Presentació Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

16/02/2023 | ESTCE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Facebook ESTCE (Entra i polsa "M'agrada")

Twitter (Segueix-nos)

L’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (d’ara endavant ESTCE) és el centre de la Universitat Jaume I encarregat de l’organització dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional, així com de títols propis, i dels procediments acadèmics, administratius i de gestió universitària que els corresponen.

Actualment, a l’ESTCE s’imparteixen 13 títols de grau, adaptats al nou espai europeu d’educació superior.

A més, l’ESTCE oferta 13 títols de  màster i diversos cursos d’especialització adreçats a estudiantat que haja cursat estudis de grau, llicenciatura o enginyeria.

L’ESTCE s’encarrega, per tant, de portar a terme la gestió de la docència, sostenir i aplicar una docència de qualitat i difondre la cultura cientificotecnològica a través d’activitats d’extensió universitària; però, a més, l’ESTCE és un centre que destaca per la seua recerca; és a dir, per la qualitat de la investigació desenvolupada pel personal del centre, la seua transferència a nivell internacional i l’impacte de la mateixa en el teixit industrial i social de Castelló i les seues comarques.

Aquesta investigació està relacionada amb tots els àmbits que abasten els ensenyaments de grau, s’organitza per grups de recerca, molts d’aquests consolidats abans de la creació de la pròpia Universitat i, en alguns casos, s’agrupa en instituts universitaris.

L'ESTCE és, per tant, un centre docent i investigador d'excel·lència de la província de Castelló.