Recurs d'imatge detall index

OFITEC - Grup d'innovació educativa Direcció de TFG per equips docents interdisciplinaris mitjançant la creació d'oficines tècniques temàtiques
Grups d'innovació educativa

Dep. d'Enginyeria Química

Centre d'estudis: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals