Serveis de tutorització i preavaluació

22/04/2021 | OPEI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per tal de facilitar la presentació i èxit de les propostes presentades pels nostres grups d'investigació, el personal investigador de l'UJI pot fer ús de dos serveis de suport a la preparació de propostes que ofereix la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de l'I + d (RUVID), de la qual la nostra universitat és membre:

Podeu consultar les condicions particulars d'aquests serveis a través dels enllaços anteriors.

Els recordem que, per a propostes coordinades per l'UJI, la nostra universitat compta amb iniciatives de finançament que cobreixen la totalitat de les despeses de serveis de preavaluació o mentoring per a la preparació de propostes de projectes o xarxes del Programa Horitzó Europa.

Informació proporcionada per: Oficina de Projectes Europeus i Internacionals