UJI

Segells internacionals de Qualitat del Títols de l'ESTCE

22/07/2019 | ESTCE

SEGELLS INTERNACIONALS DE QUALITAT DELS TÍTOLS DE LA ESTCE

Entre els títols de grau i màster en enginyeria que s'imparteixen a l'ESTCE hi ha sis amb Segell Internacional de Qualitat.

Segells EUR-ACE

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Enginyeria Elèctrica

Grau en Enginyeria Química

Màster en Disseny i Fabricació

Segells EURO-INF

Grau en Enginyeria Informàtica

Els Segells Internacionals de Qualitat garanteixen que un títol universitari compleix els criteris de qualitat establerts i acordats per agències internacionals d'assegurament de la qualitat en educació superior, basant-se en estàndards internacionals reconeguts per ocupadors d'Europa, alhora que reconeix la qualitat del títol dins i fora del país on s'imparteix. Aquest reconeixement és un incentiu per a potencials estudiants a l'hora de triar- lo ja que potencia la seva mobilitat internacional i també la seva ocupabilitat. A més, assegura als ocupadors dels titulats d'un títol que els seus coneixements i les seves competències pràctiques arriben a una sèrie d'estàndards internacionals de l'educació en l'àmbit del títol del Segell.

L'entitat que gestiona i certifica a Espanya aquest segell SIC és ANECA, que està acreditada per European Accreditation of Engineering Programmes. el programaSIC de Aneca <http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/SIC> ofereix la possibilitat d'obtenir un segell internacional en diversos àmbits del coneixement. El procés d'avaluació que realitza ANECA va destinat a verificar que una titulació que opta a aquest segell compleix amb els criteris europeus de qualitat, més enllà dels establerts en la legislació nacional, definits per agències internacionals de qualitat en l'educació superior, i orientats a desenvolupar les competències europees professionals en el seu àmbit.

Si es desitja tenir més informació sobre segells internacionals de qualitat es pot consultar a la Aneca <http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/SIC/Cuales-son-los-Sellos-Internacionales-de-Calidad> I en la OPAQ <https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/segell-inqu/>.