investigacio detall investigacio

Cures en processos clínics infermers, diades i educació

foto grupo

Coordinació:

Unitat Predepartamental d'Infermeria

Nombre de doctors: 1

Àrees d'aplicació:

El grup centra la seva investigació en tres àmbits diferencials: atenció sanitària a pacients i cuidadors en processos clínics osteoarticulars, contribució a l'autocura de pacients i cuidadors i educació en salut. El grup de recerca està constituït per investigadors en ciències de la salut, els nostres principals objectius són el maneig de la malaltia crònica osteoarticular i la conducta davant la malaltia, tant de pacients com dels seus cuidadors, i la qualitat de l'assistència prestada, promovent estils de vida saludables. Pel que fa a l'ensenyament en salut, es proposen resultats que puguin contribuir a millorar, tant l'educació científica pràctica com la teòrica, en estudiants i professionals de la salut en actiu.