UJI

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Última modificació: 17/05/2018 | Font: EMC

El departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció  engloba les àrees d’enginyeria industrial més relacionades amb l’enginyeria mecànica, i la construcció.

El departament es va crear l'any 2005 per escissió de l'antic Departament de Tecnologia, i està format per set àrees de coneixement i onze grups d’investigació.

Àrees de coneixement

  • Enginyeria Mecànica
  • Expressió Gràfica en l'Enginyeria
  • Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures
  • Projectes d'Enginyeria
  • Mecànica de Fluids
  • Màquines i Motors Tèrmics
  • Construccions Arquitectòniques

Grups d'Investigació

  • Grup d’ Enginyeria del Disseny
  • Biomecànica i Ergonomia
  • Grup d’ Enginyeria Tèrmica
  • Grup de Càlcul d’Estructures i Construcció
  • Grup de Fluids Multifàsics
  • Enginyeria de Residus
  • Tecnologia, Qualitat i Sostenibilitat en Edificació
  • Enginyeria dels Sistemas Tèrmics i Energètics
  • Grup d’Estructures Mixtes
  • Disseny Assistit per Ordinador
  • Grup d’Investigació en Transmissions d’ Engranatges
Informació proporcionada per: Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció