investigacio ods investigacio

Grups d'investigació

En línia amb el nostre ferm compromís amb la sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la Universitat Jaume I ha enfortit el seu enfocament en la recerca orientada a aquests objectius. Així, a través de la nostra pàgina web es poden filtrar els grups de recerca segons cada ODS. En fer clic a cada ODS, es mostren tots els grups de recerca que treballen activament per abordar i contribuir a aquest objectiu específic. Aquest recurs no només fomenta la transparència en les nostres activitats investigatives, sinó que també facilita a la comunitat acadèmica i al públic en general accedir i conèixer més sobre la nostra tasca en pro del desenvolupament sostenible.

Objectius de desenvolupament sostenible