UJI

Informació personal

BERNALTE MARTÍ, VICENTE
 • Ajudant/a
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre del grup d'investigació GIENF - Grup d’Investigació en Infermeria
 • MD0228DD - (964 387806)
 • bernalte@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Vicente Bernalte Martí


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 10:30 12:00 10-09-2019 23-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:00 10:30 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Vicente Bernalte Martí


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  IN1103 - LA1 Dilluns 08:00 10:00 11-11-2019 11-11-2019
  IN1103 - LA1 Dimecres 08:00 10:00 16-10-2019 18-12-2019
  IN1103 - LA2 Dimarts 08:00 10:00 15-10-2019 17-12-2019
  IN1103 - LA3 Dimecres 15:00 17:00 16-10-2019 18-12-2019
  IN1103 - LA4 Dimarts 15:00 17:00 15-10-2019 17-12-2019
  IN1103 - PR1 Dijous 10:30 12:30 19-09-2019 19-09-2019
  IN1103 - PR1 Dilluns 10:30 12:30 09-09-2019 16-09-2019
  IN1103 - PR1 Dimecres 12:30 14:30 11-09-2019 18-09-2019
  IN1103 - PR1 Divendres 10:30 12:30 13-09-2019 13-09-2019
  IN1103 - PR2 Dijous 19:30 21:30 19-09-2019 19-09-2019
  IN1103 - PR2 Dilluns 15:00 17:00 16-09-2019 16-09-2019
  IN1103 - PR2 Dimarts 19:30 21:30 10-09-2019 10-09-2019
  IN1103 - PR2 Dimecres 19:30 21:30 11-09-2019 18-09-2019
  IN1103 - PR2 Divendres 15:00 17:00 13-09-2019 13-09-2019
  IN1117 - PR2 Dijous 15:30 17:30 12-09-2019 19-09-2019
  IN1117 - PR2 Dilluns 18:00 20:00 09-09-2019 16-09-2019
  IN1117 - PR2 Divendres 18:00 20:00 13-09-2019 13-09-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  IN1117 - PR1 Dilluns 12:30 14:30 03-02-2020 10-02-2020
  IN1117 - PR1 Dimecres 12:30 14:30 05-02-2020 12-02-2020
  IN1117 - PR1 Divendres 12:30 14:30 07-02-2020 07-02-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  IN1103 - Anatomia Humana Grau en Infermeria
  IN1117 - Cures d'Infermeria en Processos Osteoarticulars Grau en Infermeria
  IN1138 - Trabajo de Final de Grado Grado en Enfermería
  SBL017 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (Pla de 2013)