investigacio detall investigacio

TRAP - Traducció i Postmonolingüisme

Coordinació:

Dep. de Traducció i Comunicació

Nombre de doctors: 3

Àrees d'aplicació: