UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Estudis Interdisciplinaris i Noves Aplicacions en Prehistòria

PRE-EINA

Prehistòria, Paleolític, Mesolític, Neolític, Art Phehistòric

Codi del grup: 305

Coordinació
Román Monroig, Dídac
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
Departament
Dep. d'Història, Geografia i Art

Línies d'investigació

 • Prehistòria de la Mediterrània Ibèrica
 • Transició Paleolític mitjà -Paleolític superior
 • Els darrers Neandertals
 • Transició Pleistocè-Holocè
 • Els darrers caçadors paleolítics i els primers agricultors/ramaders
 • Evolució dels projectils: del Paleolític als inicis del Neolític
 • Art prehistòric de l’arc mediterrani de la Península ibèrica: paleolític i postpaleolític
 • Art rupestre Llevantí

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Estudis d’investigació de materials prehistòrics
 • Excavació de jaciments arqueològics
 • Assessorament cientificotècnic en Arqueologia Prehistòrica per a administracions i empreses privades
 • Documentació de troballes arqueològiques
 • Assessorament i coordinació d’accions de turisme arqueològic

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)