24/11/2022 | ESTCE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Delegat de Centre: Mohamed Al Howaidi

Coordinador del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs: Eva María García Petrokova

Coordinador del Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes:  María Almela Nácher

Coordinador del Grau en Matemàtica Computacional: Laia Molinos Amador

Coordinadora del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: Johanna Marie Failing

Coordinador del Grau en Enginyeria Informàtica: Mohamed Al Howaidi

Coordinador del Grau en Química: Sandra Ferrer Giménez

Coordinador del Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural: Berta Levoni Zamora

Coordinador del Grau en Arquitectura Tècnica: Rubén Monreal Gil

Coordinador del Grau en Enginyeria Mecànica: Emilio Fito Màrmol

Coordinador del Grau en Enginyeria Química: Sergio Carrascosa Clemente

Coordinador del Grau en Enginyeria Elèctrica: Aaron Llido Herrero

Coordinador del Grau en Inteligéncia Robòtica: Jordi Altarejos Bono

Coordinador del Grau en Bioquímica i Biologia Molecular: María Alcón Campayo

(formen part de cada Comissió de Grau de l'ESTCE els coordinadors del grau)

Tribunal de Compensació de Qualificacions:  

  • Titular: Sergi Velló Cardús
  • Suplent: David Curto Payá

Junta Permanent de l'ESTCE:  

  • Sergi Velló Cardús
  • David Nos Chinchilla
  • David Curto Payá

Delegats/des Subdelegats/des de curs:

* direcció de contacte:  delegacioestce@uji.es

Sectorial d'estudiants amb representació de l'ESTCE

 

AERRAAITI Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial

ANEM Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas

ASEQ Asociación Sectorial de Estudiantes de Química

RITSI Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superioras en Informática