UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Protección de Datos y Derechos Fundamentales

PRODADEF

Protecció de dades, drets fundamentals, llibertats públiques, privacitat, llibertats informatives, processos electorals, transparència.

Codi del grup: 279

Coordinació
García Mahamut, María del Rosario
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
Departament
Dep. de Dret Públic
Personal investigador Dedicació al grup
Fayos Gardó, Antonio 100 %
García Cívico, Jesús 33 %
Miñarro Yanini, Margarita 100 %
Pauner Chulvi, Cristina 67 %
Rallo Lombarte, Artemio Vicente 100 %
Tomás Mallén, Beatriz Susana 67 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Viguri Cordero, Jorge Agustín 100 %

Línies d'investigació

  • Protecció de dades i drets fonamentals en conflicte.
  • La protecció de dades en els processos electorals.
  • La privacitat en un mon globalitzat.
  • Cooperació i coordinació pràctica entre les Agències de Protecció de Dades, els comissionats de privacitat i les autoritats d'aplicació de la privacitat.
  • Mecanismes de certificació de productes de seguretat, segells i marques de qualitat en matèria de protecció de dades.
  • Transparènçia i bona administració.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

  • Informes i dictàmens.
  • Assessorament a entitats públiques, empreses i particulars.
  • Estudis i treballs d'investigació.
  • Tasca divulgativa i col.laboració amb mitjans de comunicació.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)