investigacio detall investigacio

BE - Grup de Biomecànica i Ergonomia

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Nombre de doctors: 14

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

El grup de Biomecànica i Ergonomia es va formar el 1995 i des de llavors treballa activament en l’àmbit de la biomecànica i l’ergonomia. En concret, les seues línies d’investigació se centren fonamentalment en els següents camps: biomecànica de la mà humana, disseny de mans artificials, biomecànica dental, enginyeria Kansei, ergonomia de les eines manuals i biomecànica del membre inferior (genoll, peu). Les seues principals aportacions actuals són en el camp de la biomecànica de la mà, on s’han publicat nombrosos articles en revistes internacionals, alguns dels quals han estat àmpliament citats.