UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Laboratori de Neuronatomia Funcional

NeuroFun

Neuroendocrinologia, Conductes instintives, Fisiologia de la maternitat, Feromones, Oxitocina, Prolactina, Síndrome de Rett, Autisme, Models animals, Depressió maternal, Amígdala

Codi del grup: 278

Coordinació
Martínez García, Fernando
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Departament
Unitat Predepartamental de Medicina
Personal investigador Dedicació al grup
Barneo Muñoz, Manuela 100 %
Sánchez Catalán, María José 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Navarro Moreno, María de la Cinta 100 %

Línies d'investigació

 • Neuroendocrinologia de la conducta maternal
 • Neurociència de la motivació social
 • Neurobiologia de l’atracció sexual mitjançada per feromones
 • Síndrome de Rett
 • Conductes socials i conducta alimentaria

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Anàlisi histològica
 • Immunohistoquímica
 • Anàlisi microscòpica
 • Anàlisi i processat d’imatges
 • Anàlisi i fenotipat comportamental d'animals model
 • Anàlisi de l'efecte comportamental de drogues neuroactives
 • Cirurgia estereotàxica animal
 • Anàlisi d'expressió gènica
 • Educació i formació permanent
 • Divulgació científica

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)