UJI

FACES - Finance, Accounting and Economics Social Dimensions


Coordinació:
card Iluminada Fuertes Fuertes

Dep. de Finances i Comptabilitat

Nombre de doctors: 5

Aquest grup desenvolupa la seua activitat en diferents línies d’investigació. Una primera línia és l’orientada a la transparència i mesurament de l’impacte social de les activitats realitzades per les organitzacions en l’àmbit privat i en el públic, en empreses lucratives i en el sector de l’economia social. A més, s’està treballant en l’estudi del contingut informatiu de la informació no financera en les organitzacions empresarials i en l’àmbit de l’economia social. Finalment, s’ha desenvolupat una línia d’investigació relativa al procés d’innovació educativa en les assignatures englobades dins de les titulacions de l’economia de l’empresa.