investigacio detall investigacio

IBRAIN - ImagoBrain

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

El grup ImagoBrain acompleix la seua activitat investigadora en l'àmbit de la neuropsicologia clínica i la neurociència cognitiva. En l'àmbit de la neuropsicologia clínica, el nostre equip estudia les característiques cognitives i anatòmiques de diverses patologies neurològiques. Molts dels nostres treballs anteriors s'han focalitzat en la descripció del deteriorament cognitiu en pacients d'esclerosi múltiple, utilitzant tècniques de neuroimatge (tant estructurals com funcionals). Avui dia, el nostre principal interés en aquest camp de recerca se centra en el desenvolupament de tractaments d'intervenció i rehabilitació neuropsicològica que puguen prevenir o aminorar els problemes cognitius que presenten aquests pacients, així com identificar les variables clíniques que permetin predir i optimitzar aquests tractaments. En l'àmbit de la neurociència cognitiva, el nostre equip estudia les diferències i semblances dels cervells entre homes i dones, així com les seues conseqüències comportamentals. També estudiem com la incorrecta comunicació de les possibles diferències reforcen estereotips de sexe/ gènere preexistents i poden propiciar un rendiment cognitiu desigual entre homes i dones. Aquestes dues línies de treball es desenvolupen de forma interrelacionada, ja que el tercer gran objectiu del nostre grup és l'estudi de la influència que el sexe/gènere pogués tenir sobre les manifestacions cerebrals i cognitives en diverses malalties neurològiques.