UJI

GReSCA - Grup de Recerca en Semàntica Contrastiva i Aplicada


Coordinació:
card Ignasi Navarro Ferrando

Dep. d'Estudis Anglesos

Nombre de doctors: 7