UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

COLOMER MENDOZA, FRANCISCO JOSÉ
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Vocal
 • Representant CIT
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • Membre del grup d'investigació INGRES - Grup d'Enginyeria de Residus
 • TC2308DD - (964 728111)
 • fcolomer@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-8666-6238
 • Ressenya Personal

  SITUACIÓ ACTUAL: Professor Contractat Doctor en el Departament. Enginyeria Mecànica i Construcció de la Universitat Jaume I
  FORMACIÓ ACADÈMICA:
  Enginyer Agrònom per la Universitat Politècnica de València a l'octubre de 1995, Doctor en Enginyeria Rural per la Universitat Politècnica de València l'1 de desembre de 2006 i Especialista Universitari en Pedagogia Universitària en juliol de 2007
  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
  Tallers A. Villajos SL: Empresa proveïdora directa de FORD España SA des d'abril de 1996 fins a setembre de 1997 com a responsable d'enginyeria, contactes amb clients i proveïdors estrangers, qualitat i temes ambientals (ISO 14000, gestió d'abocaments a la factoria, etc.)
  Tecnidex, Tècniques de desinfecció SA: Empresa dedicada als tractaments fitosanitaris per a la fruita i verdura en postcollita des d'octubre de 1997 fins a desembre de 2001. Tècnic comercial i col·laborador al departament de qualitat i medi ambient.
  Becari amb càrrec a convenis en el Dep. Enginyeria Mecànica i Construcció de la Universitat Politècnica de València des de gener de 2002 fins a agost de 2003, col·laborant en matèries relacionades amb el medi ambient, la gestió de residus sòlids, obres de terra per a l'emmagatzematge d'aigua per a reg, monitorització i disseny d'instal·lacions per abocament de residus, gestió mediambiental d'abocadors.
  Exercici lliure de la professió com a treballador autònom des d'agost de 2003 fins a març de 2006, realitzant, entre altres coses, estudis d'impacte ambiental, disseny de basses de reg, abocadors, infraestructura hidràulica, etc. Integració paisatgística i mediambiental d'obres d'enginyeria i plans d'ordenació urbana.
  Com a professor a la Universitat Jaume I estic realitzant convenis d'investigació i desenvolupament de projectes amb empreses dedicades a la gestió d'abocadors, disseny d'abocadors, plantes de classificació i compostatge, gestió de residus, tractaments biològics i estacions depuradores d'aigües residuals.
  EXPERIÈNCIA EN INVESTIGACIÓ + DESENVOLUPAMENT:
  Com a línies d'investigació la gestió, valorització i eliminació de residus i impacte ambiental, els principals resultats han estat publicats com Autor o coautor d'articles en publicacions internacionals indexades al Journal Citation Report (18), Autor o coautor d'articles en altres revistes ( 21), Autor o coautor de llibres (9), Autor o coautor de comunicacions presentades a congressos nacionals i internacionals (77).
  Investigador principal de 4 projectes de recerca amb finançament obtingut a partir de convocatòria pública. Investigador col·laborador en 8 projectes d'investigació amb finançament obtingut a partir de convocatòria pública. Convenis de recerca més de 22 projectes de recerca amb empreses. En l'actualitat estic codirigint tres tesis doctorals sobre impacte ambiental i eines de disseny de dipòsits controlats de residus i bioassecat de bioresidus
  EXPERIÈNCIA DOCENT:
  Professor associat a temps parcial en el Dep. Enginyeria Rural i Agroalimentària de la Universitat Politècnica de València (Espanya) impartint assignatures relacionades amb els residus sòlids, la gestió ambiental de l'empresa i l'avaluació d'impacte ambiental (durant 5 cursos acadèmics) en la titulació d'Enginyer Agrònom i Enginyer Tècnic Agrícola.
  Professor a temps complet en el Dep. Enginyeria Mecànica i Construcció de la Universitat Jaume I de Castelló (Espanya) des de febrer de 2007 fins a l'actualitat, impartint assignatures en titulacions d'enginyeria superior i en grau de màster. Les assignatures estan relacionades amb la gestió de projectes d'enginyeria, residus sòlids, planejament urbà (Titulació d'Enginyer Industrial) gestió de residus de construcció i demolició, avaluació d'impacte ambiental, gestió de residus a l'empresa (Màster Oficial d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat ) i residus industrials, basses de lixiviats (Màster online de Medi Ambient).
  Direcció de diversos Projectes Fi de Carrera (14), Projectes Fi de Màster (9) en temes relacionats amb l'avaluació d'impacte ambiental, gestió de residus, tractament i valorització de residus, depuradores d'aigües residuals, instal·lacions, etc.
  Participacions en seminaris, conferències, xerrades, etc. relacionades amb la gestió i eliminació de residus i l'ambient.
  ALTRES MÈRITS:
  Assistència a cursos relacionats amb el desenvolupament sostenible, la gestió sostenible de l'energia, la gestió de residus, l'impacte ambiental, etc.
  Assistència a cursos sobre pedagogia universitària.
  Realització de peritatges, informes tècnics, etc. sobre producció agrícola i valoració de finques.
  Maneig i ús habitual d'equipament de laboratori: calorímetre, absorció atòmica, analitzadors de nitrogen, sofre i carboni, digestor per microones, etc.
  Referee de revistes nacionals i internacionals (15 articles revisats).
  EXPERIÈNCIA EN:
  Abocadors: Disseny, emplaçament, construcció, gestió, clausura i integració, eliminació i evacuació de lixiviats, evacuació de biogàs.
  Post-collita de fruites i hortalisses: conservació, manteniment, tractaments, etc.
  Avaluació d'impacte ambiental: estudis d'impacte ambiental, informes d'integració visual i impacte paisatgístic.
  Gestió de residus: recollida selectiva, reciclatge, valorització energètica, etc.
  Valorització de residus: bioassecat, biometanització, valorització energètica, etc.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1031 - Proyectos de Ingeniería Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1035 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1042 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1831 - Projectes d'Enginyeria Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1835 - Pràctiques Externes Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1842 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (Plan de 2018)
  EM1031 - Projectes d'Enginyeria Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  EQ1031 - Projectes d'Enginyeria Grau en Enginyeria Química
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJF002 - Aprofitament i Valorització de Residus Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)
  SJF003 - Vialbilitat i Planificació de Projectes d'Eficiència Energètica Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)
  SJF019 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Efficiency of a pilot scheme for the separate collection of the biowaste from municipal solid waste in Spain
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, Cristóbal Badenes Catalán, Natalia Edo Alcón, Joan Esteban Altabella. SCIENTIFIC REPORTS. Num. 2. Vol. 11. pp. 1-13. 2021. Científic.

  • Design of a Municipal SolidWaste Collection System in Situations with a Lack of Resources: Nikki (Benin), a Case in Africa
  • Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Esther Barreda Albert. SUSTAINABILITY. Num. 4. Vol. 13. pp. 1-12. 2021. Científic.

  • Behavior of Rejects from a Biological-Mechanical Treatment Plant on the Landfill to Laboratory Scale
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Natalia Edo Alcón. SUSTAINABILITY. Num. 2. Vol. 12. 2020. Científic.

  • Evaluation of compliance with regulatory factors of waste disposal sites by using geographical information systems, case of study: state of Mexico
  • Paulina R. Cárdenas Moreno, Ana Belem Piña Guzman, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, Fabian Robles Martínez. REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACION AMBIENTAL. Num. 35. Vol. 4. pp. 1025-1037. 2019. Científic.

  • Analysis of the waste selective collection at drop-off systems: Case study including the income level and the seasonal variation
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola, Francisco José Colomer Mendoza, Natalia Edo Alcón. WASTE MANAGEMENT & RESEARCH . Num. 1. Vol. 36. pp. 30-38. 2018. Científic.

  • Simulation of the behavior of a refuse landfill on a laboratory scale
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT . Num. 1. Vol. 204. pp. 144-151. 2017. Científic.

  • Hacia el quinto contenedor: experiencia piloto de recogida selectiva de residuos orgánicos en Castellón de la Plana
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Natalia Edo Alcón, Maria del Mar Carlos Alberola, Francisco José Colomer Mendoza, Joan Esteban Altabella, Neus Muñoz Capitán, C. Badenes, I. Beltran, V. Colás, A. Muñoz. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES. Num. 182. pp. 24-31. 2017. Científic.

  • Application of inert wastes in the construction, operation and closure of landfill: Caculation tool
  • Francisco José Colomer Mendoza, Joan Esteban Altabella, Antonio Gallardo Izquierdo. WASTE MANAGEMENT. Vol. 59. pp. 276-285. 2017. Científic.

  • Evaluación de los cambios en los residuos sólidos urbanos en un vertedero durante el proceso de biodegradación
  • Adolfo Israel Lomeli García, Javier Páramo Vargas, Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza. JOVENES EN LA CIENCIA. Num. NE-2. Vol. 3. pp. 315-320. 2017. Científic.

  • Characterization of SRF from MBT plants: influence of the input waste and of the processing technologies
  • Natalia Edo Alcón, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY . Vol. 153 . pp. 19-27. 2016. Científic.

  • Influence of different airflows and the presence of bulking agent on biodrying of gardening wastes in reactors
  • Francisco José Colomer Mendoza, F. Robles martínez, A. Piña Guzmán, Pablo Vicente Monserrat, Antonio Gallardo Izquierdo. REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACION AMBIENTAL. Vol. 32. pp. 161-171. 2016. Científic.

  • Uso de viruta de madera y lirio acuático (eichhornia crassipes) como agentes estructurantes en tratamientos aerobios de residuos hortícolas
  • I. Ramírez-Sánchez, M. Rios-Solis, M. Morales-Contreras, Francisco José Colomer Mendoza, J. Vargas-Soto, F. Robles-Martínez. REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACION AMBIENTAL. Num. 32(). pp. 153-160. 2016. Científic.

  • Emisiones gaseosas de un relleno sanitario en México, comparación con los modelos de generaciónde biogás
  • Francisco José Colomer Mendoza, F. García-Darás, Joan Esteban Altabella, F. Robles-Martínez, Gil Aranda. REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACION AMBIENTAL. Vol. 32. pp. 113-122. 2016. Científic.

  • Herramientas para la evaluación de riesgos sobre el ambiente y salud, por la disposición final de residus sólidos urbanos
  • P. Cárdenas-Moreno, F. Robles-martínez, Francisco José Colomer Mendoza, A.b. Piña-Guzman. REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACION AMBIENTAL. Vol. 32. pp. 47-62. 2016. Científic.

  • Methodology to desing a municipal solid waste pre-collection system . A case study
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola, Mónica Peris Mendoza, Francisco José Colomer Mendoza. WASTE MANAGEMENT. Vol. 36 . pp. 1-11. 2015. Científic.

  • Testing the degree of biostabilization in the refuse from composting plants
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, E. Cirstea, N. Edo Alcón, Joan Esteban Altabella. AMERICAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. Num. 5. Vol. 3 . pp. 238-243. 2014. Científic.

  • Methodology to design a municipal solid waste generation and composition map : A case study
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola, Mónica Peris Mendoza, Francisco José Colomer Mendoza. WASTE MANAGEMENT. Num. 11. Vol. 34 . pp. 1920-1931. 2014. Científic.

  • Analysis of refus-derived fuel from the municipal solid waste reject fraction and its compliance with quality standards
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, F. Albarrán. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION . Vol. 83 . pp. 118-125. 2014. Científic.

  • Análisis de la evolución de las plantas de tratamiento mecánico-biólogico de residuos en España
  • Antonio Gallardo Izquierdo, N. Edo, Francisco José Colomer Mendoza. RETEMA. Num. 176. Vol. 27 . pp. 12-21. 2014. Científic.

  • Tool reduces the environmental and economic impact of construction and demolition waste
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza. ENVIS ON HAZARDOUS WASTES. Num. 10-12. Vol. 8 . 2013. Científic.

  • Obtención de un combustible alterno a partir del biosecado de residuos hortofrutícolas
  • Fabián Robles Martínez, Óscar Gerardo Nieto, Ana Belem Piña Guzmán, Laura Montiel Frausto, Francisco José Colomer Mendoza, Carlos Orozco Álvarez. REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACION AMBIENTAL. Num. Suppl 3. Vol. 29 . pp. 79-88. 2013. Científic.

  • Influencia del nivel de ingresos económicos en la recogida selectiva de residuos urbanos
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Ana María Gómez Parra, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola. REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACION AMBIENTAL. Num. 29 Suplem 3. pp. 19-24. 2013. Científic.

  • Influence of the design on slope stability in solid waste landfills
  • Francisco José Colomer Mendoza, Joan Esteban Altabella, Ferran García Darás, Antonio Gallardo Izquierdo. EARTH SCIENCES. Num. 2. Vol. 2 . pp. 31-39. 2013. Científic.

  • Effect of airflow on biodrying of gardening wastes in reactors
  • Francisco José Colomer Mendoza, María Lidón Herrera Prats, F. Robles-Martínez, Antonio Gallardo Izquierdo, A. Piña- Guzmán. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA . Num. 5. Vol. 25 . pp. 865-872. 2013. Científic.

  • Biosecado de residuos agrícolas en invernaderos para su valorización
  • Mª Lidón Herrera Prats, Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, José V. Segarra Murria, Vicente Lucas Puchol. RETEMA. Num. 171. Vol. 27 . pp. 68-83. 2013. Científic.

  • Generación de biogás a partir de la codigestión de biorresiduos
  • Alvaro Älvarez-Arregui, Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo. RETEMA. Num. 165. Vol. 26 . pp. 24-35. 2013. Científic.

  • Influencia de la ubicación de los rellenos sanitarios en el impacto ambiental. Caso de España
  • Francisco José Colomer Mendoza, Joan Esteban Altabella, F. García Daras, María Lidón Herrera Prats, F. Robles Martínez. INGENIERIA. Num. 2. Vol. 17 . pp. 141-151. 2013. Científic.

  • Aspectos ambientales a considerar en vertederos: Emplazamiento y emisiones de biogás
  • Francisco José Colomer Mendoza, Ferran García Darás, Vicente Vives Peris, Lidón Herrero Prats, Fabián Robles Martínez. DYNA. Num. 2. Vol. 82 . pp. 166-170. 2013. Científic.

  • La evaluación de impacto ambiental en los vertederos de residuos sólidos
  • Vicente Vives Peris, Francisco José Colomer Mendoza. RESIDUOS. Num. 128. pp. 40-51. 2012. Científic.

  • Influencia de la variables climáticas y socio-económicas en la generación de resiudos urbanos en España
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Míriam Prades Martí, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza. REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACION AMBIENTAL. Num. (28) Suppl 1. pp. 7-12. 2012. Científic.

  • Secado de residuos de jardinería en reactores mediante procesos biológicos
  • Francisco José Colomer Mendoza, María Lidón Herrera Prats, F. Robles Martínez, Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola. REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACION AMBIENTAL. Num. (28) Supl 1. pp. 59-65. 2012. Científic.

  • Biodying under Greenhouse Conditions as Preteatment for Horticultural Waste
  • F. Robles-Martínez, E. Silva-Rodríguez, T. Espinosa-Solares, B. Piñana-Guzmán, C. Calixto-Mosqueta, Francisco José Colomer Mendoza, E. Durán-Páramo. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. Num. 3. pp. 297-361. 2012. Científic.

  • Actitud ante la recolección selectiva de biorresiduos
  • David Bernad Beltrán, María Dolores Bovea Edo, Míriam Prades Martí, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACION AMBIENTAL. Num. (28) Suplemento 1. pp. 37-42. 2012. Científic.

  • Evolution of sorted waste collection: a case study of Spanish cities
  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Míriam Prades Martí. WASTE MANAGEMENT & RESEARCH . Num. 8. Vol. 30 . pp. 859-863. 2012. Científic.

  • Analysis of collection systems for sorted household waste in Spain
  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Míriam Prades Martí. WASTE MANAGEMENT. Num. 9. Vol. 32 . pp. 1623-1633. 2012. Científic.

  • Biodrying as a biological process to diminish moisture in gardening and harvest wastes
  • Francisco José Colomer Mendoza, F. Robles, L. Herrera, Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo. ENVIRONMENT, DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY. Num. 6. Vol. 14 . pp. 1013-1026. 2012. Científic.

  • Generación de lixiviados y biogás en los vertederos controlados
  • Francisco José Colomer Mendoza, Fabián Robles Martínez. AGRÓNOMOS. Num. 42. pp. 10-16. 2011. Científic.

  • Environmental performance of ceramic tiles: improvement proposals
  • María Dolores Bovea Edo, E. Díaz-Albo, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Julio Serrano Mira. MATERIALS & DESIGN . Num. 1. Vol. 31 . pp. 35-41. 2010. Científic.

  • Efecto de la Adición de Agentes Estructurantes a Residuos Hortícolas en Tratamientos Aerobios
  • F. Robles-Martínez, I. Ramírez-Sánchez, A.B. Piña-Guzmán, Francisco José Colomer Mendoza. INGENIERIA AGRICOLA Y BIOSISTEMAS. Num. 2. Vol. 1 . pp. 45-51. 2010. Científic.

  • Comparison of different collection systems for sorted household waste in Spain
  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Míriam Prades Martí, Maria del Mar Carlos Alberola. WASTE MANAGEMENT. Num. 12. Vol. 30 . pp. 2430-2439. 2010. Científic.

  • Environmental assesssment of alternative municipal solid waste management strategies. A Spanish case study
  • María Dolores Bovea Edo, Valeria Ibáñez Forés, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. WASTE MANAGEMENT. Num. 11. Vol. 30 . pp. 2383-2395. 2010. Científic.

  • Opciones de Valoración de Lodos de Distintas Estaciones depuradoras de Aguas Residuales
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, F. Robles, María Dolores Bovea Edo, L. Herrera. INGENIERIA. Num. 3. Vol. 14 . pp. 177-190. 2010. Científic.

  • Producción y Caracterización del CSR procedente del Rechazo de una Planta de Recuperación y Compostaje
  • Antonio Gallardo Izquierdo, N. Rey, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, F. Albarrán. INFOENVIRO. Num. 59. Vol. NOV . pp. 38-41. 2010. Científic.

  • Estudio de los modelos de recogida selectiva de residuos urbanos implantados en ciudades españolas. Análisis de su eficiencia
  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, M. Prades. INFOENVIRO. Num. 45. pp. 67-74. 2009. Científic.

  • Environmental risk index: A tool to assess the safety of dams for leachate
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS. Vol. 162 . pp. 1-9. 2009. Científic.

  • Biometanización a partir de lodos de EDAR y rechazos de planta de compostaje
  • Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, L.Herrera. TECNO AMBIENTE. Num. 192. pp. 19-24. 2009. Científic.

  • Las declaraciones de impacto ambiental en estaciones depuradoras de aguas residuales
  • Vicente Fornaás Collado, Francisco José Colomer Mendoza. TECNO AMBIENTE. Num. 189. pp. 23-32. 2009. Científic.

  • Declaración ambiental según ISO 14025: una oportunidad para informar de los aspectos ambientales de los servicios de gestión de residuos
  • María Dolores Bovea Edo, Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. RESIDUOS. Num. 114(). pp. 20-27. 2009. Científic.

  • A Methodology for Assessing the Potential Environmental Impact of Failure of Leachate-Retainir Dams
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE . Num. 1. Vol. 26 . pp. 1-13. 2009. Científic.

  • Safety factor nomograms for homogeneous earth dams less than ten meters high
  • Francisco José Colomer Mendoza, A.Ferrer Gisbert, Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo. ENGINEERING GEOLOGY . Num. 3-4. Vol. 105 . pp. 231-238. 2009. Científic.

  • Viabilidad de la valorización energética de lodos procedentes de distintos tipos de depuradoras
  • Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, L.Herrera Prats, Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo. RESIDUOS. Num. 110. Vol. marzo . pp. 32-37. 2009. Científic.

  • Design of a model to assess the environmental risk of leachate dams
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo. WASTE MANAGEMENT. Num. 11. Vol. 28 . pp. 2122-2133. 2008. Científic.

  • Estudio de microvertederos incontrolados como criterio en la ubicación de ecoparques
  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, A. García Gargallo. TECNO AMBIENTE. Num. 173. pp. 5-9. 2007. Científic.

  • Identificación de peligros asociados a un vertedero controlado
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo. RESIDUOS. Num. 97. pp. 86-95. 2007. Científic.

  Llibres


  • Cuaderno de problemas resueltos de Proyectos de Ingeniería
  • Maria del Mar Carlos Alberola, Francisco José Colomer Mendoza. 2019. Autoria. Docent. ISBN 9788417429942. Ed. Universitat Jaume I.

  • Aprovechamiento energético de residuos sólidos
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Rooel Campos Rodríguez, Dagoberto Arias Aguilar. 2019. Edició. Científic. ISBN 9788417429591. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I; Tecnológico de Costa Rica (TEC).

  • LABWASTE. 12: Herramienta de cálculo para el diseño de vertederos de residuos con valorización de residuos inertes
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788469588703. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Gestión ambiental en la empresa: legalización, puesta en marcha y explotación
  • María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Valeria Ibáñez Forés, David Bernad Beltrán. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9788480218672. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Guías para el proyecto, construcción, explotación, mantenimiento, vigilancia y planes de emergencia de las balsas de riego con vistas a la seguridad
  • Francisco José Colomer Mendoza. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788448253226. Valencia. Ed. Generalitat Valenciana.

  • Ingeniería de residuos. Hacia una gestión sostenible
  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Guillermo Monrós Tomás, Maria del Mar Carlos Alberola. 2008. Edició. Científic. ISBN 9788480216654. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  • Tratamiento y gestión de residuos sólidos
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo. 2007. Autoria. Científic. ISBN 9788483630716. Valencia. Ed. Universitat Politècnica de València.

  • Tratamiento y gestión de residuos sólidos
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo. 2007. Autoria. Científic. ISBN 9789681870362. Valencia. Ed. Editorial Limusa.

  Capítols de llibre


  • Aprovechamiento y valoración de residuos de poda de cítricos. Proyecto Life Ecocytric
  • Francisco José Colomer Mendoza, Pablo Vicente Monserrat, José Segarra Murría, Juan Jorro Ripoll. Aprovechamiento energético de residuos sólidos. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I; Tecnológico de Costa Rica (TEC). 2019. ISBN 9788417429591. Científic.

  • Separate Collection Systems for Urban Waste (UW)
  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza. Management of Organic Waste. Croatia (Croàcia). Ed. InTech. 2012. ISBN 9789533079257. Científic.

  • 1.Evolución Histórica
  • Francisco José Colomer Mendoza, M. Szantó-Narea. Residuos sólidos: un enfoque multidisciplinario. Argentina (Argentina). Ed. LibrosEnRed. 2011. ISBN 9781597547871. Científic.

  • 10. Ingeniería de Diseño de Vertederos, Explotación, Cierre, Sellado y Reinserción
  • Francisco José Colomer Mendoza. Residuos sólidos: un enfoque multidisciplinario. Argentina (Argentina). Ed. LibrosEnRed. 2011. ISBN 9781597547871. Científic.

  • 9. Vertederos (Rellenos Sanitarios): Generalidades
  • M. Szantó Narea, Francisco José Colomer Mendoza. Residuos sólidos: un enfoque multidisciplinario. Argentina (Argentina). Ed. LibrosEnRed. 2011. ISBN 9781597547871. Científic.

  • 2. Principios Generales de la Gestión de los Residuos Sólidos
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. Residuos sólidos: un enfoque multidisciplinario. Argentina (Argentina). Ed. LibrosEnRed. 2011. ISBN 9781597547871. Científic.

  • Coordinació d'assignatures del 2n semestre del 4t curs d'Enginyeria Industrial per tal d'elaborar un projecte integral de disseny d'una nau industrial
  • Héctor Beltrán San Segundo, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ramón Cabello López, Francisco José Colomer Mendoza. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Disseny d'anuncis televisius de sensibilització mediambiental. Assignatures de residus sòlids (5e d'enginyeria industrial)
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Participación de los alumnos en el contenido temático de la asignatura
  • Francisco José Colomer Mendoza. Encuentro FIPPU sobre Experiencias en Innovación Educativa. Valencia. Ed. Universitat Politècnica de València. 2008. ISBN 9788483632772. Docent.

  Ponències a congressos


  • Design of solid recovered fuels from municipal solid waste and biomass
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola, Francisco José Colomer Mendoza, Natalia Edo Alcón, Andrea Jorge Ortiz. 24th International Congress on Project Management and Engineering / XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Alcoi (Espanya). 07-07-2020. Científic. 2020. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788409211289.

  • Study of alternative for the collection of municipal solid waste in a resource poor city
  • Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo, Esther Barreda Albert, Francisco José Colomer Mendoza. 24th International Congress on Project Management and Engineering / XXIV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (CIDIP). Alcoi (Espanya). 07-07-2020. Científic. 2020. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788409211289.

  • Impacto de la instalación de un quinto contenedor para la recogida selectiva de biorresiduos en una zona costera y otra de interior en el este de España
  • Carlos Pastor Fernandez, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo. VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Asunción (Paraguai). 17-09-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9789996767029.

  • El tratamiento mecánico biológico de residuos sólidos urbanos: tipos de plantas, tecnologías y equipamientos disponibles
  • Natalia Edo Alcón, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Asunción (Paraguai). 17-09-2016. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9789996767029.

  • Competencias para la sostenibilidad: estudio comparativo sobre competencias ambientales en los grados de la Universidad Jaume I y la Universidad de Cantabria, España
  • Maria del Mar Carlos Alberola, L. Rojas Castillo, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Asunción (Paraguai). 17-09-2019. Docent. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9789996767029.

  • Proyecto de aislamiento energético de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos mediante gasificación de los rechazos
  • S. Alegre Balaguer, Francisco José Colomer Mendoza, Joan Esteban Altabella. VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Asunción (Paraguai). 17-09-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9789996767029.

  • Analysis of annual variation of the rejects composition in a MBT plant for municipal solid waste
  • Natalia Edo Alcón, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Joan Esteban Altabella, F. Albarrán Vargas Zúñiga. XXII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos / 22nd International Congress on Project Management and Engineering. Madrid (Espanya). 11-07-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788409051328.

  • Uso de áridos reciclados en un depósito controlado de residuos sólidos urbanos
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Natalia Edo Alcón. 9° Encuentro Nacional de Expertos en Residuos Sólidos. Guadalajara, Jalisco (Mèxic). 13-06-2018. Científic. 2018.

  • Participación de expertos externos de la industria en los TFGs
  • Eliseo Monfort Gimeno, María José Orts Tarí, A. Gozalbo, Vicente Beltrán Porcar, Francisco José Colomer Mendoza, E. Cañas, R. Moliner, M. L. Traver. IV Congreso de Innovación Docente en Ingeniería Química. Santander (Espanya). 21-01-2018. Docent. 2018. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469789315.

  • Puesta en marcha de plan de actuación en respuesta a prescripciones eur- ace® para la formación y evaluación de competencias transversales en las ingenierías del ámbito industrial de la Universitat Jaume I
  • Jose Carlos Alfonso Gil, Pedro Balaguer Herrero, Vicente Beltrán Porcar, María Dolores Bovea Edo, Cristina Chiralt Monleon, Francisco José Colomer Mendoza, Ana Gosalbo Nebot, Leonor Hernández López, Carmen Ibáñez Usach, José Luis Iserte Vilar, José Enrique Juliá Bolívar, Rodrigo Llopis Doménech, Sergio Martí Forés, Luis Martínez León, María de los Dolores Martínez Rodrigo, María José Orts Tarí, Ana María Piquer Vicent, Gabriel Recatalá Ballester, Julio Ariel Romero Pérez, Daniel Sánchez García-Vacas, Francisco Tomas Sánchez Marín, Enrique Javier Sánchez Vilches, Rosa Mondragón Cazorla. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Castelló de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Review and application of a settlement model for landfills
  • Joan Esteban Altabella, J. McDougall, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Natalia Edo Alcón. 16Th International Waste Management and Landfill Symposium. Cerdeña (Itàlia). 02-10-2017. Científic. 2017.

  • Simulación a escala de laboratorio del asentamiento mecánico y de la evolución de los residuos de un depósito controlado
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo. 21th International Congress on Project Management and Engineering. Cádiz (Espanya). 12-07-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788469761212.

  • Producción y consumo de combustibles sólidos recuperados. Estudio comparativo de la situación europea
  • Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Natalia Edo Alcón. VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Santander (Espanya). 13-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469738245.

  • Estudio de viabilidad para la producción de biogás en un vertedero de rechazos biorreactor
  • Diego Safont Safont, Juan Carlos Jarque Fonfría, Adolfo Israel Lomelí García, Francisco José Colomer Mendoza. VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Santander (Espanya). 13-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469738245.

  • Simulación a escala de laboratorio de evolución de los residuos en el interior de un depósito controlado
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Lomelí García Israel. VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Santander (Espanya). 13-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469738245.

  • Diseño de una metodología para el muestreo de corrientes de rechazo producidas en las plantas de tratamiento de residuos domiciliarios
  • Natalia Edo Alcón, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Ismael Sánchez López. VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Santander (Espanya). 13-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469738245.

  • Estimación de potencial energético de la biomasa residual agrícola y análisis de aprovechamiento en una comarca rural española
  • Alicia Budí Orduña, Francisco José Colomer Mendoza, Joan Esteban Altabella. VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Santander (Espanya). 13-06-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469738245.

  • Estimation of biogas generated in final disposal sites of the state of Mexico
  • P. Cárdenas, R. González, Francisco José Colomer Mendoza, F. Robles. 2º Congreso Internacional de Cambio Climático. Ciudad de México (Mèxic). 14-03-2016. Científic. 2016.

  • TFG organizado mediante la creación de Oficinas Técnicas Temáticas (OTTs)
  • Eliseo Monfort Gimeno, María José Orts Tarí, Ana Gosalbo Nebot, Vicente Beltrán Porcar, Maria de la Luz Barrera Traver, Francisco José Colomer Mendoza. III Congreso de Innovación Docente en Ingeniería Química. Alicante. 21-01-2016. Docent. 2016.

  • Sistema de evaporación para reducir el volumen de lixiviados de un depósito controlado, valorizando el biogás
  • C. Dellá Franco, Rodrigo Llopis Doménech, Francisco José Colomer Mendoza, Joan Esteban Altabella. 20th International Congress on Project Management and Engimneering. Cartagena (Espanya). 13-07-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461741809.

  • Estudio comparativo de dos modelos de gestión de residuos implantados en España: Hacia una economía circular
  • E. Turcott, Joan Esteban Altabella, A. López, A. Lobo, Francisco José Colomer Mendoza. 13º Congreso nacional del medio ambiente. CONAMA2016. Madrid (Espanya). 28-11-2016. Científic. 2016. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788461773909.

  • Diseño y Construcción de un lísímetro para simular un depósito controlado a escala de laboratorio
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, José F. Fuentes Ballesteros. 20th International Congress on Project Management and Engineering. Cartagena (Espanya). 13-07-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461741809.

  • Análisis del deslizamiento del relleno sanitario de Santa Marta, Chile
  • Joan Esteban Altabella, M. Szante, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo. 13º Congreso nacional del medio ambiente. CONAMA2016. Madrid (Espanya). 28-11-2016. Científic. 2016. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788461773909.

  • Optimization of the Location of the Municipal Solid Waste Bins Using Geographic Information Systems
  • Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo, Mónica Peris Mendoza, Francisco José Colomer Mendoza. 18th International AEIPRO Congress on Project Management and Engineering. Alcañiz (Espanya). 16-07-2014. Científic. 2016. Ed. Springer. ISBN 9783319264578.

  • LABWASTE: Herramienta de cálculo para el diseño y explotación de vertederos. Influencia del tratamiento de los residuos en la gestiónde vertederos
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo. XV Conferencia Ategrus sobre Vertederos Controlados. Lleida (Espanya). 14-10-2015. Científic. 2015.

  • Design of a SRF from Refuse from a Municipal Waste Treatment Plant
  • Antonio Gallardo Izquierdo, A.M. Gómez, Francisco José Colomer Mendoza, Natalia Edo Alcón, Pascual P.. Project Management and Engineering (Select Papers from 17th International Congress on Project Management and Engineering -AEIPRO 201. Logroño (Espanya). 17-07-2013. Científic. 2015. Ed. Springer. ISBN 9783319127538.

  • LABWASTE.12: Calculation Tool for the Design of Solid Waste Landfills with Inert Waste Recovery
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo. Project Management and Engineering (Select Papers from 17th International Congress on Project Management and Engineering -AEIPRO 2013-). Logroño (Espanya). 17-07-2013. Científic. 2015. Ed. Springer. ISBN 9783319127538.

  • La educación ambiental sobre residuos sólidos urbanos en el ámbito escolar: comparación de dos casos prácticos en colombia y españa
  • Maria del Mar Carlos Alberola, L.D. Rojas Castillo, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. Memorias VI Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos Sólidos hacia la Carbono Neutralidad 2021 (REDISA2015). Cartago, Costa Rica. 09-11-2015. Científic. 2015. Ed. Editorial Tecnológica de Costa Rica. ISBN 9789968641289.

  • Obtención de biomasa a partir de residuos de poda de cítricos
  • P. Vicente Monserrat, Francisco José Colomer Mendoza, J. V Segarra Murriá, D. García Rellán. Memorias VI Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos Sólidos hacia la Carbono Neutralidad 2021 (REDISA2015). Cartago (Costa Rica). 09-11-2015. Científic. 2015. Ed. Editorial Tecnológica de Costa Rica. ISBN 9789968641289.

  • Simulación del comportamiento de un vertedero de rechazos a escala de laboratorio
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Natalia Edo Alcón, Carina Gargori García. Memorias VI Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos Sólidos hacia la Carbono Neutralidad 2021 (REDISA2015). Cartago (Costa Rica). 09-11-2015. Científic. 2015. Ed. Editorial Tecnológica de Costa Rica. ISBN 9789968641289.

  • Methodology to estimate the leachateflow in controlled sanitary landfill
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola. XIX International Congress on Project Management and Engineering. Granada (Espanya). 15-07-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788460828648.

  • Study of the efficency of special waste selective collection in recycling centres
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Natalia Edo Alcón, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola. XIX International Congress on Project Management an Engineering. Granada (Espanya). 15-07-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788460828648.

  • Estudio de la situación actual de las plantas de tratamiento mecánico-biológico en España
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Natalia Edo Alcón, Francisco José Colomer Mendoza, Ismael Sánchez López. 12 Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA2014). Madrid (Espanya). 24-11-2014. Científic. 2014. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788469720608.

  • SRFS Produced from Reject Fration from different processes in a MSW management. A compartative study
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Natalia Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Ana Gómez. 18th Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Alcañiz (Espanya). 16-07-2014. Científic. 2014. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461712755.

  • Tool to calculate leachate generation and 146management in landfills (Abstract)
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola. International Congress on Water, Waste and Energy Management. Porto (Portugal). 16-07-2014. Científic. 2014. Ed. Instituto Politécnico de Portalegre. ISBN 9789899508965.

  • Tool to analye teh thermal efficiency and the necessary biomass fuel in construction (Abstract)
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola. 18th Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Alcañiz (Espanya). 16-07-2014. Científic. 2014. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461712755.

  • Biomethanization of refuse from composting plants (Abstract)
  • E. Cirstea, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Natalia Edo Alcón. International Congress on Water, Waste and Energy Management. Porto (Portugal). 16-07-2014. Científic. 2014. Ed. Instituto Politécnico de Portalegre. ISBN 9789899508965.

  • Biodrying of agricultural wastes in greenhouses to be used as biomass (Abstract)
  • Francisco José Colomer Mendoza, María Lidón Herrera Prats, Joan Esteban Altabella, José Vicente Segarra Murria, Puchol V. Lucas. International Congress on Water, Waste and Energy Management. Porto (Portugal). 16-07-2014. Científic. 2014. Ed. Instituto Politécnico de Portalegre. ISBN 9789899508965.

  • Optimización de la ubicación de contenedores de RSU mediante sistemas de información geográfica
  • Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo, Mónica Peris Mendoza, Francisco José Colomer Mendoza. 18th Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Alcañiz (Espanya). 16-07-2014. Científic. 2014. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461712755.

  • Herramienta de cálculo para el diseño de verterderos: Labwaste.12"
  • Francisco José Colomer Mendoza, Joan Esteban Altabella. Foro sobre Desarrollo Territorial Sostenible (CONAMALOCAL2013). Granada (Espanya). 11-11-2013. Científic. 2013.

  • LABEFFICIENCY.13 Herramienta de cálculo de eficiencia térmica
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza. Foro sobre Desarrollo Territorial Sostenible (CONAMALOCAL2013). Granada (Espanya). 11-11-2013. Científic. 2013.

  • Estudio de las necesidades de las empresas que acogen a alumnos de ingeniería para realizar la estancia en prácticas
  • Maria del Mar Carlos Alberola, Francisco José Colomer Mendoza, Vicente Chulvi Ramos, L. García Pla. 17h International Congress on Project Management and Engineering (AEIPRO 2013). Logroño (Espanya). 17-07-2013. Docent. 2013. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461664542.

  • LABWASTE.12: Herramienta de cálculo para el diseño de vertederos de residuos sólidos con valorización de residuos inerentes
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola. 17h International Congress on Project Management and Engineering (AEIPRO 2013). Logroño (Espanya). 17-07-2013. Científic. 2013. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461664542.

  • Organización de los recursos disponibles para la recogida selectiva de envases
  • Maria del Mar Carlos Alberola, M. Benedito Bordonau, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. 17h International Congress on Project Management and Engineering (AEIPRO 2013). Logroño (Espanya). 17-07-2013. Científic. 2013. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461664542.

  • Diseño de un CSR a partir de rechazos de una planta de tratamiento de residuos urbanos
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Ana María Gómez Parra, Francisco José Colomer Mendoza, N. Edo Alcón, P. Pascual Vinuesa. 17h International Congress on Project Management and Engineering (AEIPRO 2013). Logroño (Espanya). 17-07-2013. Científic. 2013. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461664542.

  • Experiencia piloto en educación infantil sobre separación de residuos
  • Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo, Marcel Szantó Narea, Francisco José Colomer Mendoza. V Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos (VSIIR-REDISA 2013). Mendoza (Argentina). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento de Residuos (REDISA). ISBN 9789871323357.

  • Aprovechamiento de residuos inertes para la construcción, explotación y clausura de rellenos sanitarios
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola. V Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos (VSIIR-REDISA 2013). Mendoza (Argentina). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento de Residuos (REDISA). ISBN 9789871323357.

  • Influencia de las variables climáticas en la generación de biogás en un relleno sanitario de México
  • Ferran García Darás, Francisco José Colomer Mendoza, Fabián Robles Martínez, Gil Aranda,. V Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos (VSIIR-REDISA 2013). Mendoza (Argentina). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento de Residuos (REDISA). ISBN 9789871323357.

  • Análisis comparativo entre los modelos de generación de biogás aplicados a las emisiones de un relleno sanitario en México
  • Ferran García Darás, Francisco José Colomer Mendoza, Fabián Robles Martínez, Gil Aranda,. V Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos (VSIIR-REDISA 2013). Mendoza (Argentina). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento de Residuos (REDISA). ISBN 9789871323357.

  • Biometanización de los rechazos procedentes del proceso de afino del compost
  • Antonio Gallardo Izquierdo, José Ramón Laines Canepa, Francisco José Colomer Mendoza, Tamara Miralles Montins, Ana María Gómez Parra. V Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos (VSIIR-REDISA 2013). Mendoza (Argentina). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento de Residuos (REDISA). ISBN 9789871323357.

  • Cálculo del biogás generado en los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos en el Estado de México
  • Paulina Rebeca Cárdenas-Moreno, Raúl González-Cruz, Juan Felipe Núñez-Espinoza, Francisco José Colomer Mendoza, Fabián Robles-Martínez. V Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos (VSIIR-REDISA 2013). Mendoza (Argentina). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento de Residuos (REDISA). ISBN 9789871323357.

  • Deposiçao final dos resíduos sólidos: Proposta de desenvolvimento metodológico para mitigaçao de risco de desastres
  • Hamílcar José Almeida Filgueira, Claudia Coutinho Nóbrega, Carmen Lúcia Morerira Gadelha, Marx Prestes Barbosa, Francisco José Colomer Mendoza. V Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos (VSIIR-REDISA 2013). Mendoza (Argentina). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento de Residuos (REDISA). ISBN 9789871323357.

  • Mapa de contenedores para la recogida selectiva en Castellón (España). Organización de los recursos disponibles
  • Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo, Mónica Peris Mendoza, Francisco José Colomer Mendoza. V Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos (VSIIR-REDISA 2013). Mendoza (Argentina). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento de Residuos (REDISA). ISBN 9789871323357.

  • Estudio de la superficie necesaria para la ubicación de rellenos sanitarios en función del número de habitantes
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza. V Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos (VSIIR-REDISA 2013). Mendoza (Argentina). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento de Residuos (REDISA). ISBN 9789871323357.

  • Codigestión de biorresiduos para su biometanización
  • María Lidón Herrera Prats, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola, Ana María Gómez Parra. XVI Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia (Espanya). 11-07-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461606689.

  • Impacto ambiental de los vertederos españoles: emisiones y emplazamientos
  • María Lidón Herrera Prats, F. García-Darás, Vicente Vives Peris, Francisco José Colomer Mendoza, F. Robles Martínez. XVI Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia (Espanya). 11-07-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461606689.

  • Diseño de una herramienta SIG para la logística inversa de productos al final de su vida útil
  • Antonio Gallardo Izquierdo, A. Arenal, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza. XVI Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia (Espanya). 11-07-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461606689.

  • Integración de análisis de ciclo de vida (ACV) y sistemas de información geográfica (SIG) para la evaluación ambiental de sistemas de gestión de residuos
  • David Bernad Beltrán, María Dolores Bovea Edo, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. XVI Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia (Espanya). 11-07-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461606689.

  • Las prácticas externas como asignatura obligatoria en los estudios de ingeniería
  • Maria del Mar Carlos Alberola, Francisco José Colomer Mendoza, Vicente Chulvi Ramos. XVI Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia (Espanya). 11-07-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461600472.

  • Determinación de la influencia del factor "nivel de renta" en la eficiencia de la recogida selectiva de residuos urbanos. Caso de estudio Castellón de la Plana
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Ana María Gómez Parra, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola. 4º Simposio iberoamericano de Ingeniería de Residuos Encuentro Nacional de Expertos en Residuos Sólidos. México, D.F.. 05-10-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad Autónoma de Baja California. ISBN 9786076070154.

  • Caracterización de residuos sólidos en la industria cerámica y su relación con las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs)
  • Valeria Ibáñez Forés, Ana María Gómez Parra, María Dolores Bovea Edo, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. 4º Simposio iberoamericano de Ingeniería de Residuos Encuentro Nacional de Expertos en Residuos Sólidos. México, D.F.. 05-10-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad Autónoma de Baja California. ISBN 9786076070154.

  • Análisis de la generación y composición de los residuos urbanos en las ciudades españolas
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Míriam Prades Martí, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza. 4º Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos Encuentro Nacional de Expertos en Residuos Sólidos. México, D.F.. 05-10-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad Autónoma de Baja California. ISBN 9786076070154.

  • Comparación de métodos de optimización de rutas en la recogida de resiudos sólidos urbanos aplicado a Castellón de la Plana
  • Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. 4º Simposio iberoamericano de Ingeniería de Residuos Encuentro Nacional de Expertos en Residuos Sólidos. Méxic, D.F.. 05-10-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad Autónoma de Baja California. ISBN 9786076070154.

  • Biosecado de residuos verdes en invernadero para la producción de combustibles alternos
  • O. Gerardo Nieto, L. Montiel Frausto, Francisco José Colomer Mendoza, E. Durán Páramo, F. Robles Martínez. 4º Simposio iberoamericano de Ingeniería de Residuos Encuentro Nacional de Expertos en Residuos Sólidos. México, D.F.. 05-10-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad Autónoma de Baja California. ISBN 9786076070154.

  • Determinación de la influencia del factor "población inmigrante" en la influencia de la recogida selectiva de residuos urbanos en Castellón de la Plana
  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Ana María Gómez Parra, Alejandro Arenal Monfort. 15th International Congress on project engineering. Huesca (Espanya). 06-07-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461545421.

  • El biosecado como proceso biológico para minimizar la humedad de residuos de jardinerí
  • Francisco José Colomer Mendoza, María Lidón Herrera Prats, Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, F. Robles. 15th Internartional Congress on Project Engineering. Huesca (Espanya). 06-07-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461545421.

  • Obtención de indicadores sociales asociados a cambios en el modelo de gestión de residuos sólidos urbanos
  • David Bernad Beltrán, María Dolores Bovea Edo, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. 15th Internartional Congress on Project Engineering. Huesca (Espanya). 06-07-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461545421.

  • Estudio de la generación y composición de los residuos domiciliarios en el municipio de Castellón
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Prades Miriam, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza. 3º Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. (076) (Brasil). 08-09-2010. Científic. 2010. Ed. Universidade Federal da Paraíba (UFPB). ISBN 9788577455898.

  • Diseño de una Herramienta SIG para la Recogida Selectiva de Residuos Urbanos. Aplicación a Castellón de la Plana
  • Antonio Gallardo Izquierdo, David Bernad Beltrán, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola. XIV International Congress on Project Engineering. Madrid (Espanya). 30-06-2010. Científic. 2010. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461426089.

  • Análisis Comparativo de Herramientas de Análisis del Ciclo de Vida Aplicadas a la Evaluación de Sistemas de Gestión de Residuos Urbanos
  • María Dolores Bovea Edo, David Bernad Beltrán, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. XIV International Congress on Project Engineering. Madrid (Espanya). 30-06-2010. Científic. 2010. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461426089.

  • Metodología de evaluación del riesgo ambiental de las balsas que contienen líquidos peligrosos
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo. XIV International Congress on Project Engineering. Madrid (Espanya). 30-06-2010. Científic. 2010. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461426089.

  • Optimización de recursos en la gestión de residuos sólidos urbanos utilizando software libre
  • Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo, Sofía Carlos, Francisco José Colomer Mendoza. 3º Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. (076) (Brasil). 08-09-2010. Científic. 2010. Ed. Universidade Federal da Paraíba (UFPB). ISBN 9788577455898.

  • Estudio comparativo de los modelos de inventario incluidos en software de análisis del ciclo de vida de sistemas de gestión de residuos
  • David Bernad, María Dolores Bovea Edo, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. 3º Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. (076) (Brasil). 08-09-2010. Científic. 2010. Ed. Universidade Federal da Paraíba (UFPB). ISBN 9788577455898.

  • Monitoreo y análisis del proceso de compostaje en una planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos en la ciudad de México
  • Gabriel Leyva, José Zapien, Francisco José Colomer Mendoza. 3º Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. (076) (Brasil). 08-09-2010. Científic. 2010. Ed. Universidade Federal da Paraíba (UFPB). ISBN 9788577455898.

  • Posibilidades de biometanización a partir de distintos tipos de residuos biodegradables
  • Francisco José Colomer Mendoza, Andrés Ferrer, Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo, Pablo Ferrer, María Dolores Bovea Edo, Lidón Herrera. 3º Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. (076) (Brasil). 08-09-2010. Científic. 2010. Ed. Universidade Federal da Paraíba (UFPB). ISBN 9778577455898.

  • Estudio de la variación de las características físicoquímicas del rechazo de la planta de reciclaje y compostaje de RSU de Onda (Castellón). Viabilidad de su aprovechamiento energético
  • Antonio Gallardo Izquierdo, Nataluia Rey, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, Fernando Albarrán. 3º Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. (076) (Brasil). 08-09-2010. Científic. 2010. Ed. Universidade Federal da Paraíba (UFPB). ISBN 9788577455898.

  • Implicación ambiental de las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) aplicadas al sector cerámico en el marco de la IPPC
  • María Dolores Bovea Edo, E. Díaz-Albo, Julio Serrano Mira, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, Gracia María Bruscas Bellido. 9º Congreso Nacional del Medio Ambiente. Cumbre del Desarrollo Sostenible (CONAMA 9). Madrid (Espanya). 01-12-2008. Científic. 2009. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788461314812.

  • Incorporación del criterio ambiental en el diseño y explotación de un sistema de recogida selectiva de papel y cartón
  • María Dolores Bovea Edo, Valeria Ibáñez Forés, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola. XIII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Badajoz. 08-07-2009. Científic. 2009. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461334988.

  • Estudio de los modelos de recogida selectiva de residuos urbanos implantados en ciudades españolas:grado de separación de materiales en origen
  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, M. Prades Martí. 9º Congreso Nacional del Medio Ambiente. Cumbre del Desarrollo Sostenible (CONAMA 9). Madrid (Espanya). 01-12-2008. Científic. 2009. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788461314812.

  • Evolución de la recogida selectiva de residuos urbanos en las ciudades españolas en los últimos diez años
  • Antonio Gallardo Izquierdo, José Vicente Abellán Nebot, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, M.Prades. XIII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Badajoz. 08-07-2009. Científic. 2009. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461334988.

  • Posibilidades de valoración de diferentes lodos de depuradoras
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola, María Dolores Bovea Edo, L.Herrera. XIII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Badajoz. 08-07-2009. Científic. 2009. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461334988.

  • Evaluación del riesgo geotécnico en vertederos de residuos sólidos. Identificación de los princ
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Maria del Mar Carlos Alberola. II Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. Barranquilla (Colombia). 21-09-2009. Científic. 2009. Ed. Ediciones Uninorte. ISBN 9789587410068.

  • La recogida selectiva de residuos urbanos mediante los ecoparques o puntos limpios
  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, M. Prades. II Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos: La gestión sostenible de los recursos. Barranquilla (Colòmbia). 21-09-2009. Científic. 2009. Ed. Ediciones Uninorte. ISBN 9789587410068.

  • Influencia de la legislación en la evolución de la recogida selectiva de residuos urbanos en Es
  • Antonio Gallardo Izquierdo, M. Prades, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola. II Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. Barranquilla (Colombia). 21-09-2009. Científic. 2009. Ed. Ediciones Uninorte. ISBN 9789587410068.

  • Estudio comparativo de legislación referente a la incineración de combustibles derivados de resi
  • Maria del Mar Carlos Alberola, Francisco José Colomer Mendoza, María Dolores Bovea Edo, Antonio Gallardo Izquierdo. II Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. Barranquilla (Colombia). 21-09-2009. Científic. 2009. Ed. Ediciones Uninorte. ISBN 9789587410068.

  • Evaluación ambiental de alternativas de gesitón de residuos: aplicación a Castellón de la Plana
  • María Dolores Bovea Edo, V. ibañez, Valeria Ibáñez Forés, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola. II Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. Barranquilla (Colombia). 21-09-2009. Científic. 2009. Ed. Ediciones Uninorte. ISBN 9789587410068.

  • Enviromental assessment of alternative municipal solid waste management systems. A Spanish Case study
  • María Dolores Bovea Edo, Valeria Ibáñez Forés, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. CILCA 2009.III Conferencia Internacional de Análisis de Ciclo de Vida en Latinoamérica. Chile, Pucón. 27-04-2009. Científic. 2009. Ed. Cilca. ISBN 9789567226085.

  • Characterization of different sludge from municipal and industrial sewages treatment plants
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Maria del Mar Carlos Alberola, L. Herrera. Selected Proceedings From 13th International Congress on Project Engineering , AEIPRO,2009. Badajoz (Espanya). 08-07-2009. Científic. 2009. Ed. Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). ISBN 9788461401857.

  • Valoración de lodos digeridos de depuradora.Balance ecológico
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Maria del Mar Carlos Alberola, N. Chaumontet. 9º Congreso Nacional del Medio Ambiente. Cumbre del Desarrollo Sostenible (CONAMA 9). Madrid (Espanya). 01-12-2008. Científic. 2009. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788461314812.

  • Declaración ambiental según ISO14025: Una oportunidad para informar de los aspectos ambientales de los servicios de gestión de residuos
  • María Dolores Bovea Edo, Maria del Mar Carlos Alberola, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza. I Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. Castellón. 23-07-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216654.

  • Strategies for promoting motivation
  • E. Argente, M.L. Castelló, Francisco José Colomer Mendoza, M. Ferrer, J. Jiménez, S. Vilar, B. Serra. INTED2008. International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 03-03-2008. Docent. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Los residuos sólidos en las titulaciones técnicas
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, S. Romero, María Dolores Bovea Edo, Maria del Mar Carlos Alberola. I Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. Castellón. 23-07-2008. Docent. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216654.

  • Identificación de aspectos ambientales clave en diferentes modelos de recogida selectiva de residuos mediante la aplicación de técnicas de acv
  • María Dolores Bovea Edo, Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, E. Díaz-Albo. I Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. Castellón. 23-07-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216654.

  • Estudio de valorización del rechazo de una planta de recuperación y compostaje de residuos urbanos: objetivos vertido cero
  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, Albarrán F.. XII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Zaragoza. 09-07-2008. Científic. 2008. Ed. 1001 Ediciones. ISBN 9788493643027.

  • Estudio de los diferentes modelos de recogida selectiva de residuos urbanos implantados en poblaciones españolas mayores de 50.000 hab. Parte II: Resultados y definición de indicadores
  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, M. Prades. I Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. Castellón. 23-07-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216654.

  • Estudio de los diferentes modelos de recogida selectiva de residuos urbanos implantados en poblaciones españolas mayores de 50.000 hab. Parte I: Planteamiento del problema y generación de la encuesta
  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Maria del Mar Carlos Alberola, M. Prades. I Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. Castellón (Espanya). 23-07-2008. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216654.

  • Inventario del ciclo de vida de materiales y procesos característicos del sector cerámico
  • María Dolores Bovea Edo, Díaz-Albo E, Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola, Francisco José Colomer Mendoza. XII Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Zaragoza. 09-07-2008. Científic. 2008. Ed. 1001 Ediciones. ISBN 9788493643027.

  • Estudio de la Seguridad en vertederos. Identificación de peligros
  • Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo. IV Congreso Nacional y I Congreso Ibérico de AGROINGENIERIA 2007. Albacete. 04-09-2007. Científic. 2007. Ed. Pergamino AB. ISBN 9788469078945.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Aprender a gestional de un modo sostenible, la eliminación de los residuos
  • Francisco José Colomer Mendoza. Universidad Tecnológica de Panamá (Panamà). 21-09-2016.

  • Aprender las técnicas para el aprovechamiento energético del biogás generado en los rellenos sanitarios
  • Francisco José Colomer Mendoza. Universidad Tecnológica de Panamá (Panamà). 21-09-2016.

  • Vertederos controlados: diseño, explotación, clausura e impacto ambiental
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza. Universittat Politecnica de València-Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. 26-03-2015.

  • Vertederos controlados: diseño, explotación, clausura e impacto ambiental
  • Joan Esteban Altabella, Francisco José Colomer Mendoza. Universitat Politècnica de València-Departamento de Ingieneria Rural y Agroalmientaria. 24-03-2014.

  Comités de congresos


  • Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Guillermo Monrós Tomás, María Dolores Bovea Edo, Maria del Mar Carlos Alberola. VIII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Asunción (Paraguai). 17-09-2019. Científic.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 9º Encuentro Nacional de Expertos en Residuos Sólidos. Guadalajara, Jalisco (Mèxic). 15-06-2018. Científic.

  • Francisco José Colomer Mendoza. Encuentro de Expertos en Residuos Sólidos. Avances en el Estudio de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. México (Mèxic). 21-09-2017. Científic.

  • Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, Guillermo Monrós Tomás, Joan Esteban Altabella, Maria del Mar Carlos Alberola, María Dolores Bovea Edo, Mario Ignacio Llusar Vicent, Natalia Edo Alcón. VII Simposio Iberoamericano en Ingeniería de Residuos. Santander (Espanya). 13-06-2017. Científic.

  • María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Antonio Gallardo Izquierdo, Maria del Mar Carlos Alberola. VI Simposio iberoamericano en Ingeniería de Residuos Sólidos: hacia la Carbono Neutralidad. Ciudad de Cartago (Costa Rica). 09-11-2015. Científic.

  • Antonio Gallardo Izquierdo, Francisco José Colomer Mendoza, María Dolores Bovea Edo. 3º Simposio Iberoamericano de Ingeníeria de Resíduos. Paraíba (Brasil). 08-09-2010. Científic.

  • Antonio Gallardo Izquierdo, María Dolores Bovea Edo, Francisco José Colomer Mendoza, Guillermo Monrós Tomás, Maria del Mar Carlos Alberola. I SIMPOSIO IBEROAMERICANO SOBRE INGENIERÍA DE RESIDUOS. Castellón. 23-07-2008. Científic.

  • Francisco José Colomer Mendoza. Strategies for university lecturer training within the 3rd WSEAS/IASME International Conference on EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (EDUTE '07). France. 13-10-2007. Docent.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Francisco José Colomer Mendoza. 2020 APPLIED SCIENCES-BASEL.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT RESEARCH AND TECHNOLOGY.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2020 DYNA.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2020 SUSTAINABILITY.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2019 APPLIED SCIENCES-BASEL.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2018 CENTRO AZUCAR (EN LINEA).

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2017 REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACION AMBIENTAL.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2017 PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2017 WASTE MANAGEMENT & RESEARCH.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2017 DYNA.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2016 WASTE MANAGEMENT & RESEARCH.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2016 INTERCIENCIA.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2016 WASTE MANAGEMENT.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2015 Environmental Education Research.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2015 WATER RESEARCH.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2014 WASTE MANAGEMENT.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2013 WASTE MANAGEMENT & RESEARCH.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2012 WASTE MANAGEMENT & RESEARCH.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND WASTE MANAGEMENT.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2011 WASTE MANAGEMENT & RESEARCH.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2011 ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2010 ECODISEÑO & SOSTENIBILIDAD.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2010 CLAYS AND CLAY MINERALS.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2009 JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2008 WASTE MANAGEMENT.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2008 ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE.

  • Francisco José Colomer Mendoza. 2008 JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION.