UJI

Funcions del SEA

Última modificació: 03/12/2014 | Font: SEA
  • Condicionament adequat de les sales d'estabulació i de treball amb animals per al desenvolupament de procediments experimentals en condicions òptimes.
  • Assessorament sobre el bon ús dels animals d'experimentació i del benestar animal, segons normativa vigent.
  • Assegurar el compliment de les normes establertes sobre el funcionament del Servei i maneig d'animals d'investigació.
  • Supervisió del benestar animal.
  • Manteniment i cria d'animals d'experimentació.
Informació proporcionada per: Servei d'Experimentació Animal