Unitat Predepartamental d'Infermeria

Última modificació: 25/01/2017 | Font: ENF

La unitat pre-departamental Infermeria, adscrita a la Facultat de Ciències de la Salut,  es va constituir el setembre de 2011 per aprovació de Consell de Govern de la Universitat Jaume I.

Agrupa al professorat, personal d'administració i serveis i alumnat de l'àmbit de la Infermeria a fi d'assegurar la qualitat en docència i investigació dels estudis relacionats. Actualment Grau, Màster i Doctorat.

Els seus principis normatius són els propis de la Universitat Jaume I i els aprovats en els successius consells dedepartament que se celebrin.

La direcció l'ostenta la professora Mª Desamparados Bernat Adell i la constitució com a Unitat pre-departamental va tenir lloc el 10 de Novembre de 2011 a Consell ordinari.

Entre els seus objectius està:

  • Fomentar la investigació en Infermeria
  • Assegurar la coherència entre perfils de professorat i estudis relacionats
  • Col·laborar a la millora de les titulacions en l'àmbit que li és propi.

 

Horari d'atenció al públic

L'horari d'atenció de la Secretaria de la Unitat Predepartamental d'Infermeria és de dilluns a divendres de 8-14 h

Qualsevol incidència serà avisada amb antelació.

Informació proporcionada per: Unitat Predepartamental d'Infermeria
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16