Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

01/06/2021 | EMC
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció  engloba les àrees d’enginyeria industrial més relacionades amb l’enginyeria mecànica, i la construcció.

El departament es va crear l'any 2005 per escissió de l'antic Departament de Tecnologia, i està format per set àrees de coneixement i onze grups d’investigació.

Àrees de coneixement

 • Enginyeria Mecànica
 • Expressió Gràfica en l'Enginyeria
 • Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures
 • Projectes d'Enginyeria
 • Mecànica de Fluids
 • Màquines i Motors Tèrmics
 • Construccions Arquitectòniques

Grups d'Investigació

 • Grup d’ Enginyeria del Disseny
 • Biomecànica i Ergonomia
 • Grup d’ Enginyeria Tèrmica
 • Grup de Càlcul d’Estructures i Construcció
 • Grup de Fluids Multifàsics
 • Enginyeria de Residus
 • Tecnologia, Qualitat i Sostenibilitat en Edificació
 • Enginyeria dels Sistemas Tèrmics i Energètics
 • Grup d’Estructures Mixtes
 • Disseny Assistit per Ordinador
 • Grup d’Investigació en Transmissions d’ Engranatges
Informació proporcionada per: Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció