UJI

IDOCE - Innovación, desarrollo y evaluación de competencias en educación


grupo

Coordinació:
card María Reina Ferrández Berrueco

Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura

Nombre de doctors: 6

Àrees d'aplicació:

La nostra línia principal d'investigació uneix els processos d'innovació i avaluació al voltant de la formació per competències per a facilitar el desenvolupament integral de l'alumnat en qualsevol etapa o nivell educatiu. D'aquesta manera, centrats en el desenvolupament professional del docent, treballem tant sobre metodologies per al desenvolupament de les competències clau en les etapes educatives inicials (educació bàsica: primària i secundària), com per al desenvolupament de competències professionals en la formació professional inicial (FP o universitat) o contínua.