panoramica UJI

Servei d'Informació Comptable

Última modificació: 29/04/2015 | Font: SICO

Servei d'Informació ComptableEl Servei d’Informació Comptable, d’acord amb el que estableixen la LOU, els Estatuts i les bases d’execució del pressupost de l’UJI, té a càrrec la direcció de la comptabilitat en els tres vessants d’aquesta (pressupostari, economicopatrimonial i analític), la direcció en l’establiment de criteris i normes sobre fiscalitat, i l’elaboració dels comptes anuals de la Universitat.

Amb l’objectiu de millorar la gestió comptable i fiscal a la Universitat, en aquesta web hi trobareu, a més de les competències, organització i funcions del Servei d’Informació Comptable, informació sobre els documents elaborats en aquest, tals com els comptes anuals dels últims exercicis, circulars de gestió i altres.

Informació proporcionada per: Servei d’Informació Comptable
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16