UJI

INIT - INSTITUT UNIVERSITARI DE NOVES TECNOLOGIES DE LA IMATGE


Coordinació:
card Inmaculada Remolar Quintana

Nombre de doctors: 45

Àrees d'aplicació: