investigacio detall investigacio

TECASOS - Tecnologia, Qualitat i Sostenibilitat en la Construcció

foto grupo

Coordinació:

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Nombre de doctors: 4

Àrees d'aplicació:

El grup TECASOS es va formar el 2006 i des de llavors treballa activament en l'àmbit de les construccions arquitectòniques. En concret, les seues línies d'investigació se centren fonamentalment en dues grans àrees. Una dedicada a la conservació i gestió sostenible de centres històrics, i a l'edificació en el context de la regeneració urbana integrada. L'altra, dedicada a materials ceràmics de revestiment, i als formigons i matrius conglomerants sostenibles. El caràcter del grup és multidisciplinari, ja que desenvolupa la seua recerca des d'àmbits culturals, ambientals i tecnològics. Així, la investigació del grup fomenta i potencia la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i els compromisos de la Nova Agenda Urbana 2030.