UJI

Informació personal

PÉREZ GONZÁLEZ, ANTONIO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Vocal
 • Representant CIT
 • Membre
 • Coordinador/a del grup d'investigació BE - Grup de Biomecànica i Ergonomia
 • TC2327DD - (964 728129)
 • aperez@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-0210-7728
 • Ressenya Personal

  Informació detallada en https://sites.google.com/a/uji.es/antonio-perez/inicio

  Antonio Pérez González és Catedràtic d'Universitat de l'àrea d'Enginyeria Mecànica des de 2008. Enginyer Industrial en 1989 per la Universitat Politècnica de València i doctor per la mateixa universitat en 1994. Va realitzar la tesi doctoral en el Departament de Termodinàmica Aplicada de la Universitat Jaume I, en el camp del modelatge termofluidodinámico de motors tèrmics. És professor de l'àrea d'Enginyeria Mecànica en la Universitat Jaume I des de 1993.

  La seua investigació i transferència tecnològica s'ha centrat principalment en els camps del disseny mecànic i la biomecànica. És responsable de la creació del grup d'investigació en Biomecànica i Ergonomia de la Universitat Jaume I, del que és director. Les seues principals aportacions en l'àmbit de la biomecànica s'han centrat en la biomecànica de la mà humana i l'estudi de l'agafe i manipulació amb la mateixa, així com les seues aplicacions als camps del disseny de ferramentes i a la planificació mèdica. Altres àmbits d'investigació han sigut la biomecànica del genoll i la biomecànica de les restauracions dentals, així com el disseny mecànic i la síntesi de mecanismes.

  Ha participat en 21 projectes d'investigació competitius amb finançament públic, en 8 dels quals ha sigut investigador principal. Ha realitzat treballs d'investigació i transferència de tecnologia amb empreses, participant en 32 contractes i assistències tècniques, en 16 de les quals ha sigut investigador responsable, sent autor d'una patent. Ha realitzat més de 110 publicacions d'investigació, de les quals 25 corresponen a publicacions en revistes internacionals (més de 600 cites rebudes, índex-h: 12) . Ha dirigit 4 tesis doctorals, així com 5 treballs fi de màster i 14 projectes fi de carrera. Ha sigut membre de tribunal de tesis doctorals en 25 ocasions. Ha actuat com a revisor en diverses convocatòries de projectes d'investigació públics, tant del Ministeri com de diverses comunitats autònomes i a l'agost de 2014 ha sigut anomenat col·laborador de la Subdirecció General de Projectes de Projectes d'Investigació, Departament Tècnic de Tecnologies de la Producció i les Comunicacions. Ha actuat com a revisor per a revistes internacionals com Mechanism and Machine Theory i Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, entre altres. Ha participat en treballs d'auditoria de projectes d'investigació per a diverses empreses auditores, com Applus i EQA. És membre de l'Associació Espanyola d'Ing. Mecànica, de l'European Society of Biomechanics i de la International Society of Biomechanics. Ha rebut l'avaluació positiva de 5 quinquennis docents i 3 sexennis d'investigació.

  Ha impartit docència en les titulacions d'Enginyeria Industrial, Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial i Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Mecànica) , així com en el grau d'Ing. Mecànica. També és professor del Màster Oficial en Disseny i Fabricació, del que ha sigut coordinador i responsable de la seua posada en marxa, i del Màster en Enginyeria Industrial. Ha participat en el programa de doctorat "Diseño Avançat de Productes Industriales",  en el programa "Proyectos d'Innovació Tecnològica en Enginyeria del Producte i del Proces" i actualment en el programa de "Tecnologías Industrials i Materiales". Ha participat en dos Màsters de Postgrau no oficials i en diversos cursos de postgrau.

  Links

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de Antonio Pérez González


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:00 10:30 28-09-2020 03-02-2021
  Dijous 11:00 12:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 09:00 10:30 04-02-2021 31-07-2021
  Dijous 11:00 12:30 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Antonio Pérez González


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EM1035 - LA1 Dimecres 17:30 20:00 30-09-2020 23-12-2020
  EM1035 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 28-09-2020 14-12-2020
  EM1035 - TU1 Dilluns 09:00 11:00 11-01-2021 18-01-2021
  EM1035 - TU1 Dimecres 17:30 20:00 13-01-2021 13-01-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1035 - Projecte de Màquines Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SDI311 - Treball de Disseny Mecànic i Seguretat de Maquinària Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI312 - Transmissions i Sistemes de Guiatge en Maquinària Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI411 - Treball de Final de Màster: Fase Conceptual Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI413 - Treball de Final de Màster Professional Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI414 - Treball de Final de Màster Investigació Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SDI415 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
  SJA001 - Disseny de Màquines Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Análisi biomecánico de pernos intrarradiculares dentarios. Modelos 3D de elementos finitos
  • María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González. 2012. Autoria. Científic. ISBN 9783659050930. Saarbücken (Alemanya). Ed. Editorial Académica Española.

  • Problemas resueltos de sistemas mecánicos para diseño industrial
  • Antonio Pérez González, José Luis Iserte Vilar, Octavio Bernad Ros. 2012. Autoria. Docent. ISBN 9788480218443. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  • Mantenimiento mecánico de máquinas
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. 2007. Autoria. Docent. ISBN 9788480216296. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Quadern de Pràctiques de l'assignatura "Mecànica i Resistència de Materials"
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. 1997. Autoria. Docent. ISBN 8480211423. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Quadern de Pràctiques de Teoria de Màquines
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. 1997. Autoria. Docent. ISBN 8480211458. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Biomechanical Models of Endodontic Restorations
  • Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, José Luis Iserte Vilar. Theoretical Biomechanics. Croatia (Croàcia). Ed. InTech. 2011. ISBN 9789533078519. Científic.

  • Towards a realistic and self-contained biomechanical model of the hand
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Marta Covadonga Mora Aguilar, Beatriz Elena León Pinzón, Margarita Vergara Monedero, José Luis Iserte Vilar, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Morales Escrig. Theoretical Biomechanics. Croatia (Croàcia). Ed. InTech. 2011. ISBN 9789533078519. Científic.

  • Projecte coordinat de disseny d'una màquina
  • Emilio Pérez Soler, Ignacio Peñarrocha Alós, Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Disseny de problemes per a l’assignatura 525 enfocats a l’aprenentatge autònom.
  • José Luis Iserte Vilar, Antonio Pérez González. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Projecte coordinat de disseny d’una màquina.
  • Antonio Pérez González, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ignacio Peñarrocha Alós, Julio Serrano Mira, Roberto Sanchis Llopis. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Cooperative project-based learning for machine design in the Industrial Engineering Program: Methodologies and experiences
  • Emilio Pérez Soler, Ignacio Peñarrocha Alós, Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Roberto Sanchis Llopis. Technology, Education and development. Vukovar, Croatia. Ed. InTech. 2009. ISBN 9789533070070. Científic.

  • Projecte coordinat de disseny d’una màquina.
  • Antonio Pérez González, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ignacio Peñarrocha Alós, Julio Serrano Mira, Roberto Sanchis Llopis. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • MECAPEDIA: una enciclopèdia virtual d'Enginyeria Mecànica.
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Experiencias en el proyecto de máquinas en ingeniería industrial de la universitat jaume I
  • Antonio Pérez González, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Julio Serrano Mira, Roberto Sanchis Llopis. X Congreso internacional de ingeniería de proyectos. -. Ed. Universitat Politècnica de València. 2006. ISBN 8497059875. Docent.

  • Realització d’un projecte de Coordinació del Disseny d’una màquina
  • Antonio Pérez González, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Julio Serrano Mira, Roberto Sanchis Llopis. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Creació i actualització continua d’una pàgina web amb el material docent de suport per a l’estudi de les assignatures impartides en l’àrea d’Enginyeria Mecànica
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Realització d’un projecte coordinat de disseny d’una màquina
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Roberto Sanchis Llopis, Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Proyecto Mecapedia: una enciclopedia virtual de ingeniería mecánica
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. XIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las enseñanzas técnicas. -. Ed. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 2005. ISBN 9788496502482. Docent.

  • Design of power tools:results of a field study
  • Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín. Human Factors in Design. Netherlands. Ed. Shaker Verlag. 2004. ISBN 9042302496. Científic.

  • Experiencia en el uso de evaluaciones continuas tipo test en una asignatura de Ingeniería Mecánica
  • Antonio Pérez González, Carlos Fenollosa Esteve, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. XII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. -. Ed. Escuela Superior de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona. 2004. ISBN 8468869112. Docent.

  • The future of the spanish industrial engineer ihn the new eopean system of engineering education
  • Antonio Pérez González, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Fernando Romero Subiron, Juan José Saura Barreda. The future of the spanish industrial engineer ihn the new eopean system of engineering education. -. Ed. Universitat Politècnica de València. 2004. ISBN 8468876720. Docent.

  • An Experience on Using a Web Page as Publishing Media in University Education
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society. 2nd International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education. Vol II. -. Ed. Junta de Extremadura. 2003. ISBN 8496212114. Docent.

  • Realización de un proyecto coordinado de diseño de una máquina
  • Julio Serrano Mira, Antonio Pérez González, Roberto Sanchis Llopis, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • An Online Teaching Tool: Tutorials of Mechanics
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society. 2nd International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education. Vol II. -. Ed. Junta de Extremadura. 2003. ISBN 8496212114. Docent.

  • Conocimientos físico-matemáticos de los alumnos que empiezan Mecánica y Teoría de Máquinas. Comparación entre Ingeniería Tecnica Mecánica e Ingeniería Industrial
  • Antonio Pérez González. Actas del X Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Valencia. Ed. Universitat Politècnica de València. 2002. ISBN 8497052072. Docent.

  • La concurrencia competitiva como herramienta de motivación en asignaturas tecnológicas básicas
  • Antonio Pérez González. Actas del X Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Valencia. Ed. Universitat Politècnica de València. 2002. ISBN 8497052072. Docent.

  • A Biomechanical model of the hand to assist in the design of hand tools.
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero. Computer Methods in Biomachanics & Biomedical Engineering - 3. Amsterdam. Ed. CRC Press. 2001. ISBN 9056993216. Científic.

  • Experiencia de concurrencia competitiva en la realización de un trabjo voluntario en una asignatura con contenidos pragmáticos
  • Antonio Pérez González. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  • Mejora de la docencia en Ingeniería Mecánica mediante el uso de un paquete CAD/CAM/CAE. (Volumen I)
  • Antonio Pérez González. VIII Congreso de Innovación Educativa en Enseñanzas Técnicas. 2000. -. Ed. Universidad del País Vasco. 2000. ISBN 8475853765. Docent.

  • Utilización combinada de diversas técnicas para el análisis de mecanismos en las prácticas de Teoría de Máquinas
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. II Jornadas Nacionales de Innovación en las Enseñanzas de las Ingenierías. -. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. 1996. ISBN 8488760094. Docent.

  • Propuesta de una metodología práctica para el Estudio del estado tensional de un cuerpo
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. II Jornadas Nacionales de Innovación en la enseñanzas de las Ingenierías. -. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. 1996. ISBN 8488760086. Docent.

  Ponències a congressos


  • Optimization of the Kinematic Chain of the Thumb for a Hand Prosthesis Based on the Kapandji Opposition Test
  • Antonio Pérez González, Immaculada Llop Harillo. 16th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (CMBBE) and the 4th Conference on Imaging and Visualization . New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 14-08-2019. Científic. 2020. Ed. Springer. ISBN 9783030431945.

  • Assessment of the use of preliminary concepts test and rubrics in practical learning at university
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín. 12th International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla (Espanya). 11-11-2019. Docent. 2019. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409147557.

  • Evaluación y comparación de manos protésicas de impresión 3D mediante el Anthropomorphic Hand Assessment Protocol (AHAP)
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González, Jesús Ángel Cantero Ramis, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. IX Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2019). Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 24-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409158966.

  • Estudio del efecto de abducción del pulgar en una prótesis de mano de bajo coste: una propuesta de Benchmark
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, José Luis Iserte Vilar, José Feliciano Fuentes Ballesteros, Antonio Pérez González. IX Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2019). Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 24-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409158966.

  • Análisis preliminar de la cinemática de la muñeca humana en el transporte de objetos. Aplicación al diseño de prótesis de muñeca
  • César Corella Mora, Antonio Pérez González. IX Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 24-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409158966.

  • Effect of the subject on the control of tendon-driven prosthetic hands with an able-bodied adaptor
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González, Jesús Ángel Cantero Ramis, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, José Feliciano Fuentes Ballesteros. 25th Congress of the European Society of Biomecanics (ESB 2019). Vienna (Àustria). 07-07-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9783903024960.

  • In vivo characterization of the patient-specific biomechanical behavior of the breast
  • S. Martínez-Sanchis, A. Budia, J.A. Romero-Martín, Antonio Pérez González, C. Monserrat, J.D. Martín-Guerrero, M.J. Rupérez. 25th Congress of the European Society of Biomecanics (ESB 2019). Vienna (Àustria). 07-07-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9783903024960.

  • Exploring new HMI devices for controlling multi-dof low-cost prosthetic hands:the myo armband
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, José Vicente García Ortiz, Antonio Pérez González. 25th Congress of the European Society of Biomecanics (ESB 2019). Vienna (Àustria). 07-07-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9783903024960.

  • Diseño y desarrollo de prótesis pediátricas de miembro superior orientado a la estética y el diseño afectivo
  • Vicente Bayarri Porcar, Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Castelló (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Caracterización del comportamiento mecánico de la mama in vivo
  • S. Martínez-Sanchis, M.J. Rupérez, A. Budia, J.A. Romero-Martín, Antonio Pérez González, C. Monserrat. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Castelló (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Breastcare: Desarrollo de un agloritmo diagnóstico multimodal incluyendo la PET-RM para el diagnóstico precoz y monitorización del cáncer de mama
  • M.J. Rupérez, J.A. Solves Llorens, J. Martínez Gabis, S. Martínez Sanchis, J.A. Romero Martin, Antonio Pérez González, C. Monserrat. VII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Castelló (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Índice de movilidad de una mano protésica basado en el índice de Kapandji modificado
  • César Corella Mora, Antonio Pérez González, Immaculada Llop Harillo. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Castellón (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Plataforma Automática de Control de Manos Antromorfas y Robóticas (PACMAR)
  • José Vicente García Ortiz, Marta Covadonga Mora Aguilar, Antonio Pérez González, Jesús Ángel Cantero Ramis. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Castellón (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Evaluación y comparación del antropormorfismo de manos artificiales
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. Castellón (Espanya). 22-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409066742.

  • Comparación de la cadena cinemática de manos antropomorfas artificiales con la de la mano humano
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. XXII Congreso Nacional Ingeniería Mecánica (CNIM 2018). Madrid (Espanya). 19-09-2018. Científic. 2018. ISSN 0212-5072.

  • Analysis of anthropometric dimensions and joints range of motion of the human hand for application to the design of hand prostheses
  • Immaculada Llop Harillo, Verónica Gracia Ibáñez, Antonio Pérez González. 8th World Congress of Biomechanics (WCB 2018). Dublin (Espanya). 08-07-2018. Científic. 2018.

  • Linear identification procedure to obtain a low computational cost model for hand grasping in anthropomorphic hands
  • José Vicente García Ortiz, Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Antonio Pérez González, José Feliciano Fuentes Ballesteros. 15th International symposium on computer methods in biomechanics and biomedical engineering and 3rd Conference on imaging and visualization. Lisboa (Portugal). 26-03-2018. Científic. 2018. Ed. Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC). ISBN 9789899942455.

  • Computation of grasp quality metrics in openhand simulator to improve a 3D printed prosthetic hand
  • Immaculada Llop Harillo, Carlos Rubert Escuder, Antonio Pérez González. 15th International symposium on computer methods in biomechanics and biomedical engineering and 3rd Conference on imaging and visualization. Lisboa (Portugal). 26-03-2018. Científic. 2018. Ed. Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC). ISBN 9789899942455.

  • Mimicking kinematic sinergies underlying activities of daily living for rehabilitation
  • Verónica Gracia Ibáñez, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Denis Mottet, Isabelle Laffont, Karima Bahkti, Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González. XXVI Congress of the International Society of Biomechanics. Brisbane (Austràlia). 23-07-2017. Científic. 2017.

  • Anthropomorphism index of mobility for hand prostheses
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González, Verónica Gracia Ibáñez. XXVI Congress of the International Society of Biomechanics. Brisbane (Austràlia). 23-07-2017. Científic. 2017.

  • Design and evaluation of anthropomorphic hands
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González, Verónica Gracia Ibáñez, Carlos Rubert Escuder. Summer School on Soft Manipulation 2017. Lake Chiemsee (Alemanya). 17-07-2017. Científic. 2017.

  • Anthropomorphism index of opposition for hand prostheses
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González, Carlos Rubert Escuder. 23rd Congress of the European Society of Biomechanics. Sevilla (Espanya). 02-07-2017. Científic. 2017.

  • 3D printed anthropomorphic hand and experimental evaluation system for hand prostheses
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González. Engineering The Uper Limb. One Birdcage Walk, London (Regne Unit). 12-12-2016. Científic. 2016.

  • Sistema para la evaluación experimental de diseños de prótesis de mano de bajo coste
  • Immaculada Llop Harillo, Antonio Pérez González. VI Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Badajoz (Espanya). 24-10-2016. Científic. 2016. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788469761243.

  • Determining the position and orientation of rotation axes of interphalangeal joints from skin markers
  • Néstor José Jarque Bou, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González, Alba Roda Sales, S. Mestre. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics. Lyon (França). 10-07-2016. Científic. 2016.

  • Contact force distribution in the human hand for twenty-one activities od dailly living
  • Javier Cepriá Bernal, Antonio Pérez González. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics. Lyon (França). 10-07-2016. Científic. 2016.

  • Comparing perfomance of two prosthetic finger designs: tendon driven and Linkage driven
  • Antonio Pérez González, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics. Lyon (França). 10-07-2016. Científic. 2016.

  • Comparación de dos diseños de dedo protésico subactuado: tendón vs. sistema articulado
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Antonio Pérez González. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Determinación paramétrica de los ejes de rotación de las articulaciones interfalángicas de los dedos
  • Néstor José Jarque Bou, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González, Alba Roda Sales, S. Mestre Vicent. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788416024377.

  • Comparación de dos diseños de dedo protésico subacutado: tendón vs. sistema articulado
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Antonio Pérez González. XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Elche (Espanya). 09-11-2016. Científic. 2016. ISSN 0212-5072.

  • Kinematic modelling of index MCP
  • Néstor José Jarque Bou, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero. 21st Congress of the Eropean Society of Biomechanics (ESB 2015). Prague (República Txeca). 05-07-2015. Científic. 2015. Ed. European Society of Biomechanics. ISBN 9788001057773.

  • Force sharing for different grasp types when transporting a cylinder
  • Antonio Pérez González, Javier Cepriá Bernal, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. 21st Congress of the Eropean Society of Biomechanics (ESB 2015). Prague (República Txeca). 05-07-2015. Científic. 2015. Ed. European Society of Biomechanics. ISBN 9788001057773.

  • Fracture resistance of teeth restored with fiber posts and ceramic crowns (Absract)
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, M. Lopez-Galindo, Antonio Pérez González. 21st Congress of the Eropean Society of Biomechanics (ESB 2015). Prague , Czech Republic (República Txeca). 05-07-2015. Científic. 2015. Ed. European Society of Biomechanics. ISBN 9788001057773.

  • Fuerza de agarre en dos tareas de manipulación con botellas
  • Javier Cepriá Bernal, Antonio Pérez González, Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru. IV Reunión del Capítulo Nacional Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2014). Valencia (Espanya). 20-11-2014. Científic. 2014.

  • Biomechanical Behaviour of Post-restored Maxillary Premolars:A 3D FE Analysis of Post-diameter and Post-material Influence (Abstract)
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. 12th International Conference Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering (CMBBE 2014). Amsterdam (Països Baixos). 13-10-2014. Científic. 2014.

  • Distribución de las presiones de contacto en la mano humana en el agarre de objetos cilindrícos (Abstract)
  • Antonio Pérez González, Néstor José Jarque Bou, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0212-5072.

  • Caracterización experimental de la cinemática del agarre lumbrical en tareas cotidianas (Abstract)
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, María Carmen González Lluch, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic. 2014. ISSN 0212-5072.

  • Influencia del peso y diámetro del objetivo sobre la postura de agarre, mediante reducción dimensional de la cinemática de la mano
  • Néstor José Jarque Bou, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. III Reunión del Capítulo Nacional Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Barcelona (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • RNA para la predicción y estimación del error en la postura de un modelo de mano
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar, Antonio Pérez González. III Reunión del Capítulo Nacional Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Barcelona (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Grasp selection for cylindrical objects (Abstract)
  • Antonio Pérez González, M. Jurado, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 19th Congress of the European Society of Biomechanics (ESB 2013). Patrass (Grècia). 25-08-2013. Científic. 2013.

  • Human grasp kinematics reduction: influence of the size and weight of the grasped object (Abstract)
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Néstor José Jarque Bou, Antonio Pérez González, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. 19th Congress of the European Society of Biomechanics (ESB 2013). Patrass (Grècia). 25-08-2013. Científic. 2013.

  • Sensitivity analysis of the influence of cement thickness on an endodontic restoration with a 3D finite element model
  • María Carmen González Lluch, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. International Conference on Innovative Technologies (IN-TECH 2013). Budapest (Hongria). 10-09-2013. Científic. 2013. Ed. Faculty of Engineering (University of Rijeka). ISBN 9789536326884.

  • Flexotraction on endondotically treated anterior teeth: influence of post material on fracture strength
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. International Conference on Innovative Technologies,(IN-TECH 2013). Budapest (Hongria). 10-09-2013. Científic. 2013. Ed. Faculty of Engineering (University of Rijeka). ISBN 9789536326884.

  • Influence of including periodontal ligament when modeling teeth restored with post
  • María Carmen González Lluch, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. 18th Congress of the European Society of Biomechanics. Lisboa (Portugal). 01-07-2012. Científic. 2012. ISSN 0021-9290.

  • Static force response of the palmar side of the human hand
  • Antonio Pérez González, M. JuradoTovar, Joaquín Luis Sancho Bru, Marta Covadonga Mora Aguilar. 18th Congress of the European Society of Biomechanics. Lisboa (Portugal). 01-07-2012. Científic. 2012. ISSN 0021-9290.

  • Robotic quality measures evaluating human grasp
  • Beatriz Elena León Pinzón, Joaquín Luis Sancho Bru, S. Rodríguez, Antonio Morales Escrig, Antonio Pérez González. 18th Congress of the European Society of Biomechanics. Lisboa (Portugal). 01-07-2012. Científic. 2012. ISSN 0021-9290.

  • Application of a modified elastic foundation contact model for simulating hand-object interaction in grasping tasks
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, M. Jurado Tovar, Marta Covadonga Mora Aguilar. 10th International Symposium. Computer Methods in Biomecahanics and Biomedical Engineering (CMBBE2012). Berlin, Germany. 07-04-2012. Científic. 2012. Ed. Arup. ISBN 9780956212153.

  • Neural Network-based prediction of hand postures for grasping simulation with a biomechanical model
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar, Antonio Pérez González. 10th International Symposium. Computer Methods in Biomecahanics and Biomedical Engineering (CMBBE2012). Berlin (Alemanya). 07-04-2012. Científic. 2012. Ed. Arup. ISBN 9780956212153.

  • Caracterización experimental de la cinemática del agarre humano: influencia del grosor y peso del objeto agarrado (Abstract)
  • Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Néstor José Jarque Bou, María Carmen González Lluch. II Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2012). Sevilla (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. ISBN 9788415687788.

  • Desarrollo geométrico y validación de un modelo biomecánico 3D de un incisivo restaurado con perno intrarradicular
  • María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. II Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB 2012). Sevilla (Espanya). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. ISBN 9788415687788.

  • Resultados de un trabajo de campo sobre agarres utilizados en tareas cotidianas
  • Margarita Vergara Monedero, J. Serrano Cabedo, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  • Fuerzas de contacto entre mano y objeto en el agarre cilíndrico: comparación de dos técnicas de medición
  • Antonio Pérez González, M. Jurado Tovar, Joaquín Luis Sancho Bru. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  • Fuerza de contacto entre mano y mango en el transporte de peso
  • Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, C. Laviña Mora, Verónica Gracia Ibáñez, Antonio Pérez González. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  • Medición del movimiento de todos los segmentos de la mano mediante videogrametría
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Néstor José Jarque Bou, Marta Covadonga Mora Aguilar, Antonio Pérez González. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  • Indicadores de la calidad del agarre humano: rangos de variabilidad y análisis de sensibilidad
  • Beatriz Elena León Pinzón, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Morales Escrig, Antonio Pérez González. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0212-5072.

  • Aprendizaje Basado en Proyectos en el ámbito de la ingeniería de máquinas: coordinación del profesorado, motivación del alumno y procedimientos de evaluación
  • Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Ignacio Peñarrocha Alós, Emilio Pérez Soler. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Contribución al diseño óptimo de pernos intrarradiculares dentarios
  • María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. I Reunión del Capítulo Nacional Español de la SOCIEDAD EUROPEA DE BIOMECÁNICA. Zaragoza (Espanya). 10-11-2011. Científic. 2011. Ed. European Society of Biomechanics. ISBN 9788493951696.

  • Influence of post material and length on endodontically treated incisors with a considerably bone loss
  • María Carmen González Lluch, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Barjau Escribano A., Forner Navarro L.. 5th biennial meeting of the European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) & 6th international congress of the Society of Restorative Dentistry. Estambul, Turquía. 13-10-2011. Científic. 2011. ISSN 1432-6981.

  • Modelo de la mano para la evaluación de agarres
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Marta Covadonga Mora Aguilar, Beatriz Elena León Pinzón, Antonio Pérez González, José Luis Iserte Vilar. X Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica CIBIM10. Oporto (Portugal). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9789899627628.

  • Caracterización experimental de la biomecánica del agarre humano: manipulación de botellas
  • Antonio Pérez González, Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar, Margarita Vergara Monedero, Porcar B.. X Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM10). Porto (Portugal). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9789899627628.

  • Protocolo de Calibración para guante instrumentado en la caracterización cinemática del agarre humano
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Joaquín Luis Sancho Bru, José Luis Iserte Vilar, Antonio Pérez González, B. Porcar. X Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Oporto (Portugal). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9789899627628.

  • Diseño de Prácticas de Laboratorio para la asignatura de Mecánica para Ingenieros
  • José Luis Iserte Vilar, Antonio Pérez González, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, Marta Covadonga Mora Aguilar. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Modelo biomecánico de la mano orientado al agarre de objetos
  • Beatriz Elena León Pinzón, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Morales Escrig, Antonio Pérez González. I Reunión del Capítulo nacional Español de la SOCIEDAD EUROPEA DE BIOMECÁNICA. Zaragoza (Espanya). 10-11-2011. Científic. 2011. Ed. European Society of Biomechanics. ISBN 9788493951696.

  • Metodologías activas e interdisciplinariedad en el diseño de máquinas
  • Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Emilio Pérez Soler, Ignacio Peñarrocha Alós. XVIII Congreso Universitario de Innovación en las Enseñanzas Técnicas. Santander. 06-07-2010. Docent. 2010. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788486116194.

  • Fem an Statistical Analysis for Studing the Optimal Desgin of Endodontic Posts
  • Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, José Luis Iserte Vilar. 9th International Symposium Computer in Biomedical Engineering ( CMBBE2010). Valencia (Espanya). 24-02-2010. Científic. 2010. Ed. Arup. ISBN 9780956212139.

  • Structure and Algorithm of a Three-Dimensional Quasi-Static Model of the Tibio-Femoral Joint Applied to the Analysis and Comparison of Different Prosthesis Models
  • Javier Cepriá Bernal, Antonio Pérez González. 9th International Symposium Computer in Biomedical Engineering ( CMBBE2010). Valencia (Espanya). 24-02-2010. Científic. 2010. Ed. Arup. ISBN 9780956212139.

  • Implementing ects in the design and manufacturing master program at the Universitat Jaume I
  • Antonio Pérez González, Carlos Vila Pastor. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 09-03-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461275786.

  • Influencia del mallado en la simulación por elementos finitos de un diente incisivo central maxilar restaurado endodónticamente
  • María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENERÍA MECÁNICA. Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias). 17-11-2009. Científic. 2009. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9788469285169.

  • Effect of the material of the prefabricated post on restored premolars
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Barjau-Escribano, Antonio Pérez González, Forner-Navarro. I International Conference on Biodental Engineering. Porto (Portugal). 26-06-2009. Científic. 2009. Ed. CRC Press. ISBN 9780415573948.

  • Amortiguación de vibraciones transmitidas a la cámara en una aeronave de inspección por radio control
  • Marta Covadonga Mora Aguilar, Antonio Pérez González. IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENERÍA MECÁNICA. Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias). 17-11-2009. Científic. 2009. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9788469285169.

  • Using fatigue analyses from fea to study the biomechanics of restored teeth with intraradicular posts
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch. Applied Simulation and Modelling. Palma de Mallorca, Spain. 07-09-2009. Científic. 2009. Ed. ACTA Press. ISBN 9780889868083.

  • Pernos intrarradiculares dentarios: efectos de la conicidad en la resistencia de dientes restaurados
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch. IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENERÍA MECÁNICA. Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias). 17-11-2009. Científic. 2009. Ed. Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM). ISBN 9788469285169.

  • Un sistema para la evaluación del aprendizaje basado en proyectos
  • Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Ignacio Peñarrocha Alós, Emilio Pérez Soler. XVI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Cádiz. 23-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788460808053.

  • Ferrule effect on teeth restored with prefabricated posts
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, María Carmen González Lluch, Antonio Pérez González, A.Barjau-Escribano, L.Forner-Navarro. 8th International Symposium on COmputer Methods in Biomechanics and Engineering CMBBE2008. Porto, POrtugal. 27-02-2008. Científic. 2008. Ed. Arup. ISBN 9780956212108.

  • Incorporación del conocimiento para fabricación y montaje en el proceso de diseño mediante la realización de un proyecto coordinado
  • Julio Serrano Mira, Antonio Pérez González, Ignacio Peñarrocha Alós, Emilio Pérez Soler. XVI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Cadiz. 28-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788460808053.

  • INTEGRATION OF EDUCATIONAL METHODOLOGIES INTO A COOPERATIVE MACHINE DESIGN PROJECT IN THE INDUSTRIAL ENGINEERING PROGRAM
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Emilio Pérez Soler, Julio Serrano Mira, Antonio Pérez González. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2008). Valencia (Espanya). 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Máquina para la automatización de la fabricación de probetas de hormigón fresco para el control de calidad en la construcción
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Roberto Sanchis Llopis. XVII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Oviedo. 14-02-2008. Científic. 2008. ISSN 0212-5072.

  • USER PROFILE DIFFERENCES IN SEMANTIC DESIGN. APPLICATION TO HAND TOOLS
  • Margarita Vergara Monedero, Salvador Mondragón Donés, Joaquín Luis Sancho Bru, Pedro Pablo Company Calleja, Antonio Pérez González. International Conference on Engineering Design. ICED´07. Paris. 28-08-2007. Científic. 2007.

  • Experiences in Project-Based Learning for Machine Design in the Industrial Engineering Program
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Roberto Sanchis Llopis, Julio Serrano Mira, Antonio Pérez González. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2007). Valencia (Espanya). 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145171.

  • Efecto de la pérdida parcial de adhesión en la distribución de tensiones y resistencia de dientes endoconciados con postes cilíndricos
  • Antonio Pérez González, María Carmen González Lluch, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. 8º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Cusco (Perú). 23-10-2007. Científic. 2007. Ed. Pontificia Universidad Católica del Perú (Fondo Editorial). ISBN 9789972288531.

  • Realización de un proyecto coordinado de diseño de una máquina
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Antonio Pérez González, Roberto Sanchis Llopis, Julio Serrano Mira. VII Jornada de millora educativa i VI Jornada d´harmonització europea de la Universitat Jaume I.. Castelló. 06-06-2007. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • Effect of crown material on teeth restored with prefabricated glass fibre posts: stress distribution
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Joaquín Luis Sancho Bru, A. Barjau Escribano, Antonio Pérez González, L. Forner Navarro. Proceedings of the fifth Iasted International Conference - BIOMEDICAL ENGINEERING-. Austria. 14-02-2007. Científic. 2007. Ed. ACTA Press. ISBN 9780889866485.

  • Adaptación de los contenidos de las asignaturas del ámbito de la ingeniería mecánica en la titulación de ingeniería Técnica en Diseño Industrial ante la implantación del EEES
  • José Luis Iserte Vilar, Antonio Pérez González. 8º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. Cusco (Perú). 23-10-2007. Científic. 2007. Ed. Pontificia Universidad Católica del Perú (Fondo Editorial). ISBN 9789972288531.

  • BIOMECHANICAL COMPARISON OF TWO TENDON TRANSFERS FOR HAND FUNCTION RESTORATION IN A HAND UNDER ULNAR PALSY PATHOLOGY
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, D.J. Giurintano, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero, Francisco Tomas Sánchez Marín. 7th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. (250) (França). 22-03-2006. Científic. 2006. Ed. First Numerics Limited. ISBN 095496702X.

  • COMPARISON OF DIFFERENT ALGORITHMS FOR SURFACE INTERSECTION APPLIED TO CONTACT MODELING IN BIOMECHANICAL SIMULATION
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Francisco Tomas Sánchez Marín, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. 7th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. (250) (França). 22-03-2006. Científic. 2006. Ed. First Numerics Limited. ISBN 095496702X.

  • Experiencia en el Proyecto de Máquinas en Ingeniería Industrial en la Universitat Jaume I
  • Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Roberto Sanchis Llopis, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia ( España). 13-09-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8497059875.

  • Aplicacion de la Semantica de productos al diseño de herramientas manuales. Estudio piloto para la selección de semanticos en martillos
  • Margarita Vergara Monedero, Salvador Mondragón Donés, Joaquín Luis Sancho Bru, Pedro Pablo Company Calleja, Antonio Pérez González. X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia ( España). 13-09-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8497059875.

  • A Virtual Tool For The clinical Planning Of The Ulnar Palsy Treatment
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, DJ Giurintano, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero. ISB XXth Congress - ASB 29th Annual Meeting. Cleveland, Ohio ( EE. UU). 31-07-2005. Científic. 2005.

  • Proyecto MECAPEDIA: Una enciclopedia virtual de Ingeniería Mecánica
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, P. Rodríguez, Carlos Fenollosa Esteve. XIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Maspalomas (Gran Canaria). 21-09-2005. Científic. 2005. ISBN 8496502473.

  • Realización de un proyecto coordinado de diseño de una máquina
  • Julio Serrano Mira, Antonio Pérez González, Roberto Sanchis Llopis, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 01-02-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Post Dimension Effect: Stress Distribution Pattern in Teeth Restored with Glass Fiber Prefabricated Posts
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Joaquín Luis Sancho Bru, Amaya Barjau Escribano, Antonio Pérez González, Leopoldo Forner Navarro. Third IASTED International Conference on Biomechanics. Benidorm, España. 07-09-2005. Científic. 2005. Ed. ACTA Press. ISBN 0889865345.

  • Creación y actualización continua de una página web con el material docente de apoyo para el estudio de las asignaturas impartidas en el área de Ingeniería Mecánica
  • Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Francisco Tomas Sánchez Marín, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón de la Plana. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • El perfil de l'enginyer generalista en el marc de la convergència europea
  • Fernando Romero Subiron, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Antonio Pérez González, Juan José Saura Barreda, María Jesús Agost Torres. II Congrés d'Enginyeria en Llengua Catalana. Andorra. 19-11-2004. Científic. 2004.

  • The future of the spanish industrial engineer ihn the new eopean system of engineering education
  • Fernando Romero Subiron, Antonio Pérez González, Juan José Saura Barreda, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. 2004 SEFI Annual Conference. The XXI Century, The Golden Opportunity for Engineering Education. Valencia (Espanya). 08-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8468876720.

  • Contact and Friction Modelling for a 3DModel of the Knee
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Margarita Vergara Monedero. 6th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering.. Madrid. 25-02-2004. Científic. 2004. Ed. First Numerics Limited. ISBN 0954967003.

  • Biomechanics and Ergonomics Applied to Product Design and Medical Planning
  • Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. Bionet Event. internet. 01-06-2002. Científic. 2002.

  • Conocimientos físico-matemáticos de los alumnos que empiezan Mecánica y Teoría de Máquinas. Comparación entre Ingeniería Tecnica Mecánica e Ingeniería Industrial
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru. X Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Valencia (Espanya). 03-07-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8497052072.

  • Modelling the MCP joint in a biomechanical model of the index finger
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Valero-Cuevas, Antonio Pérez González, D Giurintano, Margarita Vergara Monedero, Francisco Tomas Sánchez Marín. Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering-4. Wales (Regne Unit). 01-01-2002. Científic. 2002. Ed. University of Wales College of Medicine. ISBN 1903847095.

  • In vitro study of the influence of illumination technology, power illumination and polimerization time of dental composite
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, G Cabanes Gumbau, Forner Navarro, Antonio Pérez González, M.C Llena Puy, Joaquín Luis Sancho Bru. Fifth International Symposium on Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering. Rome (Italy). 31-10-2001. Científic. 2002. Ed. University of Wales College of Medicine. ISBN 1903847095.

  • A Global Knee Model for Prosthesis Design and Implantation
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Francisco Tomas Sánchez Marín, M Comín. Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering-4. Wales (Regne Unit). 01-01-2002. Científic. 2002. Ed. University of Wales College of Medicine. ISBN 1903847095.

  • La concurrencia competitiva como herramienta de motivación en asignaturas tecnológicas básicas
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. X Congreso de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Valencia. 03-07-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8497052072.

  • Análisis del ruido y de las vibraciones mano-brazo trasmitidas por herramientas motorizadas
  • Margarita Vergara Monedero, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, A. Melia de Alba, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín. XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Cadiz. 10-12-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8460762645.

  • Influencia de la longitud del perno estético en las fracturas radiculares
  • Joaquín Luis Sancho Bru, A Barajau, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, L. Forner, Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín. XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Cadiz. 10-12-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8460762645.

  • Metodología de experimentación y análisis aplicada al diseño mecánico de radiadores para maquinaria de obras públicas
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, L. Ordoñez Bernat, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Cadiz. 10-12-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8460762645.

  • Análisis estático de resistencia de aditamentos de composite en implantes protésicos dentales
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, G. Cabanes, Antonio Pérez González, L. Forner, MC Llena, Joaquín Luis Sancho Bru. XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Cadiz. 10-12-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8460762645.

  • Modelado del contacto en un modelo tridimensional de la rodilla humana
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes, Margarita Vergara Monedero. XV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Cadiz. 10-12-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 8460762645.

  • In vitro kinematic evaluation of knee prostheses
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Manuel Salmeron Sánchez, M.Comín, J. Prat, J.L. Peris. XVIIIth Congress of the International Society of Biomechanics. Zurich, Switzerland. 08-07-2001. Científic. 2001.

  • Study of the cylinder grip using a bimechanical model of the hand
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero, Manuel Salmeron Sánchez. XVIIIth Congress of the International Society of Biomechanics. Zurich, Switzerland. 08-07-2001. Científic. 2001.

  • Experiencia de concurrencia competitiva en la realización de un trabjo voluntario en una asignatura con contenidos pragmáticos
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, Antonio Pérez González. I Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 01-03-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213426.

  • Superposición de curvas abiertas en sintesis de mecanismos planos para generación de trayectoria.
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, Antonio Pérez González. XIV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Madrid. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0212-5072.

  • Predicting maximal force capabilities with a biomechanical model of the hand
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero, Manuel Salmeron Sánchez. 12 th Conference of the European Society of Biomechanics. Dublin. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Royal Academy of Medicine in Ireland. ISBN 0953880907.

  • About friction in a quasi-static model of prosthethic Knee
  • Manuel Salmeron Sánchez, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, l. Blankevoort, M. Comín, J. Prat. 12 th Conference of the European Society of Biomechanics. Dublin. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Royal Academy of Medicine in Ireland. ISBN 0953880907.

  • Influencia de la Modelización del contacto articular en un modelo biomecánico de la rodilla.
  • Manuel Salmeron Sánchez, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. XIV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Madrid. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0212-5072.

  • Modelo biomecánico de la mano. Aplicación al diseño de mangos de destornilladores y alicates
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero. XIV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Madrid. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0212-5072.

  • Planteamiento global del problema de sintesis dimensional óptima de mecanismos planos para generación de trayectoria.
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, Antonio Pérez González. XIV Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Madrid. 01-01-2000. Científic. 2000. ISSN 0212-5072.

  • Mejora de la docencia en Ingeniería Mecánica mediante el uso de un paquete CAD/CAM/CAE.
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, Manuel Salmeron Sánchez. VIII Congreso de Innovación Educativa en Enseñanzas Técnicas. 2000.. Gipuzkoa. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 8475854028.

  • Medición de la postura de la mano a partir de imágenes fotográficas.
  • Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. XI Congreso Internacional de Ingenieria Gráfica.. Pamplona. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Universidad Pública de Navarra; Universidad de La Rioja. ISBN 8469904744.

  • Two-Dimensional mathematical models of the Knee and its relevance for prothesis design
  • Antonio Pérez González. 11th ADM International Conference on Design Tools and Methods in Industrial Engineering. Palermo (Itàlia). 01-12-1999. Científic. 1999. Ed. Associazione Nazionale Disegno di Macchine (ADM). ISBN 8890008199.

  • Measuring the hand posture from digital photographic images. Application to the study of the tip-pinch precision grip
  • Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. 11th ADM International Conference on Design Tools and Methods in Industrial Engineering. Palermo (Itàlia). 01-12-1999. Científic. 1999. Ed. Associazione Nazionale Disegno di Macchine (ADM). ISBN 8890008199.

  • Comparing Closed Curves applied to Optimal Dimensional Synthesis of Linkages for Path Generation
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, Antonio Pérez González. 11th ADM International Conference on "Design Tools and Methods in Industrial Engineering".. Palermo (Italia). 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Associazione Nazionale Disegno di Macchine (ADM). ISBN 889008199.

  • Verificación estática y dinámica del diseño de la unidad de calibración del instrumento IBIS del satélite INTEGRAL utilizando la técnica de los elementos finitos.
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. Anales XIII Congreso Nacional de Ingenieria Mecánica. Terrasa. 01-01-1998. Científic. 1998. ISSN 0212-5072.

  • Un método para la síntesis eficaz de trayectoria con infinitos puntos de precisión en mecanismos planos
  • Francisco Tomas Sánchez Marín, Antonio Pérez González. Anales XIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Terrasa. 01-01-1998. Científic. 1998. ISSN 0212-5072.

  • Modelo biomecánico de los dedos pulgar e índice. Aplicación al estudio del agarre de precisión tipo pinza.
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero. Anales XIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Terrasa. 01-01-1998. Científic. 1998. ISSN 0212-5072.

  • Evaluación del diseño de destornilladores y alicates desde el punto de vista ergonómico.
  • Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. Anales XIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Terrasa. 01-01-1998. Científic. 1998. ISSN 0212-5072.

  • Diseño ergonómico de herramientas manuales: resultados de un estudio de campo
  • Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. Actas del XIII Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos. Vol. II.. Sevilla (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 8488783302.

  • Criterios para el desarrollo de un modelo biomecánico de la mano para la evaluación de herramientas manuales
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero. Actas del XIII Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos. Vol. II.. Sevilla (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 8488783302.

  • Metodología para la evaluación de herramientas manuales desde el punto de vista ergonómico y biomecánico
  • Antonio Pérez González, Margarita Vergara Monedero, Joaquín Luis Sancho Bru. Actas del XIII Congreso Nacional de Ingeniería de Proyectos. Vol. II.. Sevilla (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 8488783302.

  • Utilización combinada de diversas técnicas para el análisis de mecanismos en las prácticas de Teoría de Máquinas
  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru. II Jornadas Nacionales de Innovación en las Enseñanzas de las Ingenierías. Universidad Politécnica de Madrid. 03-12-1996. Científic. 1996. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 8488760094.

  • Propuesta de una metodología práctica para el Estudio del estado tensional de un cuerpo
  • Joaquín Luis Sancho Bru, Antonio Pérez González. II Jornadas Nacionales de Innovación en la enseñanzas de las Ingenierías. Madrid. 03-12-1996. Científic. 1996. Ed. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 8488760086.

  • Modelo gráfico y biomecánico de la mano para aplicación al diseño de productos
  • Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González. VIII Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Jaén. 05-06-1996. Científic. 1996. Ed. Universidad de Jaén. ISBN 8488942710.

  Comités de congresos


  • Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González. IX Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica (ESB). Las Palmas de Gran Canarial (Espanya). 24-10-2019. Científic.

  • Joaquín Luis Sancho Bru, Margarita Vergara Monedero, Antonio Pérez González, Francisco Javier Andrés de la Esperanza, Marta Covadonga Mora Aguilar, Verónica Gracia Ibáñez, José Vicente García Ortiz, María Jesús Agost Torres, Alba Roda Sales, Néstor José Jarque Bou, Immaculada Llop Harillo. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. Castellón (Espanya). 22-11-2018. Científic.

  • Antonio Pérez González. VIII Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. Castellón (Espanya). 22-11-2018. Científic.

  • Antonio Pérez González. XX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM 2014). Málaga (Espanya). 24-09-2014. Científic.

  • Antonio Pérez González, Joaquín Luis Sancho Bru, Francisco Tomas Sánchez Marín, José Luis Iserte Vilar, Marta Covadonga Mora Aguilar, Francisco Javier Andrés de la Esperanza. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic.

  • Antonio Pérez González. XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 14-11-2012. Científic.

  • Antonio Pérez González. II Reunión del Capítulo Español de la Sociedad Europea de Biomecánica. Universidad de Sevilla (Espanya). 25-10-2012. Científic.

  • Antonio Pérez González. I Reunión del Capítulo Nacional de la Sociedad Europea de Biomecánica. Zaragoza (Espanya). 10-11-2011. Científic.

  • Antonio Pérez González. 9th International Symposium Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 2010. Valencia, Spain. 24-02-2010. Científic.

  • Antonio Pérez González. I Ciclo de Conferencias sobre Mantenimiento Industrial y Edificios. Castellón. 01-06-2001. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Antonio Pérez González. 2020 SENSORS.

  • Antonio Pérez González. 2020 MECHANISM AND MACHINE THEORY.

  • Antonio Pérez González. 2020 DISABILITY AND REHABILITATION.

  • Antonio Pérez González. 2020 REVISTA UIS INGENIERIAS.

  • Antonio Pérez González. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS.

  • Antonio Pérez González. 2020 HUMAN FACTORS.

  • Antonio Pérez González. 2018 MECHANISM AND MACHINE THEORY.

  • Antonio Pérez González. 2017 MECHANISM AND MACHINE THEORY.

  • Antonio Pérez González. 2015 BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE.

  • Antonio Pérez González. 2013 International Journal of Oral Science.

  • Antonio Pérez González. 2011 AIN SHAMS ENGINEERING JOURNAL.

  • Antonio Pérez González. 2010 COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING.

  • Antonio Pérez González. 2005 MECHANISM AND MACHINE THEORY.

  Apunts docents


  • Problemas resueltos de Sistemas Mecánicos para Diseño Industrial
  • Antonio Pérez González, José Luis Iserte Vilar. 2008. Universitat Jaume I.

  • Dinámica. Vibraciones. Cuaderno de prácticas
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. 2001. Ref. CS-331-2001. Universitat Jaume I.

  • Diseño de máquinas. Cuaderno de prácticas
  • Antonio Pérez González, Francisco Tomas Sánchez Marín, Joaquín Luis Sancho Bru, Pablo Jesús Rodríguez Cervantes. 2001. Ref. CS-332-2001. Universitat Jaume I.

  • Dinámica y vibraciones
  • Antonio Pérez González. 2000. Ref. CS-442-2000. Universitat Jaume I.