investigacio detall investigacio

INIT - INSTITUT UNIVERSITARI DE NOVES TECNOLOGIES DE LA IMATGE

Coordinació:

Nombre de doctors: 45

Àrees d'aplicació:

Pàgina web