investigacio detall investigacio

NeuroFun - Laboratori de Neuronatomia Funcional

Coordinació:

Unitat Predepartamental de Medicina

Nombre de doctors: 2

Àrees d'aplicació:

NeuroFun explora les bases neurals i endocrines de les conductes socials i el paper de les feromones en la comunicació social. En l’actualitat investiguem la biologia de l’atracció sexual i de la conducta maternal usant ratolins com a animals experimentals. En col·laboració amb grups de la Universitat de València, l’IUPA-UJI, la Universitat de Regensburg (Alemanya), de Coïmbra (Portugal) i el Champalimaud Institute for the Unknown (Lisboa, Portugal), estem analitzant com la maternitat comporta respostes endocrines (increments de prolactina i estradiol) que afecten el cervell i incrementen la motivació per les cries, disminueixen l’ansietat i indueixen agressivitat. Intentem analitzar com i en quins centres cerebrals canvia l’activitat neuronal per a provocar aquesta transformació conductual, i identificar els estímuls de cries responsables de la resposta maternal motivada (feromones de cria). Així mateix, estem estudiant l’anatomia i la neuroquímica dels circuits cerebrals implicats (cervell sociosexual) i com aquests poden veure’s compromesos en trastorns neurològics de la conducta social com la síndrome de Rett, usant un animal model d’aquesta síndrome (ratolins deficients en el gen MecP2). Per últim, en col·laboració amb l’IATS del CSIC, estem analitzant la interacció entre conducta social i alimentària-energètica. Amb aquestes investigacions pretenem contribuir a la comprensió de la conducta social, específicament la conducta maternal, i entendre l’etiologia i patogènia d’alteracions patològiques tals com la depressió maternal, l’autisme o els trastorns de la conducta alimentària.