Servei d'Informació Comptable

29/04/2015 | SICO
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Servei d'Informació ComptableEl Servei d’Informació Comptable, d’acord amb el que estableixen la LOU, els Estatuts i les bases d’execució del pressupost de l’UJI, té a càrrec la direcció de la comptabilitat en els tres vessants d’aquesta (pressupostari, economicopatrimonial i analític), la direcció en l’establiment de criteris i normes sobre fiscalitat, i l’elaboració dels comptes anuals de la Universitat.

Amb l’objectiu de millorar la gestió comptable i fiscal a la Universitat, en aquesta web hi trobareu, a més de les competències, organització i funcions del Servei d’Informació Comptable, informació sobre els documents elaborats en aquest, tals com els comptes anuals dels últims exercicis, circulars de gestió i altres.

Informació proporcionada per: Servei d’Informació Comptable