Mesures exàmens juny 2022

27/05/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Comunicat sobre mesures per als exàmens de juny de 2022

Des de la publicació per part del Ministeri de Sanitat de l'Estratègia de control de la pandèmia, de 23 de març de 2022, s'ha produït un canvi en la gestió dels casos positius de COVID-19, així com d'algunes mesures preventives que modifiquen el que es disposava fins ara:

  • Els casos positius lleus no necessiten aïllament, la qual cosa, a efectes pràctics, vol dir que l'alumnat té dret a la presencialitat, tant en classes com en exàmens, i ha de procurar complir la resta de mesures preventives.
  • Els casos greus han de quedar en aïllament, per la qual cosa, si s'acredita documentalment tal gravetat que impedisca la presència en la data d'examen, es procedirà com en el cas de qualsevol altra malaltia que impedisca la realització de la prova.
  • Es recomana seguir amb la resta de mesures preventives: ús recomanable de màscares, higiene de mans, procurar mantenir la distància de seguretat i evitar les aglomeracions en les entrades i eixides, mantenir una adequada ventilació de les aules, etc.
  • Es consideren, segons el Ministeri, persones vulnerables, les majors de 60 anys, embarassades i persones amb immunosupressions greus. En aquests casos s’ha de fer l'adaptació pertinent.

Vicent Cervera Mateu
Comissionat de la rectora per a l'adaptació a la nova normalitat

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions