UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Grupo de Ingeniería de Residuos

INGRES

Models de gestió de residus urbans (RU), models de recollida selectiva de RU, aplicació dels sistemes d’informació geogràfica a la gestió de RU, ubicació d’instal·lacions, anàlisi de cicle de vida  (ACV), caracterització de residus, tractament biològic dels residus, estudis de minimització de residus, sostenibilitat, indicadors de sostenibilitat

Codi del grup: 168

Pàgina web: http://www.ingres.uji.es/

Coordinació
Gallardo Izquierdo, Antonio
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Personal investigador Dedicació al grup
Bovea Edo, María Dolores 100 %
Braulio Gonzalo, Marta 100 %
Carlos Alberola, Maria del Mar 100 %
Colomer Mendoza, Francisco José 100 %
Ibáñez Forés, Valeria 100 %
Pérez Belis, Victoria 50 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Sánchez López, Ismael 100 %
Valls Val, Karen 100 %

Línies d'investigació

 • Ecodisseny
 • Gestió mediambiental en l’empresa
 • Modelització de la gestió dels residus urbans (RU)
 • Aplicació dels sistemes d’informació geogràfica a la gestió de residus
 • Aplicació de tècniques d’anàlisi de cicle de vida (ACV) a productes/processos/gestió de residus
 • Tecnologies de tractament biològic de residus
 • Valoració i minimització de residus
 • Avaluació de la sostenibilitat de sistemes. Indicadors de sostenibilitat

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Aplicació de l’anàlisi de cicle de vida a productes/processos/gestió de residus.
 • Assessoria en l’obtenció d’etiquetes ecològiques i declaracions ambientals.
 • Gestió ambiental en l’empresa: MTD, ISO 14000 – EMAS, etc.
 • Estudis d’impacte ambiental en projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental segons la normativa.
 • Caracterització de residus (composició física, humitat, cendres, metalls pesants, poder calorífic, anàlisi elemental, sofre, biodegradabilitat, etc.).
 • Estudis d’ubicació d’instal·lacions de gestió de residus.
 • Estudis de generació, planificació i gestió de residus.
 • Disseny de xarxes de recollida selectiva de residus urbans.
 • Estudis de compostatge, biometanització i valoració de residus.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)