investigacio detall investigacio

IDOCE - Innovació, desenvolupament i avaluació de competències en educació

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura

Nombre de doctors: 5

Àrees d'aplicació:

La nostra línia principal d'investigació uneix els processos d'innovació i avaluació al voltant de la formació per competències per a facilitar el desenvolupament integral de l'alumnat en qualsevol etapa o nivell educatiu. D'aquesta manera, centrats en el desenvolupament professional del docent, treballem tant sobre metodologies per al desenvolupament de les competències clau en les etapes educatives inicials (educació bàsica: primària i secundària), com per al desenvolupament de competències professionals en la formació professional inicial (FP o universitat) o contínua.