investigacio detall investigacio

GIEN - Grup d'investigació en malalties neurodegeneratives

Coordinació:

Nombre de doctors: 0

Àrees d'aplicació:

L'objectiu principal del nostre grup d'investigació se centra en conèixer i comprendre els mecanismes implicats en la mort neuronal en els trastorns neurodegeneratius. Emprarem models animals per a realitzar estudis preclínics sobre nous factors de risc, cerca de biomarcadors de la malaltia, analitzar els mecanismes de neurodegeneració i dilucidar noves estratègies terapèutiques en les diferents malalties neurodegeneratives, amb especial èmfasi en la malaltia d'Alzheimer i malaltia de Parkinson. En aquest sentit, les alteracions cel·lulars que es produeixen com a conseqüència d'algunes proteinopatíes, incloent les demències, indueixen un mecanisme de neuroinflamació que subjau a les malalties neurodegeneratives. L'associació de la neuroinflamació amb les malalties neurodegeneratives està avalada tant per estudis neuropatológics com a epidemiològics. No obstant això, continua sent una incògnita si la inflamació és causa o conseqüència del procés neurodegeneratiu. La inflamació afavoreix el processament defectuós de proteïnes tals com el beta-amiloide (Aß), l'acumulació del qual es troba present en l'EA o l'alfa sinucleina relacionada amb la malaltia de Parkinson. El nostre propòsit és establir els marcs temporals crítics que relacionen el procés neuroinflamatori amb la pèrdua neuronal selectiva i l'alteració sinàptica. L'objectiu final de la nostra investigació és participar en estudis clínics derivats d'aquesta experimentació preclínica que correlacionen els nostres resultats amb l'anàlisi de marcadors bioquímics en mostres dels pacients.