoría individual de asignatura en el ámbito de coordinación de trabajos de investigacíon en psicopedagogía
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Paola Ruiz Bernardo. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Investigación práctica en educación: investigación-acción
  • María Mercedes Marqués Andrés, María Reina Ferrández Berrueco. XVII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2011). Sevilla, España. 05-07-2011. Docent. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788469451564.

  • Evaluación de las competencias de los alumnos en métodos de investigación en educación
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Paola Ruiz Bernardo. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Resolución de conflictos desde los equipos docentes. aplicación de la metodología de resolución de problemas en la práctica docente cotidiana
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Escuela intercultural inclusiva: una propuesta de formación desde la investigación-acción
  • Paula Escobedo Peiro, Mª Elena Furió Fuertes, María Auxiliadora Sales Ciges, María Lidón Moliner Miravet, María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco. IV Congreso Internacional de Educación Intercultural: retos internacionales ante la interculturalidad. Universidad de Almería. 05-11-2009. Científic. 2010. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788469307847.

  • La banda sonora de la programación infantil de la televisión en una muestra de cultura hispánica. Algunos resultados del estudio
  • María Amparo Porta Navarro, María Reina Ferrández Berrueco. Congreso Internacional Europa/América Latina ATEI. Alfabetización mediática y culturas digitales. Sevilla (Espanya). 13-05-2010. Científic. 2010. Ed. Gabinete de Comunicación y Educación. ISBN 9788469323618.

  • The soundtrack to children's programs on Latin American television: Characteristics and educational implications
  • María Amparo Porta Navarro, María Reina Ferrández Berrueco. 29th ISME World Conference of the International Society for Music Education. China. 01-08-2010. Científic. 2010. Ed. International Society for Music Education (ISME). ISBN 9780980631005.

  • Con qué contamos para innovar: actitudes del profesorado y el estudiantado universitario frente a la innovación educativa en la enseñanza superior
  • Juan Andrés Traver Martí, Elena Furió Fuertes, María Reina Ferrández Berrueco. II Jornada Nacional sobre estudios universitarios. Los nuevos títulos de grado: retos y oportunidades. Universitat Jaume I (Espanya). 07-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480217170.

  • Métodos de investigación en Educación. Metodología cuantitativa aplicada al análisis de las bandas sonoras de televisión
  • María Reina Ferrández Berrueco. II Encuentro sobre la banda sonora de la televisión infantil y juvenil en el ámbito latinoamericano. Variables, impacto e influencia en el patrimonio sonoro. Lanús, Buenos Aires (Argentina). 14-05-2008. Científic. 2008.

  • La construcción de la escuela intercultural inclusiva desde procesos de investigación-acción
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Juan Andrés Traver Martí, Rafaela García, María Lidón Moliner Miravet, Raquel Oliver, María Teresa Nogales Moreno, Isabel Maria Ríos García, María Reina Ferrández Berrueco, Adoración Sales Salvador, María José Gámez Fuentes, Francisco Marco Viciano, Iolanda Bernabé Muñoz, Manuel Martí Puig, María Paola Ruiz Bernardo. XXV Jornadas de universidades y educación especial. V Congrés d'universitats i educació especial. Universidad de Vic. 12-03-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. ISBN 9788493618650.

  • La atención a la diversidad en los centros de educación secundaria obligatoria: variables facilitadoras y limitadoras de las prácticas docentes
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco. XXV Jornadas de universidades y educación especial. V Congrés d'universitats i educació especial. Universidad de Vic. 12-03-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. ISBN 9788493618650.

  • Métodos de investigación en Educación. Metodología cuantitativa aplicada al análisis de bandas sonoras
  • María Reina Ferrández Berrueco. I Encuentro investigador sobre la banda sonora de la televisión infantil y juvenil en el ámbito latinoamericano. Variables, impacto e influencia en el patrimonio sonoro.. Universitat Jaume I. 29-11-2007. Científic. 2007.

  • Quality Assurance and Employability
  • María Reina Ferrández Berrueco. 2nd European Quality Assurance Forum. Roma. 15-11-2007. Científic. 2007.

  • La escuela intercultural e inclusiva: una aproximación a la realidad escolar
  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco, Isabel Maria Ríos García, María Teresa Nogales Moreno. V Congreso sobre la Inmigración en España. Migraciones y desarrollo humano. Valencia. 21-03-2007. Científic. 2007.

  • Estudio cualitativo de las percepciones de los profesionales de la educación sobre las variables facilitadoras de una cultura inclusiva en los centros de ESO
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco. IV Congreso Internacional y XXIV Jornadas de Universidades y Educación Especial: Atención a la diversidad, una responsabilidad compartida. Universidad de Huelva. 26-03-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Huelva. ISBN 9788496826021.

  • Factores que dificultan la educación en la diversidad en los centros de ESO: percepciones de los psicopedagogos y del profesorado
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco. XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa. Universidad del País Vasco. 27-06-2007. Científic. 2007. Ed. EREIN Argitaletxea. ISBN 9788497463829.

  • Validación de la tasa de esfuerzo recompensado. ¿Pueden generalizarse las buenas prácticas dirigidas a la mejora de un indicador?
  • María Reina Ferrández Berrueco, Jake murdoch, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa. Universidad del País Vasco. 27-06-2007. Científic. 2007. Ed. EREIN Argitaletxea. ISBN 9788497463829.

  • Developing a Market Responsive Curriculum
  • María Reina Ferrández Berrueco. 19th Annual CHER Conference. Kassel (Alemanya). 07-09-2006. Científic. 2006.

  • Los PGS dirigidos a alumnos con necesidades educativas especiales como medida de inserción sociolaboral: Valoración de los aprendices y de los formadores
  • María Lidón Moliner Miravet, Eva Peris Gozalbo, Patricia Saldaña Masip, María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco, María Auxiliadora Sales Ciges, Miguel Salvador Bauzà. III Congreso Internacional "Educación, diversidad y accesibilidad en el entorno europeo" XXII Jornadas de universidades y educación especial. Burgos. 15-03-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad de Burgos. ISBN 8496394328.

  • Análisis de las actitudes hacia el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad (NEEDD). Diferencias entre colectivos
  • María Odet Moliner García, María Reina Ferrández Berrueco, Alberto González. XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación en Innovación Educativa. Universidad de La Laguna, Tenerife (Espanya). 21-09-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad de La Laguna. ISBN 8477566399.

  • Actitudes hacia las necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. Análisis de perfiles en los alumnos
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. XII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Investigación en Innovación Educativa. Universidad de La Laguna, Tenerife (Espanya). 21-09-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad de La Laguna. ISBN 8477566399.

  • El psicopedagogo como investigador. Una exigencia interdisciplinar
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García. El camí cap a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l’UJI. Actes de la IV Jornada de millora educativa i III Jornada d’harmonització europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 01-10-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Diversidad de actitudes del profesorado hacia la diversidad cultural: una aproximación a partir del análisis factorial
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges. La educación en contextos multiculturales: diversidad e identidad. XIII Congreso nacional y II iberoamericano de pedagogía. Valencia (Espanya). 13-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universitat de València. ISBN 8437001498.

  • Innovación didáctica a través de proyectos de investigación interdisciplinares en la titulación de psicopedagogía
  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, María Reina Ferrández Berrueco. 3r Congreso Internacional Docencia Universitaria e innovación. Girona. 30-06-2004. Científic. 2004. Ed. Congreso Internacional de Docencia e Innovación (CIDUI). ISBN 8488795793.

  • Actitudes hacia la atención a la diversidad en los estudiantes de maestro de la Universitat Jaume I (I). Propuestas para una programación en la diversidad
  • María Reina Ferrández Berrueco, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García. XI Congreso Nacional de modelos de investigación educativa. Investigación y Sociedad. Granada. 25-09-2003. Científic. 2003. Ed. Grupo Editorial Universitario. ISBN 848491299X.

  • La tasa de esfuerzo recompensado del estudiante como complemento de la tasa de abandono
  • María Reina Ferrández Berrueco, J. A. Hernández Rubert, María Teresa Mora Paredes, María Vicenta Martínez Sancho. II Foro de reflexión sobre el Plan Nacional de Evaluación de la calidad de las universidades. Universidad de Castilla La Mancha. 07-05-1999. Científic. 2000. Ed. Universidad de Castilla La Mancha. ISBN 848427070X.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Evaluación de programas en el ámbito de la educación. La investigación al servicio de la calidad
  • María Reina Ferrández Berrueco. Universidad Nacional de Lanús (Argentina). 12-05-2008.

  Comités de congresos


  • María Reina Ferrández Berrueco. I Jornadas de Medición y Evaluación Educativas: Estándares e Indicadores para analizar la realidad educativa. Universitat de Valéncia. . Científic.

  • María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, Miguel Salvador Bauzà, Roberto Jose García Antolin, María Reina Ferrández Berrueco, María del Carmen Pellicer España, María Luisa Sanchiz Ruiz, Juan Andrés Traver Martí, María Lidón Moliner Miravet, Andrea Francisco Amat, Maria Lozano Estivalis, Miguel Juan Ortells Roca, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, María Paola Ruiz Bernardo, Tomás Segarra Arnau, Manuel Martí Puig, Juan Pedro Navarro García, Dolores Mallén Fortanet, Josep Cristià Linares Bayo, Mercedes Ventura Campos, Rosa Mateu Pérez, Joan Ortí Ferreres, Gil Lorenzo Valentín. XI Congreso Internacional, XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: La Escuela Excluida. Universitat Jaume I (Espanya). 08-04-2014. Científic.

  • María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Miguel Salvador Bauzà, Roberto Jose García Antolin, María Reina Ferrández Berrueco, Juan Andrés Traver Martí, María Lidón Moliner Miravet, Andrea Francisco Amat, Maria Lozano Estivalis, Miguel Juan Ortells Roca, Arecia Aguirre García-Carpintero, Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, María Paola Ruiz Bernardo, Tomás Segarra Arnau, Manuel Martí Puig, Juan Pedro Navarro García, Dolores Mallén Fortanet, Josep Cristià Linares Bayo, Rosa Mateu Pérez. XI Congreso Internacional, XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: La Escuela Excluida. Universitat Jaume I (Espanya). 08-04-2014. Científic.

  • Manuel Martí Puig, Jesús Gil Gómez, María Luisa Sanchiz Ruiz, Dolores Mallén Fortanet, Óscar Chiva Bartoll, Vicente Pinto Tena, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Jorge Adell Segura, María Reina Ferrández Berrueco, Consol Aguilar Rodenas, Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés. II Congreso Internacional sobre Aprendizaje Permanente. Competencias para una formación crítica: Aprender a lo largo de la vida. Castellón (Espanya). 21-06-2012. Científic.

  • María Luisa Sanchiz Ruiz, Dolores Mallén Fortanet, Manuel Martí Puig, María Auxiliadora Sales Ciges, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, Juan Andrés Traver Martí, María Reina Ferrández Berrueco, María Jesús Presentación Herrero, Rebeca Siegenthaler Hierro, Vicente Pinto Tena, José Manuel Gil Beltrán, Rosa Ana Clemente Estevan, Francisco Juan García Bacete, Miguel Llopis Bellver. Congreso Internacional Estratégias Didácticas Inclusivas. Universitat Jaume I (Espanya). 01-12-2011. Científic.

  • Consol Aguilar Rodenas, Iolanda Bernabé Muñoz, María Reina Ferrández Berrueco, Andrea Francisco Amat, María José Gámez Fuentes, Francisco Marco Viciano, Manuel Martí Puig, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, María del Carmen Pellicer España, María Amparo Porta Navarro, Isabel Maria Ríos García, María Auxiliadora Sales Ciges, Adoración Sales Salvador, María Luisa Sanchiz Ruiz, Juan Andrés Traver Martí, Elina Vilar Beltrán. I Congreso Internacional sobre Ciudadanía Crítica y Mejora Educativa: recursos, estrategias y experiencias. Universitat Jaume I. 13-10-2011. Docent.

  • Ana Doménech Vidal, Paula Escobedo Peiro, María Reina Ferrández Berrueco, Andrea Francisco Amat, Manuel Martí Puig, María Odet Moliner García, María Lidón Moliner Miravet, María Teresa Nogales Moreno, María Cruz Novel Peruga, Miguel Juan Ortells Roca, María Paola Ruiz Bernardo, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, Elina Vilar Beltrán. I Congreso Internacional sobre Ciudadanía Crítica y Mejora Educativa: recursos, estrategias y experiencias. Universitat Jaume i. 13-10-2011. Científic.

  • Jorge Adell Segura, María Luisa Sanchiz Ruiz, Jaime Puig Balaguer, José Juan Sidro Tirado, Jesús Gil Gómez, María del Carmen Pellicer España, Jorge Javier Osma López, María Reina Ferrández Berrueco, Consol Aguilar Rodenas. I Congreso Internacional sobre aprendizaje a lo largo de la vida. Universitat Jaume I. 17-06-2010. Científic.

  • María Luisa Sanchiz Ruiz, Dolores Mallén Fortanet, María Odet Moliner García, María Auxiliadora Sales Ciges, Juan Andrés Traver Martí, María del Carmen Pellicer España, Miguel Salvador Bauzà, María Reina Ferrández Berrueco, Jaime Puig Balaguer, José Juan Sidro Tirado, Manuel Martí Puig, María Ángeles Ruipérez Rodríguez, Susana Sorribes Membrado, Rosa Ana Clemente Estevan, María Jesús Presentación Herrero, Rosa García Castellar, Francisco Juan García Bacete, José Luís Barrios Roda, Rosa Ana Peris Pichastor, Antonio Grandío Botella, Vicente Pinto Tena. Congreso Internacional de Orientación Educativa y Profesional: Nuevos enfoques educativos y su repercusión en la Orientación Escolar. Universitat Jaume I. 21-11-2007. Científic.

  • María Reina Ferrández Berrueco. I Jornada de Millora Educativa de la Universita Jaume I. Castellón. 12-12-2001. Científic.